Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/180

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


mininko pareigas, parlamentan buvo vėl įneštas Home Rule įstatymo projektas, bet kad ir buvo jis žem. rūmų priimtas, lordų rūmai jį atmetė. Prie Gladstone įpėdinių Rosebury ir Salisbury Sudane teko susidurti su prancūzais ir tik 1899 pasirašyta taikos sutartim pasidalyta savitarpyje įtakos sferomis. Tuo pačiu laiku bandyta pradžioje taikos keliu prijungti Transvalio ir Oranžo respublikas, bet būrams nesutinkant, 1899 buvo pradėtas anglų-būrų karas, 1902 pasibaigęs tų dviejų respublikų nukariavimu. Amerikoje A. kovojo su Venecuela dėl Gvianos sienų. Ginčą išsprendė 1896 trečiųjų teismas. 1900 Australijos kolonijos (be Naujosios Zelandijos) sudarė Commonwealth of Australia. Nuo 1900 A. stengėsi susitarti su Vokietija, o kada tai nepavyko, nuo 1902 ėmė artintis prie Japonijos. Tai padėjo A. kovoti su Rusija dėl įtakos Azijoje. (1905 ekspedicija į Tibetą). Eduardo VII (1901 — 1910) laikais A. vėl pradėjo aktyviai dalyvauti ir Europos politikoje. 1904 susitaikyta su Prancūzija. Nuo 1906 imta tartis su Rusija ir sudaryta trijų valstybių santarvė (Tripple Alliance (. Vidaus gyvenime liberalinis Asquito kabinetas (1908 — 1915) reformavo mokesčių sistemą. lapdėdamas didžiausiais mokesčiais turtingesnes klases. Dėl tos reformos buvo pakeista ir lordų rūmų kompetencija. Įvestas privalomas darbininkų draudimas ligos ir nedarbo atvejais, 1918 ir galutinai 1928 suteikta moterims balsavimo teisė, o 1912 buvo priimtas Home Rule, tačiau dėl kilusio karo jis nebuvo įstatymu paskelbtas 1914, kaip pradžioje buvo nus'istatyta.

1914 vokiečiams užėmus Belgiją, A. įsikišo į karą. Pasinaudoius'i ir Turkijos įsitraukimu į karą, A. aneksavo Kipro salą ir paskelbė savo protektoratą Egipte. 1916 įvedusi visuotinę karo prievole suorganizavo ligi 5 7 mil. karių (su kolonijomis ligi 8 mil.). Daugiausia saiungininkams padėjo savo laivynu ir lėšomis, nors ir pati įsiskolino Amerikai. 1919 Versailles ta'ika A. gavo vokiečių r. Afriką, dalį Togo ir Kamerūno. A. kolonijos gavo p. Afriką, 'Naująją Gvinėją, Bismarcko salyna. Salomano ir Šamo salas; taip pat Irako, Palestinos ir Trans-jordanijos mandatus. Bet karas susiaurino A. prekių rinką, ir su jos pramone ėmė konkuruoti Amerikos bei Europos pramonė. Įsiskolinusi Amerikai. A. turėjo didinti mokesčius, iškilo ekonominė krizė, prisidėjo ir politinė krizė, Indijos nacionalistams pradėjus kovoti ne vien už krašto savivaldybę, bet ir už nepriklausomybę. 1922 Egiptas virto nepriklausoma monarchija. 1921 teko pripažinti Airiją savarankiška imperijos dalimi. Kitos imperijos dalys įsigijo lygias teises su Britanija ir nuo 1926 A. virto laisva valstybių sąjunga — British Commonwealth of Nations.

1916 — 1922 A. valdė koalicinis Lloyd George kabinetas, 1923 — 1924 konservatorių Bonar Law ir Baldwino. 1924 rinkimus laimėjo liberalai ir darbo partija ir 1924 Mac Donald sudarė pirmą darbo partijos kabinetą, bet jis buvo mažumos kabinetas ir darbo partijos reformų planų įvykdyti negalėjo. 1924 — 1929 vėl buvo konservatorių Baldwino kabinetas, o 1929 rinkimuose daugumą gavo darbo partija ir antrasis Mac Donaldo kabinetas (1929 — 1931) 1930 susitarė dėl nusiginklavimo su Amerika ir Japonija. Atgaivinta santykiai su Rusija. Ekonominių reformų neįvykdyta. 1931 prasidėjo ekonominė krizė. Mac Donald sudarė koalicinį kabinetą ir paskelbė naujus rinkimus, kuriuos laimėjo konservatoriai, bet Mac Donald liko koalicinio “nacionalinio” kabineto pirmininku. Jo 1931 koalicinė vyriausybė nepajėgė kovoti su ekonomine krize, kurią dar aštrino ir A. pramonės, audimo bei anglių kasyklų atsilikimas, dėl kurio A. negalėjo išlaikyti konkurencijos tarptautinėse rinkose. Tauti nės vienybės Mac Donaldo vyriausybę sudarė 11 konservatorių, 5 liberalai ir 4 dar-biečiai, tad tikrasis kabineto vadovas buvo konservatorius Stanley Baldwin, kuris 1935 — 1937 perėmė iš Mac Donaldo vyriausybės vadovavimą. 1936 mirus karaliui Jurgiui V, sostą užėmė Eduardas VIII. Kadangi jis (norėjo vesti išsiskyrusią amerikietę Wallis Warfiel Simpson, o S. Balwino kabinetas atsisakė duoti sutikimą, reikalingą valdovo vedyboms, tad 1936 XII Eduardas VII ab-dikavo ir A. sostą užėmė jo brolis Jurgis VI (m. 1952).

Tautų Sąjunga, kur A. vaidino vadovaujamą vaidmenį, neteko autoriteto, nepajėgusi sudrausti valstybių, kurios užpuolė Tautų Sąjungos narius — Italija Etiopiją, Japonija-Kinus. Per Ispanijos pilietinį karą hitlerinė Vokietija bei fašistinė Italija parėmė Franco sukilėlius, o Tautų Sąjungą sudarančios valstybės vykdė nesikišimo politiką. 1937 Baldwino kabinetą pakeitė Neville Chamberlain, kuris nuolaidų politiką agresoriams (appeasement of the aggressors) toliau gilino. A. parlamente nežymiai konservatorių grupei vadovavo W. Churchill, kuris ragino skubiai ginkluotis, numatydamas, jog Tautų Sąjunga nesugebės sulaikyti karo. 1938 IX 29 N. Chamber-lain drauge su Prancūzijos ministeriu pirmininku E. Deladier Miunchene pasirašė su Hitleriu ir Mussolini vad. Miuncheno paktą ir įgalino Vokietiją atsiimti iš Čekoslovakijos Sudetų kraštą. 1938 Vokietija okupavo Austriją ir 1939 pradžioje užgrobė likusią Čekoslovakijos dalį bei Klaipėdos kraš-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai