Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/153

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


5—6 cm ilgio, smailais abiem kūno galais. Turi ašinį skeletą—chordą, bet neturi kaukuolės ir porinių galūnių. Gyvena jūrų dugne įsirausęs į smėlį.

Amplifikaeija (lot. amplificare — didinti) retorinė figūra, kada aprašomasis daiktas praplečiamas įvairių smulkmenų išskaičiavimu.

Amplituda didžiausias judančio kūno nukrypimas nuo pusiausvyros Vietos.

Amplua (pr.) aktoriaus specialybės apibūdinimas, rūšis vaidmenų, kurie aktoriui itin tinka, pvz. komiški vaidmenys, rezonierius, meilužis ir t. t.

Ampulė 1) kat. bažnyčioje stiklo ar metalo indas, kuriame per mišias paduodamas vynas ar vanduo. 2) Molio ar stiklo nedidelis plokščias indas, siauru kakleliu, vartojamas vaistams laikyti.

Amputacija (lot.) chirurginė operacija, operacijos būdu pašalinant kurį nesveiką kūno narį ar organą. Reikia jį pašalinti, kada jis yra pavojingas viso organizmo gyvybei ar sveikatai. Pašalinti organai arba jų dalys gali būti pakeisti dirbtiniais organais, vad. protezais.

Amritsar, Umritsir, r. Pendžabo Indijoje mst. 300.000 gyv. (1950). Kilimų, kašmiro skarų 'ir šilko audinių pramonė. Auksinė sikų maldykla Harmandar (Dievo namai). A. yra indų laisvės kovų, pasibaigusių 1948 laimėjimu, lopšys.

Amsler Laffon Jokūbas (1823—1912) šveicarų mechanikas, 1854 Išradęs plotams matuoti instrumentą — planimetrą, vad. Amslero presą — prietaisą medžiagų atsparumui bandyti, matematiškus instrumentus — integratorius ir kt.

Amsterdam 1) didžiausias Olandijos mst., prekybos centras ir antras didumo uostas. Olandijos sostinė. 850.000 gyv.

(1952). Įsikūręs prie Zuiderio jūros Ij įlankos, perkasais sujungtas su Roterdamu, Reinu ir šiaurės jūra. Pastatytas ant polių pelkėtoje Amstel upės deltoje, suskaldytas į 100 salų, sujungtų 300 tiltų. Deimantų šlifavimo centras, deimantų prekybos birža. Audinių, porcelano, stiklo, motorų, laivų statybos pramonė. Universitetas, meno akademija, mokslų akademija ir kt. 1940 V vokiečiai, užėmę A., išžudė čia didelę žydų bendruomenę (per 80.000).

2) JAV New Yorko valst. mst. prie Erie kanalo. 32.000 gyv. (1950). žymi kilimų, vilnonių 'ir medvilninių audinių pramonė. Lietuviai čia pradėjo kurtis XIX a. pabaigoje. 1953 jų čia buvo a. 2500. šv. Kazimiero parapija įk. 1904. Čia veikia SLA 272 kuopa, LRKS kuopa, Tėv. M. D. kuopa, Lietuvos Vyčių kuopa ir kt.

Amsterdamo maišas saikas, turįs 0,8344 hektolitro talpos. Amša Slanimo aps. upelis, Lachiozvos (ščėros, Nemuno) aukštupys, 8,4 km ilgio.

Amu-Darja arba Amu, senovės Oxus, Turkestano upė, 2351 km ilgio, baseino plotas 465.420 km2. Prasideda Hindukušo ledynuose, teka pro kalnus ir dykumas ir plačia delta įteka į Aralo jūrą (ežerą). Laikoma, kad senovėje tekėjusi į Kaspijos jūrą. Aukštupyje vad. Pendž (penki, nes sudaryta iš penkių upių), žemupyje neturi intakų. Daug vandens išgaruoja, sunaudojama drėkinimui 'ir pranyksta dykumose. Upė maitinama kalnų sniego ir ledynų. Vid. vandens debitas 1100 km nuo žiočių, ties Kerki 2060 mVsek., toliau jis mažėja ir ties Nukuru, 245 km nuo žiočių, 1946 m'-Vsek., ties žiotimis 1330 m^/sek. Upės vaga nepaprastai kinta, vanduo neša žymią dalį dumblo, plauna krantus, ardo įrengimus. Žemupyje 10.000 kmč delta, labirintas senvagių, salų, balų ir ežerų.

Amulė Kuržemės, Kuldingos ir Tukumo aps. Latvijoje upė, Abavos (Ventos) kair. intakas, 49,7 km ilgio.

Amuletai vad. ir fetišais ir talismanais daiktai ir priemonės apsisaugoti bloga, pikta, nelaba arba kokiai nelaimei ištikus, jai pašalinti, nuvyti, nusikratyti. A. esančios magiškos priemonės. Pradžioje A. tebuvo įdomybės, retenybės: retos gėlės, augalai, nepaprastai suaugę ar išaugę medžiai Ir kt. Galėdavo atsitikti, kad tą ar kitą įdomybę pametus, tuoj atsitikdavo nelaimė, tai tą retenybę turėdamas, tikėjosi nuo tokios nelaimės apsisaugosiąs, apsiginsiąs. Ir žmonės imdavo tų retenybių ieškoti. Ilgainiui atsinado ir visokių burtininkų, kerėtojų, šamanų, kurie reikalaujančius aprūpindavo, dažniausiai jų pačių pagamintais A. ir visokiais burtais ir užkerėjimais suteikdavo jiems galią. Dažnai medžiagą tokiems A. jie imdavo, ar sakydavo imą, iš vietų arti dievų aukurų, šventyklų ir pan. A. dažniausiai buvo vartojami nuo visokių nelaimių, blogųjų dvasių apsiginti, ligoms išvaryti.

Budge A. and Superstitions 1930; S. Selimann Die mag. Heil— u. Schutzmittel 1927.

Amuletai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai