Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/18

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


Abich Vilhelmas Hermanas (1806—1886) geologas ir vulkanologas, 1842 prof. Tartu univ., vėliau Rusų Mokslo Akad. narys, tyrinėjo Kaukazą, Armėniją, Persiją.

Abicht 1) Adolfas (1783—1860 VII 15 Vilniuje). Tėvui 1803 atvažiavus į Vilnių filosofijos prof., čia pat baigė gimn. ir 1816 medicinos fak., med. daktaro laipsniu. Pirmasis vedėjas Karpio įsteigtos ligoninės Joniškėlyje. Pabuvęs kelerius metus vakarų Europoj mokslo reikalais, 1823 skiriamas Vilniuje prof. Franko klinikos asistentu, 1825 adjunktu, 1827 bendrosios patologijos prof. Universitetą uždarius, prof, med. - chirurg. akademijoj iki 1842. Vėliau vertėsi Vilniuje laisva praktika.

2) Jonas Enrikas (1762 — 1816 Vilniuje). 1796 Erlangeno univ. filosofijos prof.; 1803 atkviestas Vilniaus univ. filosofijos prof. Vilniuje gyvendamas išsp. Encyclopédie der Philosophie 1804, Initia Philosophiae 1814.

J. Bieliński Uniw. Wil. Ill p. 109 — 110.

Abidas (Abidos) senovėje Maž. Azijos miestas prie Helesponto. Kserksas, pagal padavimą, pastatė prie Abido 480 pr. Kr. milžinišką tiltą savo kariuomenei į Graikiją perkelti

Abydos (egipt. Abotu) senoviškas p. Egipto mst. Jis buvo pomirtinio gyvenimo dievo Ozirio kulto centras, dėl ko Egipto faraonai ir didikai čia statydavosi sau kapus. Seti ir Ramzeso II kapų šventovių griuvėsiai.

Abies ž. Kėnis[1].

Abiotinė rūgštis, silvinė rūgštis, vartojama gaminti dirbtinėms dervoms, lakams, politūroms (svidmoms), jungiant su alkoholiais.

Abijietskis ž. Fromas A. Abilene JAV Texaso mst.; 45. 750 gyv. (1950). Javų elevatoriai ir malūnai.

Abimelech (hebr. — mano tėvas yra valdovas) : 1) pilistinų valdovas Abraomo laikais; 2) Gedeono sūnus; išrinktas Sichemo valdovu, valdė Izraelį 3 metus.

Abiogenesis (gr.), kilimas iš negyvos medžiagos, savaiminis gyvybės atsiradimas.

Abiotinis laikas (gr.), .pirmas geolog. laikotarpis, kuriame nerandama jokių gyvybės žymių, o tiktai pirminės kalnų ir viršutinės plutos pasigaminimą. Dalomas jis į Anhidritinį ir Okeaninį (vandenynų) periodą.

Abisavas[2] Drobų ež. Zarasų aps., Degučių vi., 49,2 ha.

Abisinija ž. Etiopija.

Abissaiiinės nuosėdos (gr.) gilių jūrų nuosėdos.

Abissalinis rajonas gipsografinės kreivosios padermės, kurios nuo 3000 m iki 6000 m guli horizontaliai, o paskui staigiai krinta. Jų yra 52% žem. plutos paviršiaus.

Abista ( Obista, Vabista, Vobista) Alytaus aps. Daugų vi. upė, Varėnos (Merkio) deš. intakas, 7 km ilgio. Teka iš Daugų ež. Baseino plotas 74 km2. Vandens debitas didž. 20, vid. 4,4, min. 0,05 m3/sek.

Abiturientas (iš lot. abituriens), baigiąs aukštesniąją mokyklą.

Ablamavičius (Ablamovič) Ignas (1787 Lietuvoje—1848), 1804—1806 Vilniaus mokyt., seminarijoj, 1806 filosofijos mag. 1808—1810 Minsko gimn. mokyt.; 1810—1813 Vilniaus univ. fizikos prof, adjunktas; 1813—1817 Vilniaus gimn. gamtos m. mokyt.; 1817 Vilniaus univ. chemijos prof, adjunkt; 1818—1824 komandiruotas į užsienį pagilinti fizikos, chemijos ir gamtos mokslų. 1827—1834 fizikos mokyt. Valuinės liciejuj: 1834—1837 fizikos ordin. prof. Kijevo univ. Spausdintų darbų nepaliko.

Ablepharia (gr.) akies vokų stoka

Abliaeija (lot.) 1) nuo saulės spindulių ledyno tirpimas; 2) vėjo pagalba perkėlimas mažų žemės padermių dalelių.

Abliatyvas (lot. ablativusablatus "tolyn nuneštas, atskirtas") yra tam tikras indoeuropiečių kalbų linksnis, išlikęs arijų ir italikų kalbose. Slavų ir baltų kalbose tas linksnis yra išstūmęs senovinį genetyvą, kurį dar ypatingą sutinkame arijų ir graikų (Homero) kalbose; todėl dabartinis lietuvių kilmininkas atlieka dvejopas funkcijas — senovinio abliatyvo ir kilmininko. Abliatyvinės reikšmės kilmininkai yra daugiausia vartojami atskirčiai žymėti be prielinksnių, pvz.: ko saulužės atsiskyrei (dainoj); lenkis jo; venk piktų žmonių (plg. vingis, vingiuoti, vingrus...); kratykis netikusių įpročių ir kt. Dabar tie kilmininkai pradedama sakyti su prielinksniais: ko nuo saulužės atsiskyrei ir t. t.

Ablinga Kretingos aps. Andriejavo vi. k. 1941 VI 22-23 vokiečiai, radę prie kaimo porą, bolševikų nužudytų savo karių, visus gyventojus išžudė ir kaimą sudegino.

ABN Anti-Bolshevist Block of Nations Antibolševikinis Tautų Blokas) įst. 1952 Europoje kovai su bolševizmu. ABN organizaciją JAV remia The American Friends of Anti-Bolshevist Block of Nations. ABN skyrių turi 25 valstybėse. Lietuviai leidžia biuletenį Savaitės žinios.

ABN (Informacija) biuletenis lietuvių ir svetimomis kalbomis šapirogrāfu leistas ABN Lietuvių Centrinės Delegatūros 1950—1951 Memmingene, Vokietijoje (Bavarijoje).

Abnegacija (lot.) atsižadėjimas, paneigimas savyje viso, kas egoistiška ar net in-
  1. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta Kenis turi būti Kėnis
  2. LE spausdinant pastebėta klaida: išspausdinta Abisava turi būti Abisavas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai