Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/10

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS VARTOJAMOSIOS SANTRUMPOS

A = Amperas
a. po skaičiaus[1] = amžius
a. prieš skaičių[2] = apie
a = aras (100 m2)
adv. = advokatas
agr. = agronomas
a. j. = arklio jėgų
akad. = akademija, akademikas
angl. = anglų
aps. = apskritis
ar. = arabų
archit. = architektūra
arm. = armėnų
art. = artilerija
asist. = asistentas
astr. = astronomija
atm. = atmosfera
at. sv. = atominis svoris
bendr. = bendradarbis, bendradarbiavimo
bibl. = biblioteka
brig. = brigada
BRT = brutto registruotų tonų
BS = Baudžiamasis Statutas
buv. = buvęs
bžk. = bažnytkaimis
bžn. = bažnyčia
C = Celsius
cg = centigramas
ch = chemija
CJC = Codex Juris Canonici
cm = centimetras
cm2 = kvadratinis centimetras
cm3 = kubinis centimetras
Co = Company - kompanija
et. = centas
D = didysis
dal. = dalis
dep. = departamentas
deš. = dešinysis
dipl. = diplomas, diplomuotas
dir. = direktorius
div. = divizija
D. L. K. = Didysis Lietuvos Kunigaikštis
dm = decimetras
dm2 = kvadratinis decimetras
dm3 = kubinis decimetras
doc. = docentas
dr. = daktaras
dr-ja = draugija
egip. = egiptiečių
ev. = evangelikų
ež. = ežeras
F = Fahrenheit
fak. = fakultetas
fil. = filosofija
filolog. = filologija
fiz. = fizika
g = gramas
g. = gimė
gen. = generolas
geogr. = geografija
geol. = geologija
gyd. = gydytojas
gimn. = gimnazija
gyv. = gyventojų
glž. = geležinkelis
glž. st. = geležinkelio stotis
gr. = graikų
gub. = gubernija
h = valanda (astronomijoj)
ha = hektaras
hebr. = hebrajų
hl = hektolitras
JAV = Jungtinės Amerikos Valstybės
ide. = indoeuropiečių
įk. = įkurtas
j. l. = nuo jūros lygio
ilg. = ilgumas, ilguma
inst. = institutas
inž. = inžinierius
IRO = International Refugee Organization
įst. = įsteigėjas, įsteigtas
JT = Jungtinės Tautos
isp. = ispanų
it. = italų
k. = kaimas
kair. = kairysis
kan. = kanauninkas
kat. = katalikų
kav. = kavalerija
kg = kilogramas
kl. = klasė
km = kilometras
km2 = kvadratinis kilometras
km2 = kubinis kilometras
kom. = komisija
kpt. = kapitonas
Kr. g. = Kristui gimus
kt. = kiti
kun. = kunigas
kun-ija = kunigaikštija
kun-stė = kunigaikštystė
kun-štis = kunigaikštis
kW = kilovatas
kWh = kilovatvalanda
l = litras
lat. = latvių
leid. = leidinys, leidimas
lenk. = lenkų
liet. = lietuvių
lyg. sv. = lyginamasis svoris
liut. = liuteronų
lot. = lotynų
lt. = litas
ltn. = leitenantas
  1. LE klaidingai išspausdinta: a. prieš skaičių
  2. LE klaidingai išspausdinta: a. po skaičiaus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai