Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/214

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


singumo teismui organizuoti. Italų akademijos, arbitražo teismo, tarpt, teisės inst. narys. Įst. ir red. Rivista di diritto interna-zionale. Nuo 1922 Hagos tarpt, teisingumo teismo tituliarinis teisėjas. 1928—1930 jo pirmininkas. 1931 IX - X Lietuvos byloje su Lenkija pateikė atskirą nuomonę, kurioje pareiškė, kad Hagos tribunolas turėtų iškelti aikštėn Lietuvos —Lenkijos santykių legalumo ir Vilniaus okupavimo teisėtumo kiiausimą. Išsp. Teoria delle res-ponsibilita dello stato nelle diritto inter-naziionale 1902, Corso di diritto internazio-nale ^1927 ir kt.

Anaio, šen. Antium, vid. Italijos mst. į p. nuo Romos. 9000 gyv. (1950). čia 1944 I 22 išsikėlė amerikiečių ir anglų kariuomenė.

Aomori Japonijos uostas Hondo saloje.

100.000 gyv. (1950).

Aoristas (gr. aoristos—neapribotias) ypatinga indoeuropiečių kalbų forma įvykio veikslui žymėti, kuri pažymi praeityje vykusį veiksmą, bet neparodo kurį laiką tas veiksmas yra vykęs.

Aorsai šen. graikų geografų žiniomis prie Kaspijos jūros gyvenusi sarmatų giminė. Identifikuojama su išlikusia mord-vinų giminės šaka erzia.

Aorta (gr.) išeinanti iš kairiojo širdies skilvelio stambiausioji arterija.

Aortitas aortos uždegimas,

Aosta š. Italijos mst. 27.000 gyv. (1951). Šen. romėnų Augusta Praetoria Salasso-rum. 1946 ties A. pradėtas kasti tunelis po Montblano kalnu.

Apagoginis (gr.) netiesioginis tam tiknos tezės įrodinėjimas iš prieštaraujančios tezės klaidingumo.

Apakėlė jauna nėgė, upinė. Kadangi ši žuvis jauna neturi akies plyšių, Lietuvoje ją vadina A.

Apalašai š. Amerikos rytinės dalies kaimai, nusitęsę per 2600 km ligi Labradoro. A. 3 mil. km2 ploto. šv. Lauryno upė juos skiria j šiaurinius ir pietinius A. Rytinė dalis turtinga metalų. P. vak. dalis turi didelių akmens anglies klodų, geležies rūdos, naftos ir kt. š. dalyje žemės paviršių sudaro granitai, grafitas, marmuras ir kt. čia spiečiasi svarbiausi JAV pramonės centrai.

Apanažai (pr. apanage) monarchijose taip vadina monarcho šeimoms duodamą iš valstybės iždo atlyginimą.

Aparatas anatomijoje sudarytas iš eilės organų sudėtingesnis funkcijos požiūriu vienetas, atliekąs tam tikrą funkciją, pvz. regėjimo A. iš akles, raumenų, nervų, kraujagyslių ir kt. pagalbinių organų; virškinimo trakto A. ir kt.

Apartamentas didelio buto kambarių visuma. Apartamentinis namas — gyvenamiems butams nuomoti statytas namas.

Apastronas astronomijoje taškas, kuriame budiama viena besisukančių apie kitą dvilypių žvaigždžių yra labiausiai nuo kitos nutolusi.

Apašai, arba apačai, Amerikos indėnų giminė, gyv. Meksikoje abiem Rio dėl ’Norte upės krantais ir pietų JAV dalyje. Liekanos karingos giminės, kuri nuolat puldama į jų žemes įsibrovusius kolonistus privertė JAV vyriausybę 1880—1883 griebtis represijų. A. dalis buvo įkurdinta specialiai jiems skirtuose rezervatuose.

Tuo pačiu, iš Amerikos A. perimtu vardu, Prancūzijoje vad. besiverčiantis vagystėmis, plėšikavimu, suteneravimu gyventojų sluogsnis. Apaščia Rokiškio ir Biržų aps. upė, Nemunėlio (Lielupės) kair. intaKas, 88,8 km ilgio. Prasideda Pandėlio vi. Aukštupyje teKa plačiu slėniu, pasukusi į šiaurę įsirausią į devono padermes. Bendras kritimas 60 m. Aukštutinė A. nuo versmių ligi Kilu-e'iio ež. 1925—1929 kanalizuota 55,8 km. Svarbesni intakai Lakštutė, Apaštėlė, Agluona, Rovėja, Aukštutinė Gervė (Latvelių), žemutinė Gervė (Nausėdžių), Kregž-dūnė arba Bliūdžiu Gervė. Baseino plotas 917 km2. Vandens debitas prie žiočių maks. 175, vid. 5,5, min. 1,0 mVsek.

Apaštalas (gr. apostolos — pasiuntinys). Paprastai vad. dvylika A. vyrai, kuriuos Kristus pasirinko iš savo mokinių tarpo ir paskyrė savo pasiuntiniais visame pasaulyje toliau dirbti jo pradėtąjį žmonių gelbėjimo darbą. Keturi A. sąrašai A. vadina: Simaną Petrą, Andriejų, Jokūbą Vyresnįjį, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą Jaunesnįjį, Simaną Uolųjį, Judą ir išdaviką Judą Iskariotą. Iš viso bet koks skaičius nėra susijęs su A. sąvoka, nes ne tik išdavikas Judas buvo pakeistas Matu, bet A. buvo pašauktas dar Paulius ir Barnabas.

Apaščia ties Biržais

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai