Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/164

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Andrada e Silva Juozas Bonifacas (1763 —1838) Brazilijos politikas, vad. „nepriklausomybės patriarchu”, nuo 1819 vadovavęs Brazilijos nepriklausomybės sąjūdžiui.

Andrade da Costa Edwardas Nevill (g. 1887) anglų fizikas. Britanijos Enciklopedijos fizikos skyriaus red. Išsp.: The Atom 1927, Engines 1928, The New Chemistry 1936 ir kt.

Andradidas mineralas — granatas.

Andrae Ernestas Valteris (g.1875) vokiečių asiriologas, dalyvavęs ekspedicijose į Babilonijos sritį. Išsp.: Hatra 1908, 1912, Der Anu-Adad-Tempel 1909, Die hettiti-sche Blei-Inschriften aus Assur 1924, Die ionische Saeule 1933 ir kt.

Audras (Zostera) Potamogetonaceae šeimos jūros augalų gentis. Baltijos jūroje auga Zostera marina L. 60—120 cm ilgio.

Andrassy 1) Julius (1823 — 1890). 1848—1849 vengrų nepriklausomybės kovų dalyvis. 1867 pirmojo Vengrijos konstitucinio kabineto ministeris pirmininkas, 1871 užs. reikalų min., įvykdęs Bosnijos ir Hercogovinos okupavimą. 1879 iš politikos pasitraukė.

2) Julius (1860—1929) pirmojo sūnus. 1906—1910 Vengrijos vid. reik. min., 1914 —1918 paskutinis Austrijos-Vengrijos užs. reik. min.

Andrė Jonas (g. 1891) Brunsbergos akad. Rytprūsiuose prof., be darbų iš augalų fiziologijos srities rašė b'iofilosofinio turinio raštus, kuriuose mėgino teorinę biologiją derinti su tomistiniu aristotelizmu. Išsp.: Die Seele in der modernen Lebenswissenschaft u. die Wiedergeburt d. scholast. aristotelischen Biologie 1923, Die Einheit d. Natur 1925, La difference de nature entre les plantes et les animaux 1930, Urbild u. Ursache m d. Biologie 1931 ir kt.

Andreae Volkmar (g. 1879) šveicarų kompozitorius ir dirigentas. Sukūrė operą Ratcliff, 2 simfonijas, styginių kvartetų ir kt.

Andreas Willy (g. 1884) vokiečių istorikas, Heidelbergo univ. prof. Išsp.: Deutsch-land vor der Reformation 51948, Geist u. Staat 41948 ir kt.

Andreas-Salome Lou (1861—1933) vokiečių rašytoja, pradžioje paveikta Nietz-schės, paskiau priartėjusi prie Rilkės. Išsp.

F. Nietzsche in seinen Werken 1894, R.M. Rilke 1928, Mein Dank ?.n Freund 1931 ir Lebensrueckblick 1951.

Andree Saliamonas Augustas (1854— 1897) švedas ašigalio tyrinėtojas. 1882 dalyvavo ekspedicijoje į Špicbergeną. Kiek pasimokęs aviacijos,

1893 pirmą kartą pakilo balionu. 1895 Mokslų Akademijai pristatė projektą, kokiu būdu būtų galima iš baliono ištirti atšiaurio sritį. Gavęs subsidijos, 1897 VII 11 savo pastatytu balionu Oernen (aras) išskrido su Striblingu ir Fraen-keliu į šiaurę ir nebegrįžo. 1930 VII 6 šiaurės tyrinėtojas norvegas Horns į rytus nuo Špicbergeno Baltosiose Salose surado ekspedicijos liekanas ir užrašus, fio-tografijas, plokšteles, iš kurių paaiškėjo, kad ekspedicija 3 dienas lėkusi, nusileido tose salose ir grįždama atgal ledu, po 3% mėnesio žuvo nuo sniego audros.

Andree Dem Pol entgegen (dienoraštis) 1930.

Andreev Leonidas (1871—1919) rusų rašytojas. Iš dalies realistinėse, iš dalies simbolinėse apysakose bei dramose šiurpiai vaizdavo psichologines ir socialines problemas bei konfliktus. Išsp. Prokliatie zveriia 1903, žizn čeloveka 1907, Car golod 1908, Dni našej žizni 1909 ir kt. Lietuviškai 'išv. Krikščionys, Raudonas gvazdikas 1909, Raudonas juokas 1914, Septynetas pakartųjų 1912, Papūga 1925 ir kt.

Andreevskij Sergijus (1847 — 1918) rusų advokatas kriminalistas, vadovavęs 1894 Kražių bylos gynimui.

Andrena artima bitėms plėviasparnių (Hymenoptera) gentis.

Andreniko Dmitras (1864 — 1888) ukrainiečių kompo-

Andora

Sal. Andree

S. Andreevskij

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai