Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/158

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


noji spektrofotometrija, turbidimetrija, ne-falometrija, X spindulių spektrografija, po-lirografija ir kt.

Weissberger Physical Methods of Organic Che-mistry 1945.

Analizinė geometrija visuma geometriškųjų tyrinėjimų metodų analizės priemonėmis, pagrįstomis koordinatų pritaikymu. A. G. kiekvieną geometrijos problemą sprendžia algebros būdu. Algebros pagrindiniai objektai yra skaičiai, geometrijos— taškai, tiesės, plokštumos. Ryšys tarp skaičių ir geometrijos objektų A. G. gaunamas koordinatų sistema, todėl ir A. G. istorija yra glaudžiai susijusi su koordina-tų sąvokų plitimu. Matematikoje kcord'i-natų sąvokos užuomazgų galima rasti jau senaisiais amžiais, tačiau dėl silpno algebros išplitimo ji dar negalėjo būti geometrijai plačiau pritaikyta. Tik XVII a. laikomas A. G. tėvu Rene Descartes savo 1637 veikale La geometrie, pasinaudodamas koordinatų sąvoka, algebros būdu sprendė kai kuriuos geometrinius klausimus ir tuo sudarė A. G. pagrindą. Vėliau Fermât, L'Hospital, Newton, Euler, La-grange ir kt. išplėtė Descartes mintį į dabartinę A. G.

I A. G. galima žiūrėti ir kaip į matematikos analizės, ne vien jos dalies — algebros taikymą geometrijai. Matematikos dalis, kuri taiko begalinių mažybių analizę geometrijai, sudaro atskirą matematikos šaką - diferencialinę geometriją.

Analizinė psichologija C. G. Jungo psichologija, naudojanti psichoanalizės metodą, bet mažiau negu Freud skirianti vaidmens libido sexualis ir specialiai pabrėžianti kolektyvinės pasąmonės veikmę.

Analizinis spręsmas Kanto filosofijoje toks spręsimas, kuriame tarinio turinys plaukia iš veiksnio turinio ir todėl išskleidžiamas loginės analizės keliu, be patirties pagalbos. Priešingas jam sintetinis spręsmas.

Analogija (gr.) panašybė, drauge dalinis sutikimas ir dalinis išsiskyrimas.

Kalbotyroj e tokia kaltos forma, kuri yra ne dėsningai iš senovės paveldėta, bet kitų darysenų pavyzdžiu vėliau sudaryta.

Matematikoje senovės graikuose proporcijų pažymėjimas. Napiero A. matematikoje vadinamos jo įvestos sfe-riškojo trikampio kraštinių ir kampų funkcijų proporcijos.

Teisėje taikoma tada, kada įstatymas nėra numatęs teisme svarstomų santykių, bet kadangi jie yra, tai ir turi būti išspręsti ar iš paniašumo, ar darant išvadą iš visos eilės panašių santykių.

Anamas prancūzų globojama Indokini-jos valstybė, ploto 150.000 km2 su 7,5 mil. gyv. (1950). Apima Indokinijos r. pakraš- tį. Paviršių daugiausia sudaro 800—1000 m aukščjo kalnai. Aukščiausioji viršūnė 3000 m. Upės tik lietaus periodais vandeningos. Susisiekimui tinka Song-Ma ir Song-Ca upės. Yra akmens anglies, geležies rūdos kasyklų, iškasama ir druskos, aukso, vario, cinko. Klimatas musoniškas, karštas. Didesnę paviršiaus dalį apima stepės. Auginama kukurūzą, medvilnė, cukrinės nendrės, ryžiai, kaučukas, kava, arbata ir kt. Gyvūnija: drambliai, raga-

nosiai, tigrai, panteros, beždžionės, įvairūs ropliai ir kt. 90% gyventojų sudaro anamitiai, daugiausia budistai. Vartoja kiniečių rašmenis. Daugumas gyventojų verčiasi žemės ūkiu. Prekyba daugiausia kiniečių rankose. III a. pr. Kr. čia buvo įsiviešpatavę kiniečiai. Vid. įamžiais A. kurį laiką buvo nepriklausomas. Nuo 1884 prancūzų globoje.

Anamirta cocculus Wight, et Am. vijoklinis r. Indijos ir Meksikos augalas. Jo žirnio didumo vaisiuose yra alkaloido Co-culino (Picrotoxin), kuris veikia panašiai kaip strichninas.

Anamnezė (gr.) filosofijoje-atsiminimas. Platonas taip vadino pažinimą apskritai, nes kiekvieną pažinimą jis laikė prisiminimu idėjų, kurias siela stebėjo savo ankstesnėje būtyje, prieš būdama nutremta į kūną.

Medicinoje viena priemonių ligai susekti, kada norėdamas išaiškinti ligonio įgytąsias ir paveldėtąsias kūno ir dvasios savybes, gydytojas klausinėja ligonį ar jo artimuosius apie ligos pradžią, eigą ir kt.

Anamnija stuburiniai gyvuliai, .kurių embrionas turi embrioninius apsiaustus, vad. amniota. Jiems priklauso ropliai, paukščiai ir žinduoliai. Amfibijos ir žuvys savo embrioninėje stadijoje tų apsiaustų neturi ir vad. Anamnia.

Ananasas. Sativus Schult, fil. Ananas atogrąžų Amerikos Bromeliaceae šeimos augalas, kitaip Bromelia Ananas. Vaisiai eksportuojami į tolimus kraštus dar neprinokę.

Ananasai

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai