Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/294

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


jo prie Murri sukilimo, o jį numalšinus, pabėgo.

Arras š. Prancūzijos mst. 33.000 gyv. (1950), Pas de Calais dep. sostinė. Neme-tocannos, arba Atrebatumo, vardu buvo keltų atrebatų sostinė. 57 Kr. g. nukariavo Cezaris. Vėliau buvo Artois prov. sostinė.

I Pasaulinio karo metu, 1918 VIII ir IX ties A. prancūzams pradėjus puolimą, vokiečiai buvo atstumti į vad. Zigfrido liniją.

II Pasaulinio karo metu A. sunkiai nukentėjo nuo amerikiečių ir anglų aviacijos, kuri stengėsi sunaikint! vokiečių čia įruoštą V2 bazę.

Arrasai ž. Arasai.

Arreboe Anders (1587-—1637) danų poetas, laikomas danų literatūros pradininku, danų poezijon įvedęs aleksandrinį metrą. Parašė poemą Hexaemeron. 1617—1622 Drontheimo vyskupas Norvegijoje.

Arrhenius Svante (1859 II19—1927 X 2) švedų fizikas ir chemikas. Jau 1883 jis suprato, kad yra aktyvios ir neaktyvios molekulės, ir 1887, būdamas Wuerzburge, tą mintį išplėtė į elektroninės disociacijos teoriją. Vėliau gilinosi į kosminės fizikos problemas. Drauge su Hof-fu ir W. Ostwaldu laikomas fizinės chemijos grindėju. 1891 Stockholmo privatinės aukštosios mokyklos dėstytojas, vėliau valst. universiteto prof. ir 1897—1902 rektorius. 1903 už darbą apie elektrolitų teoriją gavo fizikos Nobelio premiją. Nuo 1909 Nobelio vardo Fizinės chemijos instituto direktorius. Astronomijos srityje sukūrė saulės vainiko teoriją ir ištobulino kometų teoriją. Sukūrė vad. kosminės panspermijos hipotezę, kuria mėgino nušviesti gyvybės vaidmenį visatoje.

E. Biesenfeld S. A. 1931.

Arriaga Manoel (1840—1917) portugalų politikas. 1910 paskelbus respubliką, kons-tituantos narys. 1911 VIII—-1915 V Portugalijos respublikos prezidentas. Parašė Harmonías sociaes 1907.

Arrivabene 1) Georgiusiš Mantuos, XV a. pabaigos—XVI a. pradžios spaustuvininkas, dirbęs kartu su Paganiniu de Paganinis. Jo išleisti spaudiniai žinomi *nuo 1484.

2) Ferdinando (1770—1834) italų poetas, teisininkas, istorikas, žinoma jo Canzone (giesmė, daina) La tomba di Se-benico 1800 ir mokslo darbai: II secolo di Dante 1827, Sulla filantropía del giudice 1817, Arrogatio (lot.) romėnų teisėje savarankiško (sui iuris) asmens įsūnijimas.

Arrodissement (pr.) subprefekto ir A. tarybos valdomas Prancūzijos departamento administracijos padalinys.

Arroux Prancūzijos Loire upės intakas, 120 km ilgio.

Arrowroot iš augalo Maranta arundina-cea gaunami miltai.

Ars lietuvių modernistų dailininkų kolektyvas įst. 1932 Kaune. Steigėjai tapyto-tojai A. Gudaitis, A. Samuolis, V. Vizgirda ir skulptorius J. Mikėnas. Pirmoje kolektyvo parodoje, 1932 XI Čiurlionio Galerijoje, be steigėjų dalyvavo dar dail. M. Dobužinskis, A. Galdikas, V. Jonynas, T. Kulaukauskas ir J. Steponavičius. Pirmos parodos dalyviai išleido manifestą, apibrėžiantį kolektyvo tikslą: moderninio meno priemonėmis kurti, iš liaudies meno tradicijų išplaukiantį, savitą lietuvių individualų meną. Antroji kolektyvo paroda įvyko Kaune 1934 IV žemės Ūkio Rūmų salėje.

Arsakidai (Aršakidai) 1) Partijos valdovų dinastija 256 pr. Kr. įkurta Arsako I, kuris įkūrė ir Partijos valstybę. II a. pr. Kr. Arsak VI Mithridates I nukariavo visus kraštus tarp Kaukazo ir Eufrato. Nugalėję Siriją, A. susidūrė su Armėniją ir Romos valstybe. 226 Kr. g. persų Artakser-ksui IV nugalėjus Arsaką XXIX, Partijos valstybė buvo prijungta prie Persijos.

2) Armėnijos valdovų dinastija įkurta Vaggarisako, Partijos valdovo Arsako VI brolio, a. 150 pr. Kr. užėmusio Armėnijos sostą. Paskutinysis A. Aradašir IV 428 Kr. g. buvo nugalėtas sassanidų.

Arsenalas įstaiga, kurioje laikomi bei saugojami, taip pat gaminami ir taisomi kariuomenės ginklavimo ir apsaugos daiktai. Dabar jie daug kur virto artilerijos muzėjais ar ginklų dirbtuvėmis. Lietuvoje jau XVI a. pabaigoje buvo A. Lydoje. XVII a. Vladislovas IV įk. A. Vilniuje ir Smalenske, vėliau Biržuose ir Nesvyžiuje.

Arsenas. Cheminis ženklas As. Pusmeta-linio pobūdžio elementas azoto-fosforo grupės. Periodinėje elementų sistemoje giminiškas fosforui ir stibiui. At. svoris 74,91, eilės N. 33. Dažniausiai vartojamas pilkas „metalinis” A., trapi, į metalą panaši medžiaga. Be to, ji pasitaiko ir kitoje allotro-pinėje modifikacijoje, geltonojo A. 1% kiekis metalinio A. vartojamas švino šratų gamyboje. Daugumas A. junginių yra labai stiprūs nuodai. Kai kurie jų, mažomis dozėmis, vartojami vaistais.

A. junginiai: arsenotioksidas, arba arsenikas (arsenicon), AS2O3, balti milteliai, vartojami nuodais žiurkėms naikinti, stiklo pramonėje bei A. preparatams gaminti. Tai yra arsenitinės rūgšties

S. Arrhenius

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai