Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/233

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


din, taip pat Al Targani ir kt. astronomijos srityje ypačiai padirbėjo taikydami žemės matavimui sferinę geometriją, sustatė daug astronominių lentelių, nustatė daugelio žvaigždžių vietą, saulės kelią, aptiko precesiją ir kt. čia jiems daug padėjo patobulinimas optinių instrumentų Bagdado, Meragos, Samarkando observatorijose. Patobulino puikiai veikusius saulės ir vandens laikrodžius. Vėliau A. M. klestėjo Ispanijoje, iš kur jis pasiekė vak. Europos vidurinių amžių kultūrą. Nuo tų laikų matematikoje ir -astronomijoje prigijo arabų terminai: azimut, alidada, zenitas, nadiras, algoritmas, daugelio žvaigždžių vardai, kaip Algol, Aldeba-ran, Atair ir kt. Ir dabartinius vad. arabų skaitmenis ir skaičiavimo sistemą gavome iš indų arabams tarpininkaujant. O ir popierius Europoje atsirado tik arabų tarpininkavimo dėka. Arabų medicina rėmėsi graikų tradicija, ėjo į Damaską, Bagdadą, Kairą, o iš ten į Ispaniją. Išgarsėjęs arabų gydytojas Rhazes (850—9.23) parašė per 200 medicinos traktatų 'ir medicinos vadovą. Toliau arabų mediciną ugdė Tabari, Ali Abbas ir Avicenna (980— 1037) savo 5 t. vadovu penkis šimtus metų valdžiusiu mediciną.

O. Sarton Introduction to the History of Science 1927—1948.

Arabų pinigai Lietuvoje. VII—XI a. arabai vartojo pinigus, kuriuose kufiškiaisiais rašmenimis būvio įrašomi Korano posakiai, ir dėl to mokslinėje literatūroje jie dažnai vadinami kufiška'isiais pinigais. Auksiniai A. P. vad. dinarais, sidabriniai dirhe-mais, variniai foliáis. Išplitus prekybai tarp š. Europos ir Rytų, A. P. pateko į Prūsus, Lietuvą, Latviją, Estiją, Suomiją, per Gotlandą pasiekė ir Švediją. A. P. buvo Lietuvoje rasti Dysnos aps., Kurmai-šiuose Kretingos vi., Paparčiuose Žaslių vi., Pariečėje Dysnos aps., Plūciuose Klaipėdos aps., Riešės vi. (92 pinigų lob'is), Rudaičiuose Kretingos vi., Veliuonoje, Vy-džiuose, Vilniaus aukštutinėje p'ilyje. Lietuvoje surasti A. P. pinigai daugiausia IX—X a., Maž. Lietuvoje ir iš VIII a. Latvijoje A. P. aptikta 52 vietose, čia yra pinigų VIII—XI a., gamintų įvairiose ano laiko arabų pasaulio vietovėse. A. P. pateko į Lietuvą ir kt. Pabaltijo kraštus dėl ėjusios tarp Rytų ir Skandinavijos tranzitinės prekybos. Ligi 800 Kr. g. toje prekyboje svarbų vaidmenį vaidino Dauguva. Pradedant IX a. šalia Dauguvos kelio yra buvęs ir Nevos — Ladogos — Volchovo— Ilmenio kelias. Tam tikrą vaidmenį vaidino ir Nemuno ir Neries kelias. Gyviausia prekyba ėjo X a.

J. Puzinas Naujausi proistorinių tyrinėjimų duo-menysl938; R. Snore Seno monetų atradums Latvija 1937. Arabų skaitmenys mūsų vartojami skaičių ženklai yra kilę iš Indijos. IX a. Kr. g. juos iš ten paėmė arabai ir perteikė vak. Europai. Jie visų pirma įsigyveno Italijoje, o iš ten ir kitose Europos šalyse.

Araceae Aronų šeimos gėlės. A. 600 rūšių Brazilijoje ir kitur p. Amerikoje.

Arachis Hypogaeal Leguminosae šeimos atogrąžų kraštų augalas, vad. kiniškuoju riešutu. Ant jų šaknų užaugta kieto kevalo vaisiai, vartojami kavos surogatu ir valgomi. Iš sėklų gamina aliejų.

Arachnė (gr. voras) graikų mitologijoje audėja, lenktynėse nugalėjusi savo mokytoją Atėnę ir už tai bausmei paversta voru.

Arachnoidea vidurinis galvos ir nugaros smegenų apvalkalėlis.

Arachnoidea ž. Voragyviai.

Arachnologija mokslas apie viorus. Taip pat sugebėjimas iš vorų elgimosi įspėti orą.

Arad Rumunijos mst. prie Marošo upės.

85.000 gyv. (1950). Didelę gyventojų dalį sudaro vengrai.

Arae Flaviae dabartinis Rottweil. 74 Kr. g. Vespasiano įkurtas miestas.

Arafat (ar. Džebel Arafat) mahometonų laikomas šventu 80 m aukščio kalnas netoli Mekkos.

Arago 1) Domininkas Jonas Pranas (1786—1853) prancūzų astronomas, fizikas ir politikas. 1809—1831 Paryžiaus politechnikos mok. pnof., nuo 1830 Paryžiaus observatorijos dir. 1831 parlamento narys, 1848 revoliucijos metu laik. vyr. narys, vidaus reikalų min., karo min. Jo teoriniai darbai liečia šviesos poliarizacijos, galvanizmio, magnetizmo klausimus.

2) Etienne (1802—1892) prancūzų politikas ir žurnalistas, laikraščio Reforme red. 1830 ir 1848 revoliucijų dalyvis, 1849-1859 emigrantas užsienyje. 1870 komunos metu trumpą laiką Paryžiaus meras. Nuo 1879 Liuksemburgo muzėjaus Paryžiuje direktorius. Išsp. Une voix dans l’exil 1860, Les Bleus et les Blancs 1862, Les Tuileries et le Carrousel 1878.

3) Pranas Viktoras Emanuelis (1812—1896) prancūzų politikas, 1848 revoliucijos dalyvis. 1848 atstovas Berlyne, kur jam užsistojus iš kalėjimo buvo paleistas Poznanės krašto sukilimo organizatorius L. Mieroslavskis. Po 1851, būdamas trečiosios imperijos priešininkas, iš politikos pasitraukė. 1867 gynė Berezovskį, kuris Paryžiuje šaudė į carą Aleksandrą II. 1880—1894 atstovas Berne, Šveicarijoje.

Aragon Louis (g. 1897) prancūzų poetas ir romanų, rašytojas, prancūzų komunistų partijos veikėjas ir Ce Soir redaktorius.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai