Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/127

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Almgren Oskaras (1869—1945) švedų archeologas, .nuo 1913 Upsalos univ. prof. Išsp. Studien ueber nordeuropaeische Fi-belformen 1897 (21923), Altertumsfunde aus Schwedens heidnischer Zeit 1904, Die aeltere Eisenzeit Gotlands 1914 — 1923, Nordische Felszeichnungen 1939 ir kt.

Alminas Kazys (g. 1907 IV 1 Liepkal-niuose Platelių vi.). Išėjęs aukštsniąją ir aukštąją mokyklą Lietuvoje, 1934 Berno univ. veter. med. daktaras, 1938 Berlyno univ. agr. daktaras. 1934—1937 Aukš. Gyvulininkystės mok. Gruzdžiuose mokytojas. 1938—1941 Veterinarijos akad. zootechnikos inst. vedėjas ir docentas, 1941 — 1944 profesorius. 1940 — 1944 Gyvulių Tyrimo Stoties vedėjas. 1946 — 1949 Pabaltijo universiteto Pinneberge profesorius. Vėliau JAV vertėsi laisva praktika. Išsp. Schweizerische Braunvieh Aklimatisation in Lithuania 1934, ZuchtungsbioliDgische Untersuchungen am lit. Sa-mogitischen „žemaitukai” Pferd im Vergleich zu anderen Rassen 1939 ir kt. Lietuviškai išsp. eilę specialių straipsnių žemės Ūkio Akademijos Metraštyje, Veterinarijoje ir Zootechnikoje, taip pat bendr. ir bendroje liet spaudoje. 1947 — 1948 vokiškai parašė eilę kursų Pinneber-go universiteto studentams.

Alminauskis (Alminas) Kazys (g. 1904 IV 15 Paulaičių k. Švėkšnos vi.) kalbininkas lituanistas ir germanistas. Baigė Telšių gimn., VDU hum. mokslų fak., Miuncheno univ., 1935 Leipzigo univ dr. phil. 1934-1939 VDU germ, kalbų kat. vyr. asist. 1940—1944 Vilniaus univ. vokiečių kalbos ir lit. katedros vedėjas. 1945-1946 UNRRA univ. Miunchene asso. prof. Nuo 1948 Loyolos univ. Santa Monicoj Cal. asso. prof. Nuo 1940 buvo Vilniuje Vardyno skyriaus vedėjas. Bendr. Archivum Philologicum, Gimtojoje Kalboje ir kt. 1934 išsp. Die Germanismen des Litauischen.

Almoravklai (moravidai) arba molate-midai, tikybinė karinė arabų organizacija, susidariusi v. Mauritanijoj, 1036—1149 valdžiusi Maroką ir Ispaniją.

Almquist 1) H e 1 g e (g. 1880) švedų istorikas ir politikas. Nuo 1926 valstybės archyvo direktorius. Išsp. History of Sweden 1521—1654 ir kt.

2) Jonas Liudvikas (1793— 1866) švedų poetas. 1851 išsikėlė į Ameriką, vėliau gyveno Bremene Vokietijoje prof. Westermano pavarde. Išsp. dramas Signora Luna, Mariam ir kt., poezijų rinkinį Toernrosensbok 1832, 1851 ir kt, Raštai išleisti 1874—1875.

Almuonė Maž. Lietuvos upelis, Istrės (Priegliaus) deš. intakas, 13,7 km ilgio.

Alna (vok. Alle) .1) Maž. Lietuvos upė, Priegliaus deš. intakas, 289,4 km ilgio, baseino plotas 7126 km2. Jo baseine yra 178 km2 ežerų.

2) Seinų aps. upė, Zapsės (Gnedos, Balt. Ančios, Nemuno) intakas, 9 km ilgio. Jos baseine yra 11 ežerų.

3) Seinų aps. ežeras, Alnos upės baseine. 4,1 km ilgio.

Alnenis Daugailių vi. Utenlos aps. ež. 36 ha ploto.

Alnės-Pušaloto ež. Kuktiškių vi. Utenos aps. 10 ha ploto, žemėlapyje pav. Striku.

2—4 m gylio.

Alnpeke Ditlebas laikomas Eiliuotosios kronikos (Reimchronik) autoriumi, parašęs ją apie 1296 Talline. Kronika apima 1143—1290 lyvių krašto įvykius. Yra likę jos du rankraščiai: Rygos, vad. C. R. (Codex Rigensis) arba B. — Bergmano, kuris jį surado, ir antras C. P. (Codex Pa-latinatus) arba H (Heidelbergensis, kur jis yra saugomas). Nėra tikra, kad ją A. tikrai parašė, ši kronika yra vienintelė, kuri smulkiai aprašė vokiečių atsikraustymą į Dauguvos žiotis.

G. Berkholz Der Bergmansche Codex Livlaendi-schen Reimchronik 1875

Alnupis Varnių vi. Telšių iaps. upelis, Grabes (Kražantės, Dubysos) deš. intakas.

6,1 km ilgio.

Ainius ž. Alksnis.

Alnuva (suvokietinta į Allenau) Karaliaučiaus apygardos Fridlando aps. liet. miestelis.

Alobrogai gyvenusi tarp Ronos ir Iserio upių keltų giminė, 218 pr. Kr. Hannibalo pusėje kariavusi prieš romėnus, 121 pr. Kr. romėnų nukariauta. Vėliau jų gyvenamos vietos buvo vad. Gailia Narfconensis.

Alochroitas (gr.)mineralas, granito atmaina, žalsvos ir geltonos spalvos.

Alochromatinas (gr.) daugiaspalvis mineralas, kurio spalvos pareina nuo priemaišų, pigmentų.

Alodas (allod) vid. amžiais žemė priklausiusi savininkui vad. A.

Aloe Arboirescens ž. Alavijas.

Alofanoidai (gr.) mineralai, kurie susidaro išvėdinimu iš leucito ir ceolitų.

Aloginis ne priešingas, bet svetimas loginėms kategorijoms.

Aloyzas Gonzaga (1568—1591) jėzuitas, šventasis (šventė VI 21). Jaunimo, ypač mokslus einančio, globėjas.

Alokueija (allocutio) pavadinimas kal-fcbs, kuria popiežiai kreipiasi slaptoje konsistorijoje į kardinolus, ypač svarbiais klausimais, šiaipgi Amerikos lietuvių vie-

Kazys Alminas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai