Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/195

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Annus XVI a. pirmos pusės statytojas Vilniuje, perstatęs dar iš prieškrikščioniškų laikų išlikusį bokštą į katedros varpinę.

Anodas elektrodas, per kurį elektros srovė eina į elektrolitą.

Anodija skausmus malšinanti priemonė, stipriai veikianti .nervų sistemą. XIX a. pabaigoje —• XX pradžioje Lietuvoje taip vadino etilo eterį.

Anodyna (gr.) medicinoje vad. skausmui pašalinti ar sumažinti priemonės.

Anodiniai spinduliai, vad. ir kanaliniais, yra teigiama elektra apkrautos medžiagos dalelės — teigiamieji ionai.

Anoksija deguonies stoka kraujuįe arba būklė, kurioje organizmo narveliai neužtenka ar nesugeba sunaudoti deguonį (O2).

Anomalija (gr.) nukrypimas nuo įprastos formos, taisyklės, dėsnio. Magnetinė A. žemės magnetizmo elementų atsilenkimai nuo vidurkio.

Anomalistiiiiai metai laiko tarpas, per kurį žemė, keliaudama aplink saulę, grįžta į perihelijų. Jie trunka 365 dienas 6 valandas 13 minučių ir 53,01 sekundžių.

Anona cherimolia, Mill., A. sąuamosa L. 'ir kt.,Anonaceae šeimos atogrąžų Amerikos vaisiai, vad. cinamonu arba cukriniu obuoliu. Atogrąžų kraštuose auginami vaismedžiais.

Anonaceae dviskilčių eilės (Polycarpi-cae) dausų kraštų augalų šeima, apie 800 rūšių. Medžiai žalios ar rusvos spalvos žiedais.

Anonyma (gr.) išeinančios iš aortos lanko pirmosios arterijos pavadinimas.

Anonimas (gr. bevardis) raštas ar spaudinys, kuriame nėra parašyta autoriaus tikroji ar pramanyta pavardė. Kartais A. vadina ir plačiau nežinomais slapyvardžiais pasirašytus raštus. Normalu juos vartoti dėl politinių priežasčių, pvz. lietuvių spaudos draudimo laikais, ar Lietuvai esant okupuotai svetimų okupantų, kada dėl atviro pasisakymo politiniais ar visuomeniniais klausimais gali būti pats autorius arba jo artimieji persekiojami. Bet normaliose politinio gyvenimo sąlygose A. dažniausiai vartoja tiktai asmenys, kurie, nesiimdami už savo pramanytas žinias atsakomybės, leidžia spaudoj įvairius šmeižtus prieš kitus asmenis ar institucijas. Vienintelė priemonė gintis nuo anoniminių puolimų — visai į jus nereaguoti, nes kiekviena polemika su A. tik labiau juos paskatina naujus šmeižtus skleisti. Šiaip labiausiai už A. skleistus prasimanymus yra atsakingi patys tie spaudos organai, kurie kartais neapdairiai juos spausdina.

Anoniminė bendrovė taip kartais, se- kant prancūzų terminu Societe Anonyme, ir lietuviškai vad. akcinės bendrovės.

Anonsas (pr. annonce) — trumpasis skelbimas.

Anopheles uodų grupės vabzdys, maliarijos sukėlėjo nešiotojas. A. patelės, siurb-damos maliarija sergančių žmanių kraują, prisiima maliarijos sukėlėjo (Haemamoe-ba) gemalų, kurie jų kūne dauginasi. Vėliau, kąsdamos sveikų žmonių odą, apkre-čia juos maliarija.

Anophtalmus (gr.) vienos -arba abiejų akių trūkumas.

Anoplotiherium išmirusi senojo trečiaeilio periodo skeltanagių gyvulių grupė.

Anoreksija dalinis arba visiškas apetito netekimas.

Anortitas plagioklazų grupės mineralas CaAl2Sl208.

Anortoklazas (Anorthoklazas) lauko

špato grupės mineralas.

Anouilh Jonas (g. 1910) artimas Sartre’s egzistencializmui prancūzų dramaturgas. Naudodamas klasikinę ir mistinę tematiką, ją suaktualina ir prisunkia egzistencializmo dvasios. Išsp.: Antigone 1944, Romeo et Jeanette 1947, Orest 1947, Ardele ou la Margueritte 1950, Repetition 1950, La Bal dės Ttoreadors 1950 ir kt.

AnąuetiU-Duperron Abraomas Hiacintas (1731 — 1805) prancūzų orientalistas, 1771 paskelbęs pirmąjį Zeind Avestos vertimą, paskiau išvertęs Upanišadas ir kt.

Ansamblis (pr.) 1) teatrine prasme ak-

torių kolektyvas, dalyvaująs kurios nors pjesės vaidinime. Taip pat ir meniškai suderinta visų spektaklio dalyvių vaidyba.

2 Instrumentalinėje ar vokalinėje muzikoje darnumas. Tad kai kuriuos chorus pvz. Čiurlionio, Dainavos, taip pat ir tautinių šokių grupes vad. A.

Ansari (m. 1039) persų poetas, palikęs 30 tūkstančių dvieilių.

Ansbach Bavarijos mst. 34.000 gyventojų (1952). Buvusių A. margrafų pilis. 1945 čia susikūrė ligi 1948 veikusi lietuvių tremtinių stovykla, kurioje tarp kito ko buvo leidžiami laikraščiai: Tremtinių Balsas (1945 — 1947), žinių Biuletenis 1945, Amžius 1946, Moksleivių Balsai (1946 — 1947), Naujos žinios (1946—1947).

Anseele Edvardas (1856—1938) vienas Belgijos socialistų partijos, darbininkų kooperatyvų ir profesinių sąjungų steigėjų. Propagavo kooperatizmą viena iš priemonių kapitalistiniam ūkiui pertvarkyti. Nuo 1894 Belgijos parlamento narys, 1919 vidaus reikalų ministeris, 1925—.1927 susisiekimo ministeris. Redagavo Volksvvill, Voo-ruit. Parašė romaną Voor’t Volk geofferd.

Anselmas 1) (1033 — 1109) šventasis (šventė IV 21), vienuolis benediktinas, baž-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai