Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/140

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ligi Manaus uosto, 1610 km muo upės žiočių Žymiausi kairieji intakai: Napo 895 km ilgio, Ica—Putumayo 2800 km, Japura — Caqueta 2800 km, Negro 1550 km, Trom betas 650 km; deš. intakai: Jurua 160(km, Purus 2980 km, Madeira 3380 km, Ta pajos 1992 km, šingu (Xingu) 1980 km, Toeantins 2640 km ilgio. Madeira turi ir savo plačią intakų sistemą. Kairieji šiauriniai intakai patvinsta mūsų vasaros metu, dešinieji mūsų žiemos metu, todėl A. žemupyje yra nuolatinis potvynis: vanduo pakyla apie 15 m ir A. virsta didžiuliu ežeru. A. intakų vid. vandens debitai (m3/sek.): Maranon 12.580, Ucayali 11.500 Jurua 3680, Japura 4900, Purus 4390, Negro 9060, Madeira 19.000, Tapajos 5380 Xingu 7370, Tocatins 13.600. A. vandeni debitas ties Maruaus 61.460, ties Santarens 90.680, ties žiotimis 115.100 m3/sek. Jūro potvyniai bei atoslūgiai jaučiami 750 km nuo vandenyno. Aukštupyje A. yra 1-2 km pločio, toliau ne siauresnė kaip 5 km, o prie žiočių išsiplečia ligi 10 — 20 km Vandens temperatūra 26° C. A. vietomis vad. Šalimoes, žemupy Rio dėl Mar — jūros upė. Intakų aukštupiai duoda daug vandens energijos, kurios Brazilija turi a. 15 mil. a. j.

F. C. Lane Earth’s Grandest Rivers 1949;
L. Koegel Stromriesen 1947.

Amazonės pasakiška karingų moterų tauta, tariamai gyvenusi Temiskyroj, prie Juodosios jūros. Jos save kildinusios iš Areso ir Artemidės, susituokdavusios kartą per metus su į nelaisvę paimtais kaimyninių tautų vyrais, auginusios tik moteriškos lyties kūdikius, išdegindamos dešiniąją krūtį, kad ji nekliudytų ginklo vartoti; iš čia jų vardas Oa mažos — be krūties). A. graikų legendose jungiamos su Herakliu, Tezėju, Achilu ir Aleksandru Didžiuoju. Pasaka apie A. bus išaugusi i matriarchatinių atsiminimų bei mitų.

Amazonės valstybė Brazilijoje, 1.894.150 km2, 520.000 gyv. (1952). Abipus Armazo- nės upės. Europiečių pradėta kolonizuoti 1605. Svarbiausias mst. Manaus, Rio Negro žemupyje.

Ambarai arba Imbarai Didžiosios gatvės Vilniuje dalis, gavusi vardą nuo prekių sandėlių,kuriuos šioje miesto dalyje rusai turėjo nuo XIV a.

Ambargo arba embargo laikinis sulaikymas prekių laivo, priklausančio svetimos valstybės piliečiui.

Ambasadorius aukščiausias diplomatinių atstovų laipsnis. Seniau tik vieniems A. buvo suteikiamas atstovaujamas pobūdis. Dabar visi diplomatiniai atstovai yra vienodo atstovaujamo pobūdžio.

Ambato Ekvadoro mst. 30.000 gyv. (1950). 1949 VIII 5 žemės drebėjimo, per kurį žuvio tapie 6000 žmonių, sugriautas.

Amberg Bavarijos mst. Vokietijoje,

40.000 gyv. (1952). Geležies rūdos ir fosforo kasyklos.

Ambicija (lot.) garbės, pasižymėjimų, nuopelnų pripažinimo geidimas, kyląs iš įsitikinimo savo vertingumu ir iš noro ne tiek savo darbais, kiek išoriais ženklais ir tuščiais titulais išsiskirti iš tokių pat, o gal ir iš daug vertingesnių žmonių masės.

Ambivalencija (lot.) dvireikšmingumas tuo pat metu teigiamas ir neigiamas jausminis pergyvenimo vertinimas. Freudo aiškinimu, A. esanti vaidinių ar sąvokų kompleksas, dviejų priešingų jausmų (pasitenkinimo ir nepasitenkinimo, meilės ir neapykantos ir pan.) vienu metu lydimas. Tas pats daiktas ar dalykas vienu ir tuo pačiu laiku galįs būti malonus ir nemalonus, patrauklus ir atstumiąs.

Kalboje A. reiškiasi kalbos dviprasmiškumu, kur prasmės yra viena kitai griežtai priešingos, pvz. lot. altus — aukštas ir gilus (aukštas iš apačios) ir 1.1. Plg. ir žemaičių smagus — sunkus, kitur lietuviuose — malonus.

A. Freud Zur Psychopathologie d. Alltagsleben 8 leid. 1949.

Ambligonitas fosfatų grupės retas mineralas AlSiPo^P.

Ambliopija (gr.) akiniais nepagerinamas silpnas regėjimas. Toksininę A. gali iššaukti alkoholio, ypačiai metilinio, nikotino ir kai kurių nuodingų vaistų vartojimas. Ją iššaukia optinio nervo uždegimas akies obuolio užpakalyje.

Amblypoda eoceno laikotarpyje sausu-moje gyvenę didžiausi žinduoliai. Jie daugeliu atžvilgių buvo panašūs į 'dramblius ir raganosius. Turėjo penkiapirštes kojas. Spėjami naguočių pirmatakai.

Amblystoma panaši į gyvenančius C. ir š. Amerikoje tritonus amfibijų (varlių) klasės gentis. Jų A. fasciatum ir A. punc-tatum savo raidoje pereina normalią metamorfozę, pradžioje kvėpuodamos žiauno-

Amazonės delta

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai