Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/202

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


lių ir kitų mikroorganizmų, o kartais net ir virusų augimą, arba juos sunaikina. A. yra vartodami dezinfektoria'is kai kurioms infekcinėms ligoms gydyti. Kadangi jų daugelis yra ir žmogui nuodingi, tai tik dalis jų tevartojama medicinos praktikoje, būtent penicilinas, streptomycinas, aureo-mycinas, chloromycėtinas arba chloram-phenicolis.

Peniciliną aptiko 1928 Fleming, pastebėjęs, kad ten, kur auga pelėsių grybeliai Pénicillium, neauga kai kurios ligas sukeliančios bakterijos. Penicilinas neveikia prieš tuberkuliozę, šiltinę, dizenteriją ir pan., bet gana veiklus prieš pūlius sukeliančius streptokokkus ir stafilakokkus. Daugumas gramnegatyvinių mikroorganizmų penicilinui atsparūs. C21H39O12N7 formulės streptomyciną gamina iš streptomyces griseus kultūrų. Jis vartojamas prieš tuberkuliozę, bet ligos sužadinto jai igyja atsparumą prieš streptomyciną. Chloromy-cetinas C11H12O5N2CI2 gaunamas iš acti-nomyces. Gaminamas ir sintetiniu būdu. Jis užmuša ir tuos ligų sukėlėjus, kurių neįveikia penicilinas. Aureomycinas gaminamas mikroorganizmo Streptomyces au-refaciens. Yra ir kitų A.: bacitracin, terra-mycin, stereptotricin, subtilin, polimiksln, antimyein, neomycin, .carbomyc'in ir kt. Kas kartą atrandama ir naujų A. A. pagalba yra visiškai nugalėta daugelis ligų. A. Veiksmingumas įgalino atlikti be didesnio mirtingmo sudėtingiausias operacijas.

Baron Handbook of Antibiotics 1950.

Antibraehium (gr.) anatomijoje dilbis. Jo pagrindą sudaro alkūnkaulis (ulna) ir stipinkaulis (radius).

Antiehloras chemikalai, pvz. natriosulfa-tas, natriobisulfatias, kurie panaikina veiklaus chloro likučius, baltinant audinius chloro preparatais. A. išima ir jodo dėmes.

Antichresis (gr.) romėnų teisėje tam tikra sutartis, pagal kurią įkeitimo davėjas suteikia priėmėjui teisę įkeistu daiktu .naudotis.

Antici (Anticini) Tomas (1731—po 1798) politinis intriganas ir parsidavėlis, nuo 1766 tapęs karaliaus Stanislovo Augusto, o paskiau ir Lietuvos-Lenkijos respublikos atstovu Romoje; nuo 1772 kartu buvęs ir Prūsijos karaliaus Fridricho II ir Rusijos slaptasis agentas. Stanislovui Augustui pasiūlius, popiežius Pijus VI buvo jį pakėlęs kardinolu, bet 1798 prancūzams užėmus Romą, A. gelbėdamas savo turtą, atsisakė iš kardinolų. Po antrojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo pasisavino Italijoje buvusius kai kurių Vienuolynų ir Lietuvos-Lenkijos valstybės turtus.

Anticiklonas vėjai, susidarę aukšto atmosferos slėgimo srityse. Jie pučia iš cent- ro į visas šalis, nešdami sausą, žiemą šaltesni, vasarą šiltesnį orą.

Anti-corn-law-league 1838 Manehestery-je R. Cobdeno, J. Br'ighto, W. Foxo ir kt. įkurta „sąjunga prieš javų muitų įstatymą”. Po ilgos agitacijos ir kovos privertė ji Anglijos parlamentą priimti 1846 V 16 įstatymą, panaikinusį Anglijos dvarininkų interesams apginti seniau išleistus įstatymus, kuriais įvežamieji Anglijon javai buvo apdėti aukštais muitais.

Anticosti Kanados Quebeco provincijos sala šv. Lauryno upės įlankoje 8150 km2. Apie 700 gyv. (1950).

Antidotum tai, kas neutralizuoja kito daikto veikimą cheminiu, mechaniniu būdu ar fiziologiniu kontrastiniu veikimu.

Antifanes iš Smirnos ar Kioso (a. 408— 334 pr. Kr.) a tikinės komedijos atstovas, parašęs kelis šimtus komedijų.

Antifašizmas politinė kova su nacional-social’izmu, fašizmu ir apskritai su autoritetinio ar diktatūrinio režimo santvarka.

Antifermentai medžiagos, kurios neleidžia veikti fermentams.

Antifonas (480—411 pr. Kr.) Atėnų kalbėtojas, politinis veikėjas, ol'igarchinės santvarkos šalininkas. 411 pr. Kr. pasmerktas mirti. 15 jo išlikusių kalbų 1892 išl. Blass.

Antifrakcinis metalas metalų lydinys, sumažinąs judamųjų mašinų dalių tryni-mąsi. Visų A. M. sudėtis yra alavo (10— 80%), kai kada ir švino (2—70%).

Antigona Tebu valdovo duktė. Jos gyvenimas davė temų Sofoklio tragedijoms: Ant'igonai (liet. J. šaulio vertimas 1903), Edipui Kolonoje ir kt.

Antigonas kelių senovės valdovų vardas:

1) Judėjos valdovas A. I, Hirkano I sūnus, Aristobulo I brolis, nužudytas a. 104 pr. Kr.

2) A. II, Aristobulo II sūnus, nugalėtas Erodo Didžiojo ir a. 35 pr. Kr. romėnų An-tiochijoje nukirsdintas.

3) A. Vienakis (Monoftalmos—-Kyklops, a. 364—301 pr. Kr.). Aleksandro Makedoniečio karo vadas, 333 pr. Kr. Didž. Frigijos vietininkas. Aleksandrui mirus Vienas galingiausiųjų valdovų — diado-chų, pasiskelbė Makedonijos karaliumi ir Sirijoje įst. savo sostinę Antigoneją. žuvo 311 kautynėse ties Ipsu.

4) A. Gonatas (318—240 pr. Kr.) Antigono Vienakio vaikaitis, 276—239 atgaivino Makedonijos monarchiją.

5) A. Dosonas 229—221 pr. Kr. Makedonijos valdovas. 221 ties Selasija sumušė Spartos ir Achajos sąjungos kariuomenę ir įgijo visos Graikijos hegemoniją.

Antigone mažoji planeta, žymima N. 129. Opozicijos metu ryškumas 10.3, vidutinis

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai