Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/258

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


gijų atstovai, šis Centras rengė tautines šventes, minėjimus, skelbė lietuvių nusistatymą dėl gimtosios šalies okupantų, organizavo lietuvių tremtiniams Europoje pašalpą, siuntė delegatus su memorandumais pas Argentinos prezidentus, stengėsi padėti didesniam lietuvių skaičiui iš Europos atvykti ir Įsikurti, tuo tikslu suorganizavęs Argentinos Lietuvių Imigracinį Komitetą. Bendruomenė ir Centras artimai bendradarbiauja.

A. L. gyvenimą lietuvių beletristikoje pirmą kartą plačiai ir charakteringai pavaizduoja H. Lukaševičius rtomane Likimo žaismas 1953.

Argentinos Lietuvių Balsas — informacinis lietuvių savaitraštis, leidžiamas nuo 1927 Buenos Aires mieste, Argentinoje, spausdinamas nuosavoje spaustuvėje, iliustruotas; 1953 pasistatęs nuosavus spaustuvės namus, drauge su Lituanistikos muzė-jumi ir gyvenamuoju namu. Redaktorius— K. Norkus.

Argentinos Naujienos lietuvių savaitraštis, ėjęs Buenos Airese nuo 1929 IX 20. Leido Jonas Jokūbaitis, red. K. Norkus. Pradžioje liaudininkų pakraipos, 1930 katalikiškos su red. V. Goštautu. Nuo 1930 III 15 virto Pietų Amerikos Naujienomis, kurios dviem leidimais ėjo ligi 1930 VII 5 ir ligi 1931 III 31.

Argentinos žinios savaitraštis ėjęs Avel-lanedoje, Argentinoje 1931—1935; red. K. Kliauga. Toliau pakeitė vardą į Pietų Amerikos žinias.

Argentitas sulfidų grupės mineralas. Svarbiausioji sidabro rūda.

Argentoratum lotynizuotas Strassburgo mst. pavadinimas, neretai žymimas XVI—XVIII a. Strassburgo spausdiniuos.

Argentum ž. Sidabras.

Argentus Jonas (a.1561—1626) italų jėzuitas, 1612 jėzuitų vizitatorius Lietuvoje ir- Lenkijoje, 1617—1622 buvęs čia jėzuitų provinciolu. Savo 1625 laiške Žygimantui III — De rebus S. J. in Regno Poloniae tarp kito ko rašė, kad žemaičiuose buvo suradęs nemaža pagonybės liekanų, o nė vienos mokyklos.

Arges 300 km ilgio žemutinio Dunojaus intakas.

Argeus (lot.) šen. Romoje buvo 24 vad. A. — alkos, kuriose kasmet pontifeksai dėjo aukas (sacra Argeorum). O senovės žmonių aukų pakaitalu buvo kasmet metami į Tiberį 24 A. — nendrinės iškamšos vyrų drabužiais.

Arghandab 250 km ilgio Helmundo intakas Afganistane.

Arghoul, Arghool iš gilios senovės ligi šių laikų išlikęs egiptiečių ir arabų muzikos instrumentas klarneto tipo, 1/2 m ilgumo. Argyle, Argyll, Argyllshire Škotijos pajūrio graflja 8057 km2 ploto.

Argyll 1) John Campbell (1678 —1743) Škotijos politikas ir kiaro vadas. Jau 1706 kariavo Flandrijoje. 1715 Škotijoje įveikė jokūbiečius (Jokūbo šalininkus). Pakeltas feldmaršalu, veikė prieš ministerį Walpole. Daug svėrė sudarant Škotijos ir Anglijos uniją. Buvo sudaręs Invenary pilyje vieną didžiausiųjų privatinių bibliotekų.

2)GeorgeJohn Douglas (1823 — 1900) anglų politikas ir mokslininkas, vigas, Aberdeeno (1853 — 1855), Palmerstono (1855 — 1858 ir 1860 — 1866) ir Gladstone (1868 — 1874 ir 1880 — 1881) kabinetų inarys. Išsp. visą eilę mokslo darbų: Thai reign of law 1866, Primeval man 191890, The eastern question 1879, The philosophy of belief 1896, Organic evolution 1898 ir kt.

Argynnis Insecta (vabzdžių) klasės, Le-pidoptera (drugių) būrio, Nymphalidae šeimos beveik visame pasaulyje paplitusi drugių giminė. A. 50 rūšių. Lietuvoje 15 rūšių, jų didžiausios: A. selene Schiff, A. euphrosyne L., taip pat A. latonia L.

Arginuzai (dabar gr. Aiianos) 3 Aigėjio jūros salos, kur 406 pr. Kr. Atėnų laivynas sumušė spartiečių laivyną.

Argiroditas sulfidų grupės retas mineralas.

Argyrokastro, senovėje Argyrion, Albanijos miestas. 13.000 gyv. (1950). Venecijos valdymo laikų pilies griuvėsiai.

Argyrokratija (gr. sidabro valdžia) pinigo, kapitalo valdymas.

Argyroneta Aquatica ž. Voras-narūnas.

Argyropulos Jonas (1416 — 1486) graikas, išsikėlęs į Vakarus humanistas, daug nuveikęs, platindamas Vakaruose graikų mokslą ir literatūrą. Profesoriavo Paduoj, Florencijoje, Romoje. Stengėsi pasiekti ir Rytų bažnyčios susijungimo su Romos katalikų bažnyčia. Vertė į lotynų kalbą ir komentavo Aristotelio raštus.

Argyviai ž. Ar gėjai.

Argo Nilo upės sala Egipto Nubijos provincijoje, Dondoloje, netoli Hamako, čia išliko milžiniškos Memnono statulos.

Argo arba Argo Niavis — argonautų laivas, pietinės dangaus dalies žvaigždynas.

Argolida — Argolis į rytus išsikišęs Pe-leponeso pusiasalis Graikijoje, 5117 km2, apie 175.000 gyv., daugiausia albanų. Vakarinėje daly mst. Nauplion, Argos. Senovėje pasižymėjo Mikėnų kultūra, kurios turtingų paminklų čia atkasta 1876 Mikėnuose ir 1884 Tirlnto. Iš čia Mikėnų kultūra paplito visoje Graikijoje.

Argolitai (gr. argios lithos — neapdirbtas akmuo) seniausiųjų graikų giminių garbinami akmenys-meteoritai, didieji rie-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai