Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/126

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Allia Italijos upė, kair. Tiberio intakas. Čia tarp kito 387 pr. Kr. įsiveržę Italijon galai sumušė romėnus.

Alliance JAV Ohio valstijos miestas,

26.000 gyv. (1950). Įk. 1838 ir ligi 1854 buvo vad. Freedom. Metalo pramonė.

Allianoe israelitte universelle įst. 1860 Prancūzijos teisingumo ministerlo Adolfo Cremleux iniciatyva; jos tikslas padėti žydų masių emancipacijai ir tiems, kurie kenčia už judaizmą. A. I. U. savo veikimu daug padarė žydų teisėms ginti, emigracijos ir kolonizacijos srityse ir žydų mokslui bei literatūrai platinti.

Allibone Samuelis Austin (1816—1889) JAV bibliografas. Išsp. Critlcal Dictionary of English Literature and British and Amer'icans Authors (1859-1871, Supi. 1891) ir kt.

Allier Prancūzijos upė, kairysis Lua-ros (Loire) intakas, 410 km ilgio, 247 km tinka laivybai.

Allievi Lorenzo (1856 XI 18—1941 X 30) italų hidraulikas, vandens smūgio vamzdžiuose teorijos autorius 1913.

Allium ž. Blodustas.

Allosaurm March., Theropodų genties išnykę plėšrieji gyvuliai, apie 10 m ilgio. Liekanos randamos apatinės kreidos sluog-sniuose š. Amerikos vakaruose. Alma Ata Turkestano Azijoje mst. A.

300.000 gyv. (1950). 1854 rusai ten buvo įkūrę tvirtovę Vernyj.

Almaclen p. Ispanijos mst. 11.000 gyv.

(1951). Gyvojo sidabro žaliavos — cina-bario kasyklos, kurios buvo naudojamos jau romėnų laikais.

Almagesta Ptolomėjaus (78—165 Kr. g.) išlikęs vien arabų vertime (Tabris ai maghesti) astronominis traktatas, ligi Koperniko laikų buvęs sv/arbiausias astronominių žinių šaltinis.

Almagro 1) Diego (1475—1538) ispanų konkvistadoras, drauge su Pizarro nukariavęs Peru. 1535—1537 nužygiavo į Chilę. Susikivirčijęs su Pizarro, pradėjo savitarpines kovas, 1538 pateko į inelaisvę ir buvo pasmaugtas.

2) Diego (1520—1542) pirmojo sūnus. Keršydamas už tėvo nužudymą, 1541 nužudė Pizarrą ir 1542 pats pasikorė. Almaja Švenčionių aps. Kirdeikių vi. upelis, 1,9 km ilgio. Teka iš Almajo ež. į Aseko ež.

Almajis Švenčionių aps. Kirdeikių vi. ež. 108 ha ploto, paviršius 143 m aukščiau j. 1. Į ež. įteka Pliaušė, išteka Almaja. P. v. krante 201 m Ginučių piliakalnis.

Alma mater (lot. gaivinanti motina). Romėnai taip vadino javų deivę Cererą. Vid. amžiais pradėta taip vadinti aukštąsias mokyklas. Dabar A. M. vad. aukštųjų mokyklų auklėtiniai tą mokyklą, kurioje jie įgijo mokslą.

Al Mamum Bagdado kalifas, astronomijos globėjas, kuris, versdamas Aristotelio, Euklido ir Ptolomėjaus veikalus, apsaugojo juos nuo išnykimo.

Almanachas (lot. almanachus). Tuo žodžiu gilioje senovėje vadindavo egiptiškus kalendorius. A. buvo žinomi egiptiečiams, graikams, romėnams, indams, kiniečiams. Krikščionybės laikais, vidur, amžiais, jie buvo plačiai vartojami. Spaudos išradimas praplatino metinius almanachus — astrologijos ir medicinos. Naujaisiais laikais A. vardu leidžiama daugbyė visokių specialių parankinių knygų. Spausdinama apsčiai literatūros A. Lietuviški įviairiais laikais pasirodė A.: 1907 Gabija, 1911 Sniegams

tirpstant, 1911 žvilgsnis, 1911 ir 1912 švyturys, 1913 Kelias 1914 Nauju Taku, 1915 Aušrinės Keliais, 1915 Pirmasis Baras, 1917 Atžala, 1920 Dainava, 1927 Gubos, 1928 Audra, 1930 Aukštyn, 1930 Granitas, 1932 Linija, 1932 Darbas, 1932 Motina, 1934 A-klratis, 1934 Laisvės keliais, 1938 Žemaičiai, 1939 Prisikėlusi Lietuva, 1939 Pirmieji žingsniai, 1942 Literatūros Metraštis, 1943 Literatūros vakaras, 1943 ir 1944 Varpai, 1945 Baltija, 1947 Tremties Metai, 1950 Literatūra ir kt.

Almandinas mineralas, granato atmaina, geležies aliuminio silikatų eilės; melsvai raudonas. Randamas Ceilone, Čekijoj, Saksonijoj, Tiroly, Karinti jo j.

Alma Tailema Laurynas (1836—1912) olandų tapytojas, sentimentalinio realizmo atstovas, piešęs paveikslus iš senovės romėnų gyvenimo.

Almeida Garrett Joan Babtista (1799 — 1854) portugalų poetas, dramaturgas ir politikas, veikęs ir rašęs romantizmo metu. Išl. nemaža dramų iš .portogalų istorijos, kelias poemas ir legendų rinkinius.

Almelo Olandijos Overijsselio provin. mst., 43.000 gyv. (1952). Audinių pramonė, vilnų verpyklos.

Almeria p. Ispanijos uostas, 77.000 gyv. (1952). Finikiečių įkurtas, romėnų vadintas Portus Magnus. Maurams valdant turėjo a. 150.000 gyv. Apylinkėje, Sierros Nevados kalnuose, švino ir sidabro kasyklos. Allosaurus

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai