Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/194

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Ankeras 1) vok. — inkaras. Technikoje inkaro pavidalo mašinų dalis, pvz. laikrodžio švytuoklės viršutinė dalis. Taip pat panašios formos ankeriniai varžtai dviem trobesio ar indo sienoms suveržti.

2) Senas vokiečių skysčio matas, vartojamas daugiausia alkoholiniams gėrimams matuoti. Nevienodo (nuo 35,436 ligi 38,359 litro) tūrio.

Ankeritas mineralas — dolomitas.

Anketa (pr.enquete) kurio nors socialinio gyvenimo klausimo nagrinėjimas raštu ar žodžiu apklausinėjant didesnį skaičių žmonių, kurie tuo klausimu yra susidomėję arba bent su juo susidūrę. Dažnai A. yra vienintelis šaltinis gauti rūpimuoju klausimu reikalingai medžiagai. Dabar socialiniai mokslai (sociologija, socialinė psichologija ir kt.) plačiai vartoja A. įvairioms žinioms surinkti. A. pagalba sužinomi ne tik įvairiausi gyvenimo faktai, bet sužinomos žmonių nuotaikos, polinkiai, jausmai. Kai tiesiogiu stebėjimo ar pasikalbėjimo būdu neįmanoma surinkti reikiamų duome nų, tai tada vartojamas A. metodas. Tačiau biurokratiškai tvarkomose valstybinėse ar visuomeninėse įstaigose A. ne tiek padeda rūpimą klausimą nušviesti, kiek turi gaunamų ir siunčiamų raštų skaičiumi parodyti tariamąjį tos įstaigos veiklumą.

Ankylostomiasis anemijos forma, kuria serga dažniausiai kasyklų darbininkai.

Ankylostomum duodenale Strongylidae šeimos apskritosios kirmėlės (Nematoda), žmogaus ir įvairių gyvulių parazitai. įsitvirtina laibųjų žmogaus žarnų sienelėse, siurbia kraują ir naikina žarnų epitelį. Jie sukelia ankylostomiasis ligą. A. vikšrai gyvena vandenyje arba drėgnoje žemėje. Patenka į žarnas pro žmogaus burną ar net ir pro nesužeistą odą.

Anking ž. Nganking.

Ankona vid. Italijos karo uostas. 88 000 gyv. (1950). Įsteigtas Sirakūzų emigrantų graikų.

Ankstyvė (Draba) Cruciferae šeimos augalų gentis. Apie 150 rūšių. Lietuvoje auga Draba Vernes — A. pavasarinė, baltais žiedais.

Ankštakiai Kretingos aps. ir vi. kaimas, prie kurio 1939 ištirta 13 būdingų vak. Lietuvos kultūros grupei nedegintinių vid. geležies amžiaus kapų.

Ankštara kryžminių (Cruciferae) (augalų vaisius, susidaręs iš dviejų vaislaiškių ir turįs išilginę pertvarą, kuri jį dalija į du skyrius.

Ankštiečiai dviskilčių augalų eilė (Le-guminosae), apie 1200 rūšių. Medžiai arba žolės su pnažanginiais lapais. Dvi šeimos: Mimosaceae su taisyklingu vainiku ir Pa-pilionaceae — žirniniai.

Annaberg 1496 įkurtas Saksonijos mst. 30 000 gyv.

Annaies (lot.) metraščiai. Senovės Romoje pradžioje tai buvusios vyriausiojo žynio (pomtifex maximus) baltoje lentoje užrašomos Vienerių metų žini"os. Jas nuo II a. pr. Kr. pakeitė jau rašytos knygos.

Anna Parenna senovės romėnų metų pnadžios ir pabaigos deivė. Jos metinė šventė būvio švenčiama III 15.

Annapolis JAV Marylando valst. sostinė. 15.000 gyv. (1950). Įk. 1649. Jūrų akademija, astronomijos observatorija. Prie kapitelio 1936 pasodintas lietuviškas ąžuolas, kurį kiekvieneriials metais gegužės mėn. aplanko Baltimorės, Washingtono ir kt. JAV mst. lietuviai.

Aimapurna Himalajų kalnyno viršūnė Nepalo valst. 8054 m aukštumo. Pirmą kartą prancūzų alpinistų pasiektia 1950.

Ann Arbor JAV Michigano vist. mst., į vak. nuo Detroito. 47.000 gyv. )1950). 1841 įst.Michigano univ., konservatorija, observatorija ir kt.

Annatos tam tikras mokestis, kuris pradžioje buvo mokamas vyskupams, paskiau popiežiams iš dvasinių beneficijų. Popiežiai Aleksandras .1409 ir Martynas 1419 tų pajamų atsisakė, bet kitur jos Vis buvo mokamos. Prancūzijoje panaikintos 1799. Anglijoje 1704 jos buvo paskirtos neturtingiems dvasininkams šelpti. Lietuvos-Lenkijos respublikoje 1543 ir 1567 jos buvo suvartojamos krašto gynimo reikalams.

Annecy p. r. Prancūzijos mst. prie A. ežero. 27.130 gyv. (1951). A. ežeras 2700 km.2 ploto.

Annelidae ž. žieduotosios kirmėlės.

Annibal di Capua (m. 1595) 1587 — 1590 popiežiaus nuncijus Lietuvai ir Lenkijai, atvykęs čia deryboms su Batoru dėl sąjungos prieš turkus. Batorui 1586 mirus, nesėkmingai palaikė austrų Maksimilijoną į sostą. Įsikišdavo į Lietuvos ir Leinkijos vidaus reikalus, kurstydamas šalinti iš tarnybos nekiatal'ikus ir sukliudęs Lietuvos reformatų pastangas įkurti Vilniuje mokyklą.

Anni curentis (lot.) einamaisiais metais.

Annona senovės Romioje maisto produktų kiekis, reikalingas gyventojams per vienerius metus. Valdžia turėjusi tuo kiekiu gyventojus aprūpinti.

Annuae Litterae Societatis Jesu — kasmetiniai jėzuitų pranešimai savo viršininkams apie jų provincijų padėtį. 1581—1614 ir 1650—1654 pranešimai sudarė 35 tomų rinkinį. Jų 1618 išsp. 1600, 1601, 1604, 1605 pranešimai duoda daug medžiagos apie senosios tikybos liekanas žemaičiuose. Jas pakartojo W. Mannhardt Letto-Preussi-sche Goetterlehre 1936.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai