Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/179

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Nuo 1801 Airija sudarė su A. vieną valstybę. Prancūzijos revoliucijos metu nugil-jotinavus Liudviką XVI ir A. išsiuntus iš Londono prancūzų atstovą, 1793 Prancūzijos konventas paskelbė A. karą, trukusį 20 metų. Pirmosios koalicijos karo laikais A. išstūmė prancūzus iš visų kolonijų Azijoje ir Amerikoje, iš Olandijos atėmė Gerosios Vilties iškyšulį, Maiaką, Ceiloną ir kt. Antrosios koalicijos karas ėjo nelygiai, ir 1802 Amienso taika A. pasižadėjo prancūzams, olandams ir ispanams grąžinti visas užkariautas žemes. 1805 Pitt kovai su Napoleonu organizavo trečią koaliciją, kurtos metu Nelsono vadovaujamas A. laivynas 1805 ties Trafalgaru sunaikino pranzūzų laivyną. Po 1807 Tilžės taikos A. teko vienai kovoti. Napoleonui įvedus kontinemt'i-nę blokadą, A. laivynas įsiviešpatavo visose jūrose ir laidavo A. prekybai pasaulinį pirmumą. A. šeimininkavimas jūrose privertė JAV 1812 paskelbti A. karą. 1814 teko pasirašyti Gento taiką ir pripažinti status quo. 1812 A. sudarė sutartį su Rusija, Prūsija, Švedija ir Austrija prieš Napoleoną. 1815 VI 18 ties Waterloo galutinai Napoleoną sumušė. 1814 Paryžiaus taika A. iš Prancūzijos gavo Maltą ir kitas salas, iš Olandijos Ceiloną ir kt. Antra, 1815, Paryžiaus taika A. gavo Jiomijos salų protektoratą.

Nors visa tai laidavo A. viešpatavimą jūrose ir jos prekybos pirmumą pasaulinėje prekyboje, bet vidaus gyvenime pribrendo eilė politinių ir ekonominių krizių. Prie Jurgio IV (1820 — 1830) valdė visagaliai ir ne visados gabūs ministerial. Tačiau Canning pripažino Pietų ir Cent. Amerikos kolonijų nepriklausomybę ir 1829 Graikijos nepriklausomybę. Vidaus politikoje 1829 buvo pripažinta katalikų emancipacija. 1832 buvo pravesta parlamento reforma. Po to buvo įstatymu aprėžtas vaikų darbas fabrikuose, 1833 kolonijose buvo panaikinta vergija.

Po Vilhelmo IV (1830 — 1837) sostą užėmė karalienė Viktorija (1837 — 1901). Jos laikais kovai su javų įstatymu buvo sudaryta Anti-Corn-Law League 'ir 1846 šis įstatymas buvo panaikintas. 1849 panaikintas Navigacijos aktas. 1835—1848 pasireiškė O’Connoro vadovaujamas demokratinis čartistų sąjūdis (The People’s Charter), reikalavęs parlamento rinkimų sistemos pakeitimo. Fabrikų darbininkai pradėjo organizuoti profesines sąjungas vTrade U-nion).

1832 — 1852 užsienio A. politikai vadovavo liberalas Palmerston. Sudarius sąjungą su Rusija, Prūsija ir Austrija, 1841 buvo priverstas pasitnaukti prancūzų palaikomas turkų vicekaralius Egipte Muhammed Ali. A. valdos Indijoje dar labiau išplito. Singa-puoro ir Adeno užėmimas laidavo A. prekybos kelių saugumą. Vad. opijaus kanas privertė Kiniją 1842 atiduoti A. Hongkongą. 1848 Europos revoliucijos sambrūzdžių metu A. nors ir palaikė liberalizmo principus, bet žiūrėjo, kad nežlugtų Habsburgų monarchija; palaikydama sukilimą Sicilijoje, trukdė prancūzų įsikišimą į italų kovą dėl Italijos susivienijimo. Palaikydama Turkiją prieš Rusiją, 1853 drauge su Prancūzija pradėjo Krymo karą. 1858 A. numalšino Indijos sukilimą, panaikino Rytų Indijos kompaniją ir pavertė Indiją vicekaraliaus valdoma A. kolonija. Pilietinio JAV karo metu palaikė pietų valstybes, kurioms pralaimėjus, turėjo pripažinti Washingtono taiką ir atlyginti JAV padarytus nuostolius.

Vidaus politikoje 1832 parlamento reforma krašto nepatenkino, ir Disraelio kabinetas 1867 priėmė naują parlamento reformą. 1869 Gladstone sudaręs liberalų kabinetą ėmė vykdyti platų reformų planą. Airijoje nuvalstybino anglikonų bažnyčią ir 1870 įstatymu padėjo nuomininkams. Vengdama aktyvios užsienio politikos, A. tvarkė kolo-inijas, 1847 Kanadai buvo suteiktos savivaldos teisės, o 1867 š. Amerikos kolonijos sudarė Dominion of Canada. 1874 Disraeliui vėl sudarius kabinetą, 1875 A. nupirko iš Egiptio 9/20 Sueso perkaso, 1869 iškasto, akcijų ir tuo būdu gavo kontrolę to trumpiausio kelio į Indiją. 1877-1878 rusų turkų karui pasibaigus Rusijos naudai, 1878 Berlyno kongrese A. privertė Rusiją atsisakyti kaikurių laimėjimų, kiek sumažinti Bulgarijos teritoriją ir aprėžti jos nepriklausomybę. Sutartimi su Turkija gavo Kipro salą. 1878 — 1880 ginklu užėmė Afganistaną. 1877 p. Afrikoje aneksavo būrų respubliką Trainsvalį. Grįžus prie valdžios Gladstone’ui buvo grąžinta sukilusiam Transvaliui nepriklausomybė. 1882 Egipto vidaus karo metu, A. apšaudė Aleksandriią ir užėmė visą Egiptą. Bet Mahdi sukilimo Sudane A. numalšinti nepavyko.

1884 Gladstone pravedė naują parlamento reformą, 1885 papildytą, kuria buvo įvesta beveik visuotinė balsavimo sistema. Tačiau nepavykus išspręsti Airijos klausimo ir pravesti Home Rule. Gladstone pasitraukė. Naujas koservatoriaus Salisbury kabinetas susitarė su Prancūziia dėl Sueso perkaso neutralizacijos. 1889 British South Africa Co. įst. tarp Transvalio ir Kongo anglų koloniją Rodeziią. 1886 prie Indijos priskirta Burma. 1888 buvo pakeistas A. savivaldybių įstatymas. 1892 Gladstone paskutinį kartą einant ministeriio pir-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai