Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/290

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ras. Pirmas pradėjęs vartoti sestiną — šešių posmų eilėraštį.

Levand Les poėsies d’Arnault 1910.

Arnautai. Taip turkai ir graikai vadina albanus.

Arnaut Koi Konstantinopolio (Istanbu-lo) priemiestis ant Bosforo kranto, priešais Konstantinopolį.

Arndt 1) Johann (1555—1621) vokiečių protestantų rašytojas, nuo 1611 superintendentas Cellėje. Jo mistinės krypties veikalas Vom währen Christentum

1605—1609, turėjo plačiausią pasisekimą. Jau a. 1756 jį buvo lietuvių kalbon išvertęs A. P. šimelpenigis, bet rankraštis neišspausdintas dingo. 1807 K. Mertikaitis jį išvertė vardu Jono Oranto Szeszos Knygos apie Tikra KrikszcZionuma, ligi 1907 pakartotą 8 kartus. Maldaknygė Paradies-gaertlein 1612, to paties Mertikaičio Rojaus Darželio vardu 1807 pirmą kartą išversta. ligi 1907 buvo 17 kartų išspausdinta. Pagaliau nežinomas vertėjas 1845 išvertė ir to paties A. Dwasiszką Skarbu Kamarą, naujai pakartotą dar 1894 ir 1905.

2) Ernst Moritz (1769 XII 26 -1860 I 29) vokiečių poetas, politikas, istorikas, vienas pirmųjų vokiečių nacionalizmo žadintojų, Greifswaldo ir Bonnos universitetų prof. 1848 Frankfurto parlamento atstovas. Išsp. Geist d. Zeit 1806— 1818, L’ieder fuer Deutsche 1813 (patriotinė lyrika, nukreipta prieš Napoleoną), Kriegs- u. Wehrlieder 1815, Der Rhein Deutschlands Strom (politinis agitacinis veikalas), Versuch einer Geschichte d. Leibeigenschaft in Pommern u. Ruegen 1803 (pagreitino baudžiavos panaikinimą tose švedų tuomet valdomose provincijose), Meine Wanderungen 1858 ir 1925 ir kt.

G. Pundt A. and the National Awakeninsr in Ger-rrany 1935; Geerds-Guelzow E. M. A. 1920.

Arne 1) Thomas A. (1710 — 1778) anglų komno^itorius, parašęs a. 30 operų (Rosamotnd 1733, Tom Thumb 1738 ir kt.). Jo 1740 parašytos operos Masnue of Alfred g'esmė Rule Britania J. Thomsono žodžiams (1751 D. MaHeto perdirbtiems) virto anglų tautiniu himnu.

2) Ture Jonsson (g. 1879) švedų archeologas, tyrinėjęs Švedijos, Rusijos, Maž. Azijos senovę. 1909—1944 Stockhol-mo istorinio mu^ėįaus kuratorius. Išsp. La Suede et l’Orient 1914. Osteuropas och Nordbalkans furhlstoria 1926. De forhisto-riske tider i Europa 1927 (red. K. F. Jo-hansen); Schweden in Russland in der Wi-kiingerzeit 1931 ir kt.

Amėna Utenos aps. Joniškio vi., upelis, teka iš Arnėno ež. į Spenglo ež. 5,2 km ilgio. Intakas 7aprovalė.

Arnėnai Utenos aps. Joniškio vi. (ligi 1939 lenkų okupuotas) k. ir dv. prie Arnė-nos upės. 1498 statyta bažn., vėliau virto koplyčia, 1867 rusų panaikinta. XVII a. įst. evangelikų par., XVIII a. išnyko. 90-siais XIX a. 32 dvaro ežerėliuose mokytas žuvininkas Mykolas Girdvainis buvo įtaisęs pavyzdinę žuvininkystę.

Arnėnas Utenos aps. Joniškio vi. ež. 380 ha ploto, 140 m aukščiau j. 1. 1919— 1940 ež. kirto administracinė linija. Įteka Nikaja, išteka Arnėna.

Arneth Alfred (1819—1897) Austrijos istorikas, nuo 1879 Mokslų Akademijos prezidentas. Išsp. Geschichte Maria Theresias 1863—1879, Geschichte d. Siebenjaehriges Krieges 1875 ir kt.

Arnheim r. Olandijos mst. Gelderlando prov. 106.400 gyv. (1950). Uostas. 1233— 1538 Gelderno kunigaikščių sostinė. Nuo 1585 priklauso Olandijai.

Arnhemland 1623 olando Arnhemo atrastas š. Australijos pusiasalis, dabar Northern Territory, tarp Carpentarios ir Van Diemeno įlankų.

Arnica selekcininko Kamekės išvesta bulvių veislė.

Arnikas (Arnica montana L.) Com-positae (graižažiedžių) šeimos ilgametis žolinis augalas.

Auga Europos kalnuose. Lietuvoje užtinkamas apydrėg-nėse pievose. A. 50 cm aukščio, žiedai geltoni. Iš A. žiedų ir šaknų gamina vaistus. A. žieduose daug eterinio aliejaus, arnicino ir kt.

Arnim 1) Hans Georg (1581— 1641) vokiečių karys, tarnavęs nuo 1613 švedų, nuo 1621 Lenkijos, 1626 Austrijos, 1631 Saksonijos kariuomenėje. Su švedais veikė prieš Austriją kaip protestantas, bet ir stojo prieš švedus kaip jo krašto pavergėjus; dėl to 1631 buvo švedų suimtas, bet 1638 pabėgo Hamburgan.

2) H ar r y (1824—1881) Prūsijos politikas. 1862 Prūsijos atstovas Lisabonoje, 1864 Muenchene ir Romoje, 1871 Vokietijos atstovas Prancūzijoje. Priešingas Bismar-cko politikai, pasisavino slaptus Vokietijos dokumentus. Buvo kelis kartus teistas ir už akių nuteistas 5 metams kalėti, bet pabėgo Šveicarijon ir ten liko. 1875 paskelbė prieš B'ismarcką nukreiptą raštą Pro ni-hilo.

3) Ludwig Joachim (1781—1831) vokiečių poetas, vienas reikšmingiausiųjų romantikų. Drauge su poetu Klemensu Brentano 1806—1808 išl. Knaben Wunderhorn, vokiškų liaudies dainų rinkinį, turėjusį didelės įtakos visuomenei ir literatū-

Arnikas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai