Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/151

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Ammocetes branchialis ž. Graužavirba.

Ammodites tobianus ž. Sruinys.

Ammodytoidei ž. Smiltės.

Ammonios Sakkas (m. a. 241 Kr. g.) Aleksandrijos filosofijos atstovas, neoplatonizmo kūrėjas.

Ammonitai semitų giminė, antrame 1000 pr. Kr. gyvenusi r. Palestinos dalyje ir sudariusi valstybę su sostine Rabbath-Amman.

Ammonoidea ž. Amonitai.

Amne-Mačin' vid. Azijos kalnynas i pietus nuo Kukunoro ež., Hoangho aukštupio srityje. 1949 matavimais, aukščiausioji A. M. viršūnė yra 9053 m aukščio. Tuo būdu ji būtų aukščiausioji žemės rutulio vieta.

Amnestija 'dalinis ar visuotinis bausmių ir baudų dovanojimas nusikaltėliams. Dažniausiai taikoma politiniams ar baustiems administracinėmis baudomis.

Amnezija (gr.) atminties sutrikimas, nusilpimas. Bendras atminties nusilpimas esti dėl senatvės, alkoholizmo, arterioskle-rozės, progresyvaus paralyžiaus ir kt. Dalinė A. paliečia tiktai kurį nors laikotarpį ir vyksta dėl kiaušo smegenų sutrenkimo, apsinuodijimo alkoholiu, dėl tam tikrų išgyvenimų.

Amnionas—vandenė, vaisiaus vandeninė pūslė.

Amoeba coli Loesčho 1875 aprašytas vienląstelinis organizmas sergančių kruvinąja viduriuose. Pasitaiko ir sveiko žmogaus žarnose.

Amoy arba Hia-mun, p. Kinijos uostas;

300.000 gyv. (1950). XVI a. užimtas portugalų, XVII patekęs olandams, 1841 užimtas anglų, 1938 okupuotas japonų.

Araok malajiečiams atsirandąs staigus pamišimas, sukeliąs norą žudyti.

Amon senovės egiptiečių Tėbų mst. dievas, valstybės globėjas. Vėliau sulietas su saulės dievu Ra ir vad. Amon-Ra.

Amonalas sprogstamoji medžiaga, amonio nitrato, aliuminio miltelių ir anglies mišinys.

Amonijakas azoto (nltrogeno) ir vandenilio (hidrogeno) junginys formulos NH3, aštraus kvapo dujos. 6—8 atmosferų slėgimu ir 100 c temperatūroje sutirpsta į skystį, kuris garuodamas suima daug šilumos. Todėl jis buvo vartojamas šaldytuvams ir ledo mašinoms gaminti. Labai gerai tirpsta vandenyje, duodamas iš dalies amonijo hidroksidą. A. NH3 ir jo hidratas NJH4OH yra šarmai, kurie jungdamiesi su rūgštimis duoda amonijo druskas: NH3 + HC1 = NH4C1 (amonijo chloridas), NH+OH + HCI = NH4CI+H20. Jas užpylus stipriais natrio, kalio, kalcio šarmais, išsiskiria laisvas NH3. A. galima gaminti ir iš kalcio cianamido CaCN2 ir iš aliuminio nitrido A1N, kaitinant su vandeniu. Heberio-Bos- cho metodu, A. galima pagaminti iš azoto ir vandenilio, temp. 500° C ir 200—400 atmosferų slėgimu, padedant katalizatoriams. A. sudega padedant platinai, kaipo katalizatoriui, ligi azoto degin'io NO, iš kurio gaunama azoto rūgštis, vartojama trąšoms ir sprogstamosioms medžiagoms gaminti. Stiprus A. tirpalas vandenyje turi 25% NH:j. A. atsiranda ir baltymams pūnant.

Amonio superfosfatas azoto su fosforu mineralinės trąšos, gaunamos aukšto procento superfosfatą maišant su sieros rūgšties amoniju.

Amonis NH4 yra radikalas, kuris įeina į amonijo hidroksidą NH4ON ir į A. druskas, pvz. A. chloridą NH4CI, A. sulfatą (NH1)2S04, bet laisvas nepasitaiko. Vandenyje jis virsta teigiamai įelektrintu io-nu NHį. A. chloridas vartojamas litavimui, medicinoje gleivėms tirpinti, o arte-riosklerozės atvejais sūdomai druskai pakeisti. A. sulfiatas gaunamas iš gipso ir A. karbonato ar iš NH3 ir sieros rūgšties, vartojamas azotinėmis trąšomis. A. nitratas NH4NO3 gaunamas iš amonijako ir azoto rūgščių ir vartojamas trąšoms ir sprogstamosioms medžiagoms gaminti. A. bikarbonatas NH4HCO3 gaunamas iš amonijako ir CO2, vartojamas tešlai iškelti, nes kepant jis skyla į dujas, kurios padaro tešlą akytą.

Amonitai Ammonoidea, išmiruslųjų jūros gyvių minkštakūnių grupė, galvakojų klasė. Apie 5000 rūšių. Dažniausiai spiralėmis susivijęs A. kiautas primena susiraičiusią gyvatę arba susisukusius avino ragus. Viduje jis padalytas į daugelį skyrelių, kurių pirmame buvo gyvio kūnas. Pirmieji A. pasitaiko apatinio devono sluogs-niuose. Plačiai paplitę triaso ir juros periode, kreidos periodo pabaigoje pranyksta. Iš suakmenėjimų A. yra tinkamiausi skirstyti žemės sluogsniams atskirais periodais.

Lietuvoje jų ypač gausu Ventos pakrantėse ties Papile, juros periodo sluogsniuo-se. Dažniausia ten randamos Cosmoceras

Papilės amonitai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai