Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/228

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nėn, M. Kiošis; tiktai 1891 kun. H. Vych-manas. Ligi 1891 IX 21 'iš tikrųjų redagavo kun. P. Urbonavičius iš Lietuvos, o Tilžėje tvarkė J. Angrabaitis, paskiau ligi 1893 redagavo J. Angrabaitis-Zanavikutis, o 1893—1896 kun. K. Pakalniškis (Dėdė Atanazas). Bendradarbiavo, be redaktorių: A. Baranauskas, Aug. Baranauskas, P. Andriekus, A. Burba, A. Dambrauskas, M. Davainis Silvestraitis, S. Didžiulis, P. Būčys, Andrius Dambrauskas, S. Durskis, A. Fromas (Gužutis), M. Gadliauskas, Silvestras Gimžauskas, A. Grinevičius, M. Jurgaitis, J. Kaulakis, J. Koncevičius, J. Karbauskas, J. Kriaučiūnas, P. Kriaučiūnas, A. Kaupas, J. Kumetis, J. Ložinskis, J. Lideikis, P. Lialis, J. Mačiulis-Maironis, J. Miliauskis, A. Milukas, P. Mikolainis, S. Norkus, P. Petrulis, A. Povilonis, V. Pietaris, J. Paškevičius, K. Ramanauskis, K. Pronckietis, P. Radzvickis, J. Rimša, Ks. Sakalauskis, M. Simonaitis, B. šlamas, A. Sabaliauskas, V. Šlekys, J. Tumas, J. Trumpulis, J. Ulickis, P. Viengalis, J. Vitkus, J. Zauka, A. žeimavičius, J. žebrys, J. Zubrickis, S. žiupsnys ir kt., kurių daug dar ¡nėra išaiškinti, nes spaudos draudimo sąlygomis nieks savo pavardės nepasirašydavo. Daugumas jų tik A. ir pradėjo rašyti. Laikraštis nuo pat pradžios griežtai buvo nusistatęs prieš rusų valdžią, labiausiai dėl katalikų tikybos persekiojimo, ir savo smarkumu įtraukė Lietuvos katalikų visuomenę į aktyvią kovą prieš rusų priespaudą.

2) Maž. Lietuvos lietuviškas politinis laikraštis, ėjęs 1910—1914 pradžioje Klaipėdoje, paskiau Tilžėje du kartus savaitėje Onuo 1914 IV 1 vieną kartą savaitėje). Pirmas pačių Maž. Lietuvos lietuvių leistas platesnės apimties laikraštis, nemaža padėjęs jų tautinei kovai prieš vokietinimą. Jam leisti susibūrė 40 klaipėdiškių ūkininkų. Redagavo pradžioje Ansas Balt-ris jaun., paskiau M. Ašmys, K. Lekšas, Jurgis Tramišius, Ansas Bruožis. I Pasauliniam karui prasidėjus, A. turėjo sustoti. Po karo A. keliais toliau ėjo Prūsų Lietuvių Balsas. A. spausdinta A. bendrovės spaustuvėje Lituania.

3) A. dalyvavusių kovoje ųž Lietuvos nepriklausomybę žydų karių sąjungos laikraštis, nuo 1935 leistas Kaune. Red. A. J. L. Livšicas. Pagrindinis A. uždavinys buvęs informuoti Lietuvos žydų visuomenę apie Lietuvos ir lietuvių darbą ir lietuvių visuomenę apie žydus ir jų darbą.

4) A. Lietuvių pogrindžio laikraštis, leistas 1943—1944 Lietuvoje. Patiekdavo Išsamią užsienio ir vidaus politikos apžvalgą. Pradžioje spausdintas rotatorium a. 4 p., paskiau spaustuvėje 2 p. Iš viso 'išleista 150 numerių.

5) lietuvių informacinis kultūrinis leidinys 1945 XI 10—1946 XI 9, pradžioje rotatorium, vėliau spaustuvėje spausdintas Kirchheim Tecke (Vokietijoje). Redagavo A. Sodaitis ir A. Valentinas. Išsp. 75 N. N.

Apžvalgai, pražvalgai, atvykę pas jaunikį jo turto apžiūrėti žvalgai.

Aquaeductus (lot.) senovės Romos valstybėje daug kur statyti viršum žemės, akmeninėmis ar mūrinėmis arkomis paremti kanalai švariam vandeniui į miestą atvesti, vedant kanalą slėniais.

Aquaeductus Girolamo Fabrizio (1537 — 1619) italų anatomas ir chirurgas Pa-duoje, organizavęs pirmąjį anatomijos rau-zėjų. Paliko anatomijos ir chirurgijos raštų. Jo atradimai anatomijos srityje davė pagrindą jo mokiniui Harvey išaiškinti žmogaus organizmo kraujo apykaitai.

Aquae et ignis interdietio (lot.) — vandens ir ugnies uždraudimas senovės Romoje taikoma bausmė ištremiamiems iš krašto.

Aqua forte ž. Akvafortas.

Aqua regia (lot.) 1 dalies stiprios azoto rūgšties ir 3 dalių stiprios hidrochlorinės rūgšties mišinys, vartojamas auksui ir platinai tirpinti.

Aquarius (lot.) toks žvaigždynas. Ž. Vandenius.

Aquatinta ž. Akvatinta.

Aqua Tofana nepaaiškėjusios sudėties nuodai, išgarsėję Neapolyje XVII a. pabaigoje — XVIII a. pradžioje, kur jų išradėja Tofana ar Tofa apnuodijusi ja’is ligi 600 žmonių.

Aquaviva Klaudijus (1543—1615) kardinolas, jėzuitų ordino generolas nuo 1581. Vedė misijas nekrikščionių šalyse. Veikale Ratio studiorum 1599 nustatė jėzuitų mokyklos tvarką.

Aquifoliaceae augalų šeima, turinti a. 300 rūšių ir genčių. Laukiniai augalai, daugiausia vid. ir p. Europoje (Ilex aqui-folium), Japonijoje, Kinuose ir p. Amerikoje. Svarbiausi Ilex paragnensis A. St. Hil. ir kt., kurie duoda paragnanišką arbatą (Mate arbata).

Aquila vid. Italijos mst. Aterno slėnyje. 57.000 gyv. (1951). 1944 karo metu visiškai sugriautas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai