Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/238

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1485 buvo bažnyčioje nužudytas. 1661 pripažintas palaimintu, 1867 šventuoju.

Arbusov 1) Leonidas vyr. (1848— 191,2) Pabaltijo istorikas, nuo 1888 dirbęs Mintaujoje. Išsp. Ghmdriss d. Geschichte Liv-, Ėst- u. Kuriands 41918, Kurlandische Gueterchroniken 1890, Liv-, Ėst- u. Kur-lands Urkundenbuch 1900—1911 'ir kt.

2) Leonidas jaun. (g. 1882) pirmojo sūnus, latvių istorikas. Nuo 1919 Latvijos univ. doc., paskiau prof. Išsp. Walter v. Plettenberg 1919, Die Einfueh-rung d. Reformation in Liv-Est-u. Kurland 1921, Die altlivlaendische Bauerrechte 1924, Fruehgeschichte Lettlands 1933 ir kt. Nuo 1945 Goettingeno, Vokietijoje, universiteto profesorius.

Arbuthnot Jonas (1667—1735) gydytojas, langių satyrikas. 1712 satyroje The history of John Bull sukūrė personažą Johną Bull, kuris nuo to laiko virto anglo sinonimu.

Arbūzas Citrullus vulgaris Schrad. Cu-curbitaceae šeimos vienmetis augalas, kilęs iš atogrąžų Afrikos. Vaisiai panašūs j moliūgus. Auginami tik šiltesn'iuose kraštuose, nes jiems prinokti reikia daug saulės.

Are de triomplie triumfo arka, romėnų pavyzdžiu Pranzūzijoje statyti didesniems laimėjimams pažymėti triumfo vartai. Jų garsiausioji Paryžiuje Place de l’Etoile triumfo arka iNapoleono laimėjimams atžymėti. Po I Pasaulinio karo po vartais įrengtas Nežinomojo kareivio kapas.

Arcachon 1) Atlanto įlanka prie Prancūzijos krantų.

2) Prancūzijos jūrų kurortas prie A. įlankos, Gironde dep. 13.000 gyv.

Areaila ž. Arkada.

Arcadelt Jokūbas (a, 1514— po 1557) olandų kompozitorius, 1539—1555 veikęs Rtomoje, paskiau Paryžiuje. Pagarsėjo savo madrigalais, kurių pirmasis nuo 1539 buvo 31 kartą perspausdintas.

Arcadia sutrumpinta iš Accademia degli areadi. 1690 Romoje įsikūrusi poetų literatų draugija, turėjusi skyrius daugumoje Italijos miestų; jos tikslas — kova su marinizmu.

Arcadius Flavius (378—408) Romos imp. Teodozijaus Didžiojo vyriausias sūnus, 395 gavęs valdyti Romos imperijos rytus, o jo brolis Honorius vakarus.

Arcani disciplina pirmaisiais krikščionybės laikais taip vadinta drausmę, reikalaujančią laikyti tikėjimo ir kulto dalykus slaptais nuo pagonų ir katechumenų.

Arcanum divinae sapiemtiae consilium— Popiežiaus Lecno XIII 1880 II 10 enciklikos apie krikščioniškosios moterystės neišardomumą ir šventumą pavadinimas. Arcella vienląstelinis gyvis, kurio kūnas padengtas turinčiu vieną angą chitin'iniu kriaukleliu. Gyvena gėlame vandenyje. Lietuvos gėluose vandenyse dažniausiai gyvena Arcella vulgaris. Tipas Protozoa, klasė Rhizopoda, būrys Amaeboidea; giminė Arcella.

Arch Juozas (1826—1919) Anglijos sodžiaus darbininkų vadas, 1872 įkūręs National Agricultural Labourers Union — Tautinę Kaimo Darbininkų Sąjungą.

A. D. (A. Janulaitis) Juozas Arch, Sodietis-de-putatas Anglijoje 1905.

Arch (gr. arche) prieš priebalsius arei—-pradžia, senovė, vyresnybė. Daugelio sudėtinių žodžių pradžia naujųjų kalbų terminologijoje.

Kadangi lietuvių kalbos žodžiai nežino garso ch, tai vietoje Arch, archi dažnai rašoma — ark, arki (pvz. arkangelas, arkivyskupas ir pan.).

Archaeopteryx (gr. archaios—senovinis, pteryx—sparnas) skirtingos nuo dabartinių paukščių, vištos didumo, priešistoriniais laikais išmiręs paukštis. Turėjo snapą su dantimi, ilgą uodegą, kurią sudarė 21 lankstelio stuburas, prie sparnų 3 laisvus pirštus su nagais. Rastas 1861 Solen-hofe, Bavarijoje, viršutinės Juros sluogs-miuose. Pradžioje buvo laikomas tarpine tarp paukščio ir roplio grandimi, bet dabar laikomas tikru paukščiu. Tuose pat sluogsniuose 1877 buvo rastas kitas panašus egzempliorius, kurį laikyta tos pat giminės kita rūšimi, bet vėliau, dėl žymių griaučių skirtumų, nustatyta, kad tai kitos giminės atstovas — Ar-chaeornis.

Archaeornis karvelio didumo išnykęs paukštis, panašus į lakiojančius paukščius ( Archaeopteryx priklausė bėgiojančių paukščių rūšiai). Rastas 1877 viršutinės Juros sluogsniuose Bavarijoje.

Archainė era, seniausiasis žemės plutos istorijos periodas. Jis prasidėjo pirmosios kietos žemės plutos susidarymu ir baigėsi pasirodžius žemėje pirmiesiems organizmams. Šį periodą sudaro didelio storumo sluogsniai, pagrindas visų kitų jaunesnių sluogsnių. A. E. dabar yra skirstoma į an-hidrinį ir oceaninį periodą. Svarbiausios uolienos, sudarančios A. E. sluogsnius, yra gneisas, žėrutinis skalūnas, granitas, dio-r'itas, marmuras ir dolomitas. Pasitaiko ir metalų rūdžių. Tos uolienos būna arba ištisais masyvais, kaip Fenoskandijos skydas Suomijoje ir Skandinavijoje, Prancūzijos

Archaeopteryx

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai