Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/133

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


veikslais. Jie išsilaikė, kadangi ledų gadynės pabaigoje urvo anga buvo užgriuvusi ir paveikslų nesiekė nevienodos temperatūros veikimas. Urvas buvo aptiktas 1868. Ka'ip ledynų žmogaus gyvenimo vietą, urvą įvertino archeologas Marcelino S. de Sautuola (1875).

H. Obermaier Las cuevas de Altamira 2 leid. 1929; (II) The cave of Altamira 1935.

Altamira y Caevėa Rafaelis (1866-1951) ispanų diplomatas ir istorikas. Tarptautinio Teisingumo Tribunolo Hagoje teisėjas. 1916-—1923 senatorius. 1920 dalyvavo teisininkų komisijoje Hagos tribunolo statutui sudaryti. 1931 IX-X būvio vienas Hagos tribunolo teisėjų svarstant Lietuvos bylą su Lenkija ir buvo pareiškęs atskirą nuomonę apie tai, kad Lietuvai nėra pri valoma atidaryti susisiekimą Kaišiadorių-Lentvario ruožu. 1936 emigravo į Prancūziją, 1944 į Meksiką. Išsp.: Historia de Es-pana y de la civilización española 1900 — 1938, Autonomía y Decentralization legislativa en el regimen colonial española 1949 ir kt.

Altamonte Martynas (1658(?) — 1745) tapytojas, raižytojas. Meno mokslus ėjo Neapoly ir Romoje, toliau dirbo Vilniuje, kur jį atkvietė Pacai puošti jų statomai Antakalny šv. Petro bažnyčiai. Gamino tai bažnyčiai freskoms piešinius ir pats padarė freskas vidurinės navos skliautuose ir abejose zakristijose. Iš Vilniaus persikėlė į Vilanovą (ties Varšuva) puošti ten statomų Sobieskio rūmų.

Altamura p. Italijos mst. netoli Bari; 38 000 gyv. (1950). Normanų laikų katedra.

Altarista (lot. altare, altorius) kunigas, kuris turi altariją arba pareigą aptarnauti tam tikrą altorių ar kurioj bažnyčioj laikyti kai kurias pamaldas, dirbti dvasininko darbą už tam tikras paliktas ar užrašytas turtų pajamas, gyvenamąjį butą ir t. t.

Altas ž. Amerikos Lietuvių Taryba.

Altas 1) žemas moters ar vaiko balsas. 2) (it.viola) styginis muzikos instrumentas, kiek didesnis už smuiką.

3) Senojoje bažnytinėje muzikos rašyboje raktas, apimąs trečiąją liniją, vardu C.

Altazimutos ž. Universalinis instrumentas.

Altdorf šveiaarijos mst.; Uri kantono sostinė, arti Keturių Kantonų ež.; 6600 gyv. (1950). Pagal padavimus, čia pradėjęs savo sukilimo veiklą Vilius Tellis, kuriam miesto aikštėje pastatytas paminklas.

Al-tena vak. Vokietijos mst. Vestfalijoje. 22 600 gyv. (1952)). Radio aparatų Ir vielos pramanė.

Altenburg 1) Tueringijos, Vokietijoje, mst. 52 000 gyv. (1952). Muzikos instrumentų pramonė.

2) Vak. Vokietijos vietovė, buv. cister-sų vienuolynas. Iš čia cistersa'i kūrėsi Lietuvoje ir Lenkijoje.

Alter ego (lot.) antras aš — patikimas pavaduotojas.

Alternathera įvairių rūšių P. Amerikos margalapiai augalai, Amarantacaae šeimos. Vartojami kiliminiams gėlynams, žinomos rūšys: A. paronychioides St. Hill, A. amoena, amoena vad. spectabilis ir kt.

Alternatyva du prieš'mgi nusistatymai, kurie išskiria vienas antrą ir todėl verčia tarp jų rinktis: arba — arba.

Altertumsgesellschaft Insterburg 1880 įst. d-ja Įsručio, jo apylinkių ir Nadruvos praeičiai tirti. 1888 —• 1939 išl. 22 sąs. Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg. Pirmininkai: 1880 — 1883 Hun-dertmarck, 1884 —1887 Van Barren,1887 — 1891 Toews, 1891 — 1895 Kleinschmidt, 1895 — 1935 G. Froelich, 1935 — 1939 W. Grunert.

Altertumsgesellschaft Prussia Maž. Lietuvos ir Prūsijos proistorei tirti draugija, įk. Karaliaučiuje 1844 A. Hageno ir kt. 1872 — 1891 jai vadovavo G. Bujack, 1891 — 1922 A. Bezzenberger, 1923 — 1927 M.

Altamiros urvo piešinys

Altdorf su Viliaus Tellio paminklu

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai