Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/250

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Aremorikai keltų giminė, gyvenusi Normandijoje ir Bretanijoje. V a. Kr. g. anglams ir sakaams jų kraštus užėmus, ėmė vadintis Britannia minor.

Aren Peet (g. 1889) ekspresionistinės krypties estų tapytojas. Paveikslai: Naktis, Kelias už bažnyčios, Senasis Talinas ir kt.

Arena (lot. smėlys) smėliu nuberta senosios Romos amfiteatrų kovos vieta. Atitvertas cirko centras, kuriame eina cirko veiksmai. Nukeltine prasme — kiekvienas kovos laukas.

Arena Juozas (1771—1802) Boinapartės priešas. Prancūzijos 500 tarybos narys. Paryžiuje drauge su Cerachi, Lebrunu, Diana ir Demerville dalyvavo sąmoksle prieš Bonapartę, bet Demerville išdavus, 1802 visi sąmokslininkai žuvo kartuvėse.

Arenaria ž. Smiltė.

Arendal p. Norvegijos žvejų uostas prie Skagerako. 12.000 gyv. Dėl savo gražumo vadinamas kartais šiaurės Venecija.

Arends Leopoldas (1817 Rokiškyje — 1882 Berlyne) vokiečių pedagogas, sudaręs vokiečių stenografijos sistema, vėliau pakeista ir patobulinta Gabelsbergerio ^r Stolzės. A. veikalai: Die Stenographie 1850, Volstaendiger Leitfaden einer Stenographie 1860.

Arene Paul Auguste (1843—1896) prancūzų rašytojas. Rašė eilėraščius, komedijas ir apsakymus iš provansalų gyvenimo. Išsp. Jean de Figues 1868, Contes de Noel 1879 ir kt.

Arenga sacchariiera Labili Palmae šeimos, vad. cukrinė palmė iš Malajų salyno. Ligi 20 m aukščio. Iš sulčių išgarinimu gaunamas cukrus, iš kurio gaminamas vynas. Iš šerdžių gamina miltus, iš plaušų daro virves, audžia bures, gamina šluotas. Medis vartojamas trobesiams statyti.

Arensburg mst. Estijoje, estiškai vad. Kuresaare.

Arenskij Antanas (1861 — 1906) rusų kompozitorius. Parašė operas: Sion na Volge 1892, Rafael 1894, Nal i Damajanti 1899, baletą Noč v Egipte 1900 ir eilę kitų kompozicijų.

Arent Tobiias (1646 VI 10 Varmijoje — 1724 IV 8 Vilniuje). Nuo 1662 jėzuitas, Brunsbergos, Varšuvos kolegijų rektorius, Vilniaus profesų namų viršininkas, 1705— 1707, 1716—17.18, 1721—1724 Vilniaus akademijos rektorius. Išsp. Studium polemi-cum pro doctrina Catholica susceptum 1716 ir kt,

Areografija (gr. Arės—Marsas) Miarso planetos paviršiaus aprašymas.

Areola (lot.) tamsiai pigmentuotas laukelis aplink krūties spenelį.

Areometras (gr.) prietaisas kietų ir skystų kūnų lyginamajam svoriui nustatyti. Kietiems kūnams vartojamas pastovaus tūrio A., kurį buvo pagaminę Charles ir Fahrenheit, vėliau Nocholsono A. Skystiems kūnams vartojamas pastovaus svorio A. A. yra aklai uždarytas, tuščias indas su lėkštėmis, ant kurių galima uždėti tiriamąjį kūną ar pasvarėl'ius. Pastovaus svorio A. daromi daugiausia iš stiklo ir vartojami skysčių lyginamajam svoriui nustatyti. Yra tokių A., kurių skalės sužymėtos taip, kad jos tiesiai parodo kokios nors priemaišos ar tirpinio nuošimtį. Tuo pačiu, kiaip kiti A., principu remiasi, nors ir turi specialiai sužymėtą skalę, ir A. specialiems tikslams, pvz. alkoholometras alkoholio % nustatyti, laktometras pieno riebumui nustatyti ir kt.

Areopagas (gr. Areso lar Erinijų kalva) kalnelis į vak. nuo Atėnų Akropolio, kur susirinkdavo A. taryba. Sudaryta iš buvusių archontų, ji turėjo didelę valdžią Atėnuose. 462—461 pr. Kr. Efialtio reorganizuota, ji beliko kruvino teismo įstaiga. >Nu-keltine prasme A. dabar vadina mokslo, meno ar politikos rinktinių bei vadovaujančių asmenų susirinkimus.

Aeropagita 1) D i o n y s i u s II a. Kr. g Atėnų Aeropago narys, drauge su kitais išklausęs šv. Povilo pamokslo areopage, pasekė juio. Pirmasis Atėnų vyskupas, II a. nukankintas.

2) Pseudo-Diomysius. Jam buvo priskiriamas Sirijoje rastas graikiškų naštų rinkinys apie dangaus ir bažnyčios hierarchiją, apie mistinę teologiją ir kt., kuris, derindamas neoplatonikų filosofiją su krikščionybe, turėjo didelės įtakos ne tik graikų, bet ir vakarų bažnyčiai (Tomui Akvin'iečiui, Albertui Didžiajam ir kt.). Pirmą kartą paminėtas 532 Konstantinopolio bažnytinėje konferencijoje. Spėjama, kad šis rinkinys atsirado V—VI a. Aleksandrijoje ar Edesoje, ir kad jį surašė koks monofizitų atskalos fialsifikatorius. Į vak. pateko VIII—IX a., Erígenos IX a. lotyniškai išverstas. A. Ps. D. mistika iš esmės .nėra krikščioniška.

8. Darras St. Denys l’Aeropagik 1863; H. Koch Pseudo D. A. 1900.

Areopiknometras (gr.) areometro suderinimas su piknometru skysčio svoriui nustatyti. Aparato kaklelis turi pažymėtus lyginamojo svorio skaitmenis, o apatinė dalis skiriama rezervuaru skysčiams, kurių lyginamasis svoris reikia inustatyti. Aparatas skandinamas į destiliuotą (15°C) vandenį. Lyginamasis svoris apskaitomas pagal liniją, kurią sudaro skysčio paviršius apie aparato kaklelį.

Arequipa 1) p. Peru valstybės plokšta-kalnė, 14 km 'ilgio, 12 km pločio ir 2500 m aukščio.

2) Antras didumu Peru valstybės mst. 130.000 gyv. Apylinkėje daug aukštų kalnų (Coropuna 6615 m). Ugniakalnis Misti.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai