Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/11

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


m metras
m2 kvadratinis metras
m3 kubinis metras
m3/sek. kubinis metras per sekundę
m. mirė
mag. magistras
maks. maksimalus
med. medicina
mėn. mėnuo
mg miligramas
mil. milionas
min. minutė
minim. minimalus
mjr. majoras
mm milimetras
mokyt. mokytojas
msgr. monsignore
mst. miestas
mstl. miestelis
muz. muzika
N numeris
NT Naujasis Testamentas
ord. ordinarinis
p. pietų
par. parapija
ped. pedagogas, pedagogija
pirm. pirmininkas
pl. platumas, platuma
plg. palygink
plk. pulkininkas
plk. ltn. pulkininkas leitenantas
pn. panašus
port. portugalų
pr. prancūzų
prel. prelatas
prez. prezidentas
pris. adv. prisiekęs advokatas
priv. privatus
priv. doc. privatdocentas
pr. Kr. prieš Kristaus gimimą
prof. profesorius
profes. profesinis
prot. protestantų
prov. provizorius
provin. provincija
psl. puslapis
pvz. pavyzdys, pavyzdžiui
R Réaumur
r. rytų
red. redaktorius
RSFSR Rusijos Sovietų Federacinė Socialistinė Respublika
sąs. sąsiuvinis
sd. socialdemokratų
sek. sekundė
sen. senovės
sk. skaityk
skr. sanskrito
sl. slavų
slap. slapyvardis
SSSR Sojuz Sovietskich Soc. Respublik —

Socialistinių Tarybinių Respublikų Sąjunga

s. st. senojo stiliaus
ST Senasis Testamentas
st. stotis
str. straipsnis
stud. studentas
sv. svarbiausieji veikalai
svb. svarbiausias
š. šiaurė, šiaurinis
šeim. šeima, šeimyna
šv. šventas
t tona
t. tomas
techn. technika
temp. temperatūra
teol. teologija
tp. tolimesniuose puslapiuose
t. p. tas pats, ten pat
tt. taip toliau
UN United Nations — Jungt. Tautos
univ. universitetas
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
USA United States of America
v. vakarų
VDU Vytauto Didžiojo Universitetas
vert. vertimas, vertėjas
vet. veterinarijos
vid. vidutinis
vidur. vidurinis
vyr. vyriausias
vl. valsčius
vlst. valstybė
vs. viensėdis
vyr. vyriausias
vysk. vyskupas
vok. vokiečių
ž. žiūrėk
ž. ū. žemės ūkis
° geografinis laipsnis
geografinė minutė
" geografinė sekundė
 % procentas
31953 tretysis 1935 metų leidimas
$ doleris
¢ Amerikos centas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai