Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/271

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


pardavė JAV, ir A. buvo priskirtas prie Missuori teritorijos. 1836 gavo valstybės teises. Sostinė Little Roek 102.000 gyv. (1950).

Arkansas City JAV Kansaso vist. mst. 13.000 gyv. (1950). Naftos valyklos.

Arkanzitas mineralas, smulkiai grūduo-ta chalcedono atmaina, peiliams galąsti vartojamas akmuo.

Arkaras (Ovis arkar, ovis Vignei) Azijoje, tarp Kaspijos jūros ir Himalajų kalnų laukinė stepių avis, laikoma naminių ilgauodegių avių protėviu.

Arkas Mikalojus (1852—1909) ukrainiečių veikėjas, rašytojas ir kompozitorius. T. Ševčenkos žodžiams parašė operą Kateri-na, kuri pirmą kartą buvo vaidinta Maskvoje 1882. 1902 išl. populiarią Ukrainos istoriją. Vienas pirmųjų ukrainiečių švietimo organizacijos Prosvita kūrėjų.

Arkatūra plačiai vartotos romantinėje ir gotikinėje statyboje medinės, gipsinės ir kt. mažos arkos langams, durims ir kt. pagražinti, vartojant ir įvairius arabiškus, ispaniškus ir bizantiškus motyvus.

Arkbutanas (pr. are—boutant) dar XII a. statyboje atsiradusi ir ypač gotikinėje statyboje prigijusi išorinė arka, Viršutiniu galu remianti sieną, apatiniu atremta į stulpus, kontraforsus.

Arkė ž. Erkė

Arkibrolija (archiconfraternia) pasisky-rusi maldoms, geriems darbams arba net mokslui ir menui vyresnioji tikybinė bendrija, savo tikslų siekianti brolišku narių bendravimu ir veikimu. A. buvo žinomos dar prieškrikščioniškais laikais, bet ypač paplito krikščionių bažnyčiose. Labiausiai pradėjo plisti nuo XIII a., pradžioje Italijoje ir Prancūzijoje, paskiau ir kitur. A. turi steigti atitinkamas brolijas, bet ne savo mieste ir apskrityje. Lietuvoje nuo lenkų Arcybratswo, buvo ne tik XVII—XVIII a., bet dar ir XIX a. vad Arcy Broctwa, Arcybrostva. Pradedant J. Jaknavičiaus 1630 ir 1639 išl. šv. Izidoriaus ir Corporis Christi A. lietuviškais statutais, buvo tiek XVIII, tiek ir XIX a. išleista nemaža įvairių A. statutų ir lietuviškai. ’Nors po 1863 —1864 sukilimo Muravjovo potvarkiu visos katalikų bažnytinės Brolijos ir A. buvo uždraustos, bet slaptai jos ir toliau vykdė.

Ai-kidiakonas (archidiaconus) nuo IV z. vyresnysis katedros diakonas, kuriam vyskupas perleisdavo dalį savo teisių, ypačiai išviršinėje valdymo srityje, kaip antai vargšų globoje, dalijant aukas, prižiūrint žemesnįjį klerą, auklėjant. Įvedus bendrą gyvenimą — vita communis A. funkcija atitiko katedros kleboną, šalia jo žymesniuose vyskupijų centruose būdavo skiriama ir daugiau A. ir jie ten turėjo kaip ir vyskupo jurisdikcinę galią. Kada kitur jie buvo pačių apylinkių renkami ar valdovų skiriami, tai pasidarė vyskupų beveik nepriklausomi. Tridento susirinkimas jų teises suvaržė, ir nuo to laiko jų vietą užima turįs deleguotą valdžią generalvikar is. Graikų bažnyčioje A. išnyko nuo VII a., liko vien Konstantinopolyje. Anglikonų bažnyčioje jie pavaduoja vyskupus klero priežiūroje. Protestantų bažnyčioje A. esti dideliuose miestuose, kur yra keletas kunigu.

Lietuvoje A. buvo žinomi Vilniaus vyskupijoje nuo pusės XV a. XVIII a. buvo ten du A.: Lucko ir Brastos; trečias, vėliau įst. ir priklausąs Lucko A., buvo pagalbinis. 1819 Vilniaus vysk. E. Valavičius įst. Gudijos A. Obolcuose, Oršos aps., kuris nustatant naujas vyskupijos sienas, 1798 atiteko Mohilevo vyskupijai. 1795 A. buvo įst. Baltstogėje, kuri tuomet įėjo į Vygrių (vėliau Seinų) vyskupijos plotą, 1807 atiteko Mohilevo vysk., o 1848 Vilniaus vysk-jai. žemaičių vysk. Mikalojus Radvila a. 1522 įst. ir Žemaičių A., pirmuoju A. pakėlęs Jurgį Tallatą.

J. KurczevJsUi Biskupstvvo Wilenskie 1912; M. IVolonczeivskis Žemaitiu iviskupiste 1848.

Arkivyskupas. Vardas kilęs jau IV a. Seniau tai buvęs svarbesniems metropolitams duodamas garbės titulas. Taip buvo vad. svarbesnių sostinių vyskupai. Nuo VII a. A. buvo vad. jau visi metropolitai. Dabar A. metroyolitu vad. vyskupas, valdąs savo vysk—ją (arkivyskupiją) ir bažnytinę provinciją, pvz. Kauno A. Kartais A. vad. ir tiesiai Apaštališkam Sostui priklausąs vyskupas, pvz. Rygos A. Yra ir titulinių (garbės) A. Skiria A. ir A. metropolitus popiežius, bet dažnai atsiklausdamas valstybinės vyriausybės, ar ji kandidatui nepriešinga. A. metropolitas turi dvejopą valdžią — vyskupo gavo vyskupijoje ir A. bažnytinėje provincijoje. Pirmoji yra tokia pat, kaip ir kitų vyskupų, išskyrus tiktai palijaus ir precedencijos teisę. Antroji suteikia ir tam tikras specialias teises, pvz.

Degamųjų žemės dujų sprogimo krateris

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai