Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/116

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Viancouver (1791), Mackenzie (1794). Nuo 1790 A. valdė Rusija. Ji 1855 pasiūlė JAV pirkti A., kuri anuomet buvo vad. Rusijos Amerika. Pirkimo sutartis pasirašyta 1867 III 30. Užmokėta 7.200.000 dol. 1912 A. paskelbta JAV teritorija su autonominėmis teisėmis. Gubernatorių ketveriems metams skiria JAV prezidentas. Daroma žygių A. paskelbti JAV valstybe. Kas antri metai A. renka atstovą į JAV kongresą, kuris tačiau neturi balsavimo teisės. A. legislatūrą sudaro 16 narių senatas ir 24 narių parlamentas. A. strateginė reikšmė Kanados ir JAV gynyboj buvo išnaudota II Pasaulinio karo metu, ten įsteigus eilę aviacijos, karo laivyno ir sausumos kariuomenės bazių, kurios nuo 1950 plečiamos ir sutvirtinamos.

F. Barte Alaska 1950; GI. G. Hulley Alaska 1741—1953, 1953.

Ali Baba ir 40 plėšikų viena arabų pasakų iš 1001 nakties rinkinio, Europoj sužinota, Gallandui ją išvertus prancūziškai. Lietuviškai M. Tvaraucko perdirbta išsp. 1883, 1899, 1900.

Alibi (Lot. kur nors kitur) buvimas kitoje vietoje įvykusio nusikaltimo metu, kaipo nekaltumo įrodymas. Svarbus įrodymas baudžiamajame ir civiliniame teisme.

Alicante P .Ispanijos Valencijos provincijos uostas prie Viduržemio jūros; 104.000 gyv. (1950). žiemos kurortas.

Alidada prietaisas (judamoji liniuotė), vartojamas 'instrumentuose kampams matuoti, tiksliau jiems atskaityti.

Al-Idrisi arba Idrisi (a. 1100—1166) arabų geografas, parašęs geografinį veikalą Kitab Rugar, t. y. Rogerio knygą, kurioje aprašyti atskiri kraštai ir jų gyventojai. Viename skyriuje čia aprašomas ir Rytų Pabaltijys, bet žinios čia trumpos ir žemėlapiuose yra neaiškumų, kas apsunkina vietovardžių lokalizavimą. Dabartinės Lietuvos ir Latvijos sritys vad. Magus (uginies garbintojai) vardu. Tekste ir žemėlapyje minimas Kaniyu ar Kaynu — dabartinis Kaunas.

C. J. Tallgren-Tuulto, A. M. Tallgren Idrisi 1930; R. Ekblom Idrisi u. die Ortsnamen d. Ostseelaen-der 1931.

Aliejus augalų riebalai, kurie galima išspausti arba ištraukti spaustuvu iš riebiųjų sėklų, pvz. linų sėmenų, kanapių, aguonų, saulėgrąžų, rapso, riešutų ir kt. A. vartojamas valgiui, muilui gaminti, alyvai ir kt. technikos ir ūkio reikalams. Kai kurios A. rūšys (sėmenų, kanapių, aguonų) bestovėdamos ore ilgainiui prisijumgia deguonies (oksiduojasi), džiūsta ir virsta gana tvirta, miklia dervos pavidalo mase; džiūstąs sėmenų A. daugiausia vartojamas aliejiniams dažams gaminti. Alifatiniai junginiai didžiulė eilė org. junginių, kurie galima laikyti angliavandenilio metano dariniais. Jie vadinami ir riebiosios eilės junginiais, kadangi į jų skaičių įeina taip pat ir riebalai.

Aligatorius (Alligator) (isp. ei lagarto — driežas) krokodilų būrio genties pavadinimas. A. mississipp’iensis, ilgu, plačiu, suplotu, lydeką primenančiu snukiu, gyvena Š. Amerikoje. Kitaip kaimanas.

Alighieri ž. Dante Alighieri.

Alikvanitiškoji dalis (lot.), dydžio arba skaičiaus dalis, kuria jis negali būti padalytas be liekanos. Pvz. sveikieji skaičiai

2, 4, 5, 6, 7 ir 8 sudaro 9-ių alikvantišką-sias dalis.

Alikvotiškoji dalis (lot.), dydžio arba skaičiaus dalis, kuria jis gali būti padalytas be liekanos. Pvz. sveikieji skaičiai 2,

3, 4, ir 6 yra 12-os alikvotiškosios dalys.

Alilas nepatvari organinė atomų grupė

CHo==CH —, kuri galima įvesti į junginius. Ji pvz. yra alilo alkoholy (CH2 = CH. CH9OH), kurilo pasidaro šildant oksalinę rūgštį su glicerinu. A. sulfido esti garstyčių ir česnako aliejuje.

Alilenas, metilo acetilenas (CH;įC = CH) nesotus acetileno eilės angliavandenilis. Sieros rūgšties įtakoje trys jo molekulos persigrupuoja į simetrišką trimetilį benzolą.

Alimentai sumos, kurias turi mokėti tėvai, vyras ir giminės išlaikyti vaikams, žmonai ar giminėms.

Alimentarinis (liot. alimentum, maistas) priklausąs maisto virškinimui.

Alioša (Alesa) Trakų aps. Vievio vi. upelis, Neries kairysis intakas, 11,6 km ilgio. Baseino plotas 75 km2.

Alypin dirbtinis alkoloidas, medicinoje vartojamas vietinei anestezijai.

Alisma ž. Dumblialaiškis.

Ališas Venancijus ž. Arminas Aleksandras.

Ališauskas Kazys (g. 1895 III 29 Mešku-čiuose Šumsku vi.) pik. ltn. Mokėsi Marijampolės gimn. 1919 baigė Karo Mokyklą ir 1926 Aukštuosius Karininkų Kursus Kaune. Dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Mūsų žinyne ir Karyje aprašė paskiras tų kovų kautynes. Lietuvių Enciklopedijos bendradarbis ir karo skyriaus redaktorius.

Alyta 1) Kazys (1879 Karklupėnų k. Kaupiškio vi. — 1942 VII 3 Jonavoje) pik. ltn. Mokėsi Virbalyje ir Liepojos gimn. 1905—1914 vienas Vilniaus lietuvių vaidintojų būrelio aktyviausiųjų dalyvių, žymiausias tų laikų mūsų komikas. 1914— 1917 mobilizuotas rusų armijon. Nuo 1918 Lietuvos kariuomenėje, kur i laiką artilerijos pulko vadas. 1913 išsp. komediją Ant

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai