Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/106

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


šumaginų saliose ir vak. Aliaskos pakrašty. A. buvo sėsliai, gyveno didelėmis šeimomis ir vertėsi žvejyba. Įrankius dirbdi-nos iš akmenų, kaulo ir medžio. Darė iš odos laivelius, kuriais nuplaukdavo toli nuo krantų. XVIII a. antroj pusėje A. nukariavo rusai, 1867 jie teko JAV. Pabaigoj XVIII a. A. buvo 12.000, beliko 1000. Misininkas Veniaminov sudarė A. gramatiką ir išspausdino 1846.

Aleutų salų virtinė Didžiajame vandenyne tarp Aliaskos ir Kamčatkos pusiasalių, išsitiesusi 1750 km puslankiu. Salos atrastos Beringo 1741. Apie 38.000 km^ ir 2500 gyv. Iš viso apie 150 didesnių salų. 1867 Rusija pardavė jas kartu su Aliaska JAV. Veikliausi ugniakalniai: Unimako

saloje amžinu sniegu apdengtas 2725 m šišaldinas ir Unaliasko saloje Makuškinas. žemės ir gyvulių ūkis neįmanomas. Pietinėse salose vasarą auga tankios žolės, paparčiai ir gėlės. A. S. turi strateginės reikšmės — laivyno ir aviacijos bazėms. 1942—1943 Attu ir Kaska salos buvo japonų užimtos.

Alexander 1) B o y d (1873—1910), anglas, Afrikos tyrinėtojas.

2) G a r 1 e 1 (g.1891) Amerikos psichiatras, Illinois univ. prof. Išsp.: The medical value of psychoanalisis 1932, Psychomatik medicine 1950, Our age of unreason 1951 ir kt.

3) Harold Rupert George (g.1891) britų feldmaršalas. 1940 vadovavo pasitraukimui iš Dunkerque. 1943 britų karo pajėgų vir-kas š. Afrikoje. 1944 feldmaršalas ir sąjungininkų vadas Viduržemio srityje. 1945 Kanados gen. gubernatorius.

4) Samuelis (1859—1938) anglų filosofas, atstovavęs neorealistinei metafizikai. 1893—1928 Manchesterio univ. prof. Galutine tikrove jis teigia laiko ir erdvės sąryšį, iš kurio visa kyla emergentinės evoliucijos keliu. Paprastoms gyvosioms būtybėms žmogus yra dievybė, bet žmonėse yra nisus, arba troškimas dar aukštesnio lygio, dar neišsiveržusios dievybės. Išsp. Space, Time and De’ity 1920, Art and the Material 1928, Beauty and other Forms of Value 1933.

Alexandrescu Grigore ž. Alecsandrescu.

Alexandria 1) Virginijos valst. JAV uostas prie Potomaco upės, Washingtono priemiestis; 62.000 gyv. (1950).

2) Louisianos valst. JAV mst. prie Raudonosios upės; 35.000 gyv. (1950). Medvilnės ir cukraus pramonė.

Alexis Vilibaldas (Wilhelm Haering) (1798—1871) vokiečių rašytojas, Walter Scotto anglų istorinių romanų įtakoje sukūręs istorinius romanus: Der Roland von Berlin 1840, Der falsche Woldemar 1842, Die Hosen des Herrn von Bredow 1846— 1848, Isegrimm 1854, 1912—1925 išl. 10 t. jo Vaterlaendische Romane.

Alfa pirmoji graikų raidyno raidė.

Alfa spinduliai arba alfa dalelės. Uranas arba kiti radioaktyvūs elementai leidžia nematomus spindulius. Magnetiniame arba elektriniame lauke jie susiskirsto į tris rūšis: alfa teigiamai įelektrėjusios dalelės arba spinduliai pakrypsta į kairę; beta neigiamai įelektrėjusios dalelės arba spinduliai pakrypsta į dešinę ir gamma spinduliai arba fotonai eina tiesiai, visai neveikiami nei magnetinio lauko, nei elektrinio lauko. Rutherford tyrimais parodė, kad bet kuris alfa spindulys arba alfa dalelė yra dvigubai ionlzuotas helio atomas, t. y. helio atomas nustojęs dviejų elektronų.

Alfabetas ž. Raidynas.

Alfabetinė tvarka ž. Abėcėlinė tvarka.

Alfardas (ar.) (alfa Hydrae) šviesiausia Hydros žvaigždyno žvaigždė. Ryškumas

2.2. Spalva — rausva.

Alfas legendinis vardas asmens, padėju-sio Kęstučiui pabėgti iš kryžiuočių nelaisvės (iš Marienburgo),

Alfieri Vittorio (1749—1803) grafas, italų poetas ir dramaturgas. Savo tragedijoms A. siužetus ėmė daugiausia iš graikų ir romėnų pasaulio, tačiau istorinis elementas jam tebuvęs priedanga vaizduoti stiprių aistrų ir asmenybių konfliktams. Savo mėgiamiausia tema, kova su despotizmu. A. tragedijos padėjo pakelti italų tautinę ir politinę sąmonę. Be vertimų, satyrų ir epigramų A. paliko ir kitų raštų, kuriuose irgi yra ryškus jo radikalus demokratiškumas (Della tiramide, Del Principe e delle Lettere).

G. Bustico Bibliografija di V. A. 3 leid. 1926.

Alfokl Vengrijos žemuma, apie 90.000 km-. Upės: Tisza, Temes, Koros. Vengrijos javų aruodas.

Alfonsas Maria di Liguori ž. Liguori A.M.

Alfonsas 1) pirmasis Portugalijos karalius (1110—1185), 1143 nustatęs sosto

paveldėjimo ir teismų tvarką. Daug kariavęs, gavo Conąuistator — nukariautojo vardą.

2) A. III arba Didysis, 848—912 Asturijos, Leono ir Galicijos karalius. 910 nuveiktas žmonos ir sūnų, atsisakė sosto.

3) A. V Didžiadvasis, 1396— 1458 Aragonijos karalius.

4) A. VI 1643—1683 Portugalijos karalius, 1667 savo žmonos nuverstas *nuD sosto.

5) A. X 1226—1252—1284 Leono ir Kastilijos karalius, vad. astronomu, filosofu ir išmintinguoju (ei Sabio). Kariavo su maurais ir su savo sūnumi Sancho, kuris 1282 atėmė iš jo sostą. Rašė poezijos, chemijos ir filosofijos dalykus ir išv. Šv. Riaš-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai