Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/144

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


2) K a z y s (g. 1908 Petrašiūnuose) dramatinis tenoras. 1926 atvyko į Braziliją. Daimavimio mokėsi B. Marcelo konservatorijoje. 1952 Lietuvių Menininkų Klubo pirmininkas.

Ambulansas (pr.) lauko ligoninė kariuomenėje.

Ambulatorija (lot. ambulare-vaikščioti) galintiems ateiti ligoniams medicinos pagalbos teikiamoji ištaigia. A. steigiamos prie ligoninių, fabrikų, geležinkeliuose, pramonės įstaigose ir kt. A. esti bendrų ir suskirstytų specialybėmis. Specialinės A. vad. poliklinikomis, pvz. akių, ausų, dantų ir kt. Ambulatorinės pagalbos forma yra išplitusi susirgusiems, kurie nereikalingi stacionarinio ligoninės gydymo.

Amelo Tibeto plokštakalnės š. r. kampo kraštas, a. 500.000 gyv., kurių dalis verčiasi upių slėniuose žemės ūkiu, kita dalis klajokliai aukštumose. Daugybė budistų vienuolynų ir šventovių sudaro visuomeninius A. gyvenimo centrus. Budizmo istorijoje A. suvaidino žymų vaidmenį, davusį eilę budizmo reformatorių.

Amdrup Jurgis Karolis (1866 — 1947) danas, šiaurės tyrinėtojas, 1898 ir 1900 vadovavęs ekspedicijoms į Grenlandą. Išsp. Meddelelser om Groenland 1902-1911.

Ameba Protozoa tipio Rhizopoda klasės gentis. Mažučiai vienaląsteliniai gyviai. Juda ir pasiima maistą pseudopodijomis-skiautės ar piršto pavidalo iškyšuliais. Gyvena vandenyje, drėgnoje žemėje, kai kurios rūšys parazitais gyvena žmogaus ar gyvulių viduriuose.

Amebaeklai chemikalai vartojami amebų sukeltoms ligoms gydyti, pvz. carbar-son, iiodochlorochinolinas, emetinas ir kt. l'š antibiotilaj vartoiamas subtilinas.

Ameboidinis judėjimas vad. toks, kaip amebų, i. y. išleidžiant pseudopodijas. Taip juda kai kurios žmogaus ir aukštesniųjų gyvulių ląstelės, pvz. baltieji kraujo rutulėliai.

Amegh'mo Florentinas (1854 — 1911) Argentinos zoologas, antropologas, geologas ir paleontologas, nuo 1902 Buenos Aires nac. muzėjaus dir. "Mėgino sieti Pietų Amerikos beždžiones su žmogaus kilimu, tačiau jo aprašytos formios pasirodė buvusios kastinės beždžionės, ir jo spėjimas apie žmogaus kilimą Amerikoje neteko pagrindo. Išsp. Paleontología Argentina 1904, Les formations sedimentaires de Pa-tagonie 1906 ir kt.

Ameliankis (Amelanchier) erškėtinių (Rosaceae) še'imios krūmai ir medžiai. Viduržemio jūros sričių, Amerikos bei Aziios augalas. A. paprastasis (Amelanchier vulgaris Moench.) dekoratyvinis krūmas, tinkąs Lietuvos sodams. Ligi 3 m aukščio, žydi baltai. Vaisius žir- nio didumo melsvai juoda uoga. Naudingas bitėms ir paukščiams.

Amenemhet III 2221 — 2179 pr. Kr. Egipto faraonas. Jo laikais buvo pastatytas Labirintas ir 'iškastas Moerės ežeras.

Amenhotep (gr. Amenofis) 18-sios dinastijos 4 Egipto faronai. A. III 1411-1375 pr. Kr. paskutinis didžiųjų Egipto valdovų.Jo laikais išplito Egipto prekyba, statyba ir plastika. Jo valdžią buvo pripažinę ir visi M. Azijos kraštai.

A. IV 1375 — 1358 pr. Kr. Egipto faraonas, egiptiečių tikybos refiormatorius, pirmasis monoteizmo skelbėjas. Parašė himną Atonui. Išgarsėjo jo rūmų Tel Amar-noje paveikslai. Ten pat rastas ir jo turtingas archyvas, kuriame buvo išsaugota jo korespondencija su kaimyniniais valdovais ir vasalais.

Amerbach Jonas (1443 — 1514) XV— XVI a. spaustuvininkas, Venecijoje pramokęs spausdinimo meno, 1478 įtaisęs Bazelyje, Šveicarijoje, spaustuvę, išgarsėjusią pradžioje įvedimu gotikinių rašmenų, o vėliau vad. antiqua.

Amery Leopoldas Karolis Maurikis (g. 1873) anglų politikas. 1899 — 190.9 Times bendradarbis, 1911— 1945 konservatorių atstovas parlamente,1922 — 1924 pirmasis adminal'iteto lordas, 1924 — 1929 kolonijų ministeris, 1940 — 1945 Indijos ir Burmos reikalų ministeris. Išsp. The Times History of the South African War 1902 — 1909, Days of the Fresh Air 1939, In the Rain and the Sun 1946, Thoughts on the Constitution 1947.

American Academy in Kome 1894 Romoje įst. meno ir klasikinių studijų mokykla su architektūros, tapybos, skulptūros, muzikos, žemėvaizdžių planavimo skyriais.

American Academy of Arts and Sciences 1780 J. Adamso įst. Bostone, Mass.

American Association for the Advenca-ment of Science 1848 įst. mokslo organizacijų sąjunga, kuriai priklauso 174 mokslo draugijios. Turi 15 poskyrių. Leidžia savo organą Science, Scientific Monthly.

Americis (Americium) cheminis elementas N 95, ženklas Am, atominis svoris 241, valentingumas 3 (kartais 2 ir 4). Dirbtinis radioaktyvus elementas. Pirmą sykį jį pagamino 1944 Seaborg, Janes ir Morgan.

Amerika 1) lietuviškas žurnalas ėjęs Wilkes Barre Pa. 1921.

2) 1933 XII 1—1951 IV 15 ėjęs Brooklyne,N. Y. lietuviškas savaitraštis. Leido A. L. R. K. Kunigų Vienybė ir A. L. R. K. Federacija. Redagavo prel. J. Balkūnas,

B. Laučka, A. Vaičiulaitis, toliau L. Žitkevičius, H. Lukoševičius, A. šerkšnas A. Gražiūnas. 1951 IV susijungė su Darbininku, kai šis T. T. Pranciškonų Iš Bostono Mass., buvo perkeltas į Brooklyną.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai