Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/306

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Ascedentas (lot.) aukštutinės eilės giminaitis, pvz. tėvas, senelis ir tt.

Ascenius Jodocus Badius vienas seniausiųjų Paryžiaus spaustuvininkų, nuo 1499 gyvenęs Paryžiuje, prieš tai spausdinimo meno pasimokęs Italijoje ir Lione. Nuo 1503 Įsitaisė spaustuvę Paryžiuje, pavadintą Praelium Ascensianum. Iš jos išėjo daugelis humanistų raštų. Jis pirmas spausdino ir seniausius Erazmo Roterdamiečio raštus.

Ascension (Dangaus žengimo sala) p. Atlanto vandenyno sala 88 km2. Ją 1501 aptiko portugalas Da Nova, o vardą 1502 davė Albuquerque. Vulkaninga salelė, čia renkasi daugybė žuvėdrų ir vandeninių vėžlių. 1815 užėmė anglai ir nuo 1922 ją valdo iš šv. Elenos salos.

Aschabad Turkmėnijos mst. dykumų oazėje. 127.000 gyv. (1939). 1921 —• 1924 jo vardas buvo iškreiptas i Poltorack. 1948 X 6 žemės drebėjimas jį visiškai sunaikino.

Aschaffenburg vak. š. Bavarijos mst. deš. Maino krante, 48.250 gyv (1952). 982 gavo miesto teises.

Aschbach Joseph (1801 — 1882) austrų istorikas. Išsp. Geschichte d. Westgothen 1827, Geschichte d. Omajaden 1829—1830, Geschichte Spaniens u. Portugals 1833, Geschichte d. Herulen u. Gepiden 1835.

Aschersleben š. Vokietijos, Magdeburgo apygardos mst. 43.000 gyv, (.1950). Kalio druskos kasyklos ir radioaktyvaus vandens šaltiniai.

Ascherson Peter Friedrich August (1834 —1913) botanikas, >nuo 1873 Berlyno univ. botanikos prof. Išsp. Flora d. Provinz Brandenburg 1864, Synopsis d. Mitteleuro-paeischen Flora nuo 1896 jo leistas su Graebneriu. čia yra daug medžiagos ir Lietuvos augmenijai pažinti.

Aschoff Ludwig (1886 — 1942) vokiečių patologas, Freiburgo patol. instituto dir. Išsp. Handbuch d. pathologischen Anatomie "1928.

Ascidia Tunicata tipo jūrų gyviai.

Ascites (lot.) padidintas skystimo kiekis pilvo erdvėje, vandenė, vandens žala.

Asclepiaclaceae augalų šeima iš dviskilčių (Contortae) eilės. A. 1700 rūšių, daugiausia augančių p. Afrikoje. Visi turi kartaus ir aštraus arba nuodingo pieno. Yra daug A. kaktuso pavidalo, pvz. Stapelia.

Asclepias Asclepiadaceae šeimos augalų gentis, žolės. A. 80 rūšių, daugiausia augančių š. Amerikoje. A. Cornuti —- šilko augalas auginamas ir Lietuvoj darželiuose. A. syriacaL. (A. Cornuta Decne) š. Amerikos, A. grandiflora Meksikos augalai geriausi bitėms.

Asclepius ž. Asklepios.

Ascoli 1) C e c ,c o arba Francesco Stabili (1257— 1327) italų poetas (po- ema Acerbia) ir astrologas. Dantės ir Cavalcanti priešininkas. Florencijos politinių partijų rietenų auka: 1327 apkaltintas erezija buvo sudegintas lauže.

2) G r a z i a n o Isaja (1829—1907) italų kalbininkas, specialiai tyrinėjęs indoeuropiečių kalbų mokslą, romanistiką ir semitologiją ir kiekvienoje tų sričių daug vertinga padaręs. Savo dialektologijos darbais padėjo pagrindą moksliškam italų tarmių tyrinėjimui. Išsp. Fonologia com-parata 1870, Saggi ladini 1872, Lettere glottologiche 1881—1886 ir kt. 1873 įst. Ar-chivio glottologico italiano.

Ascoli 1) P i c e n o (seniau Aesculum Picenum) vid. Italijos prov. tarp Apeninų aukščiausių viršūnių ir Adrijos jūros. 2085 km2, apie 275.000 gyv.

2) A. P. prov. sostinė (senasis Asculum) 45.000 gyv. (.1950). žymi keramikos, šilko ir popieriaus pramonė.

3) A. S a t r i a n o p. Italijos mst., romėnų Asculum Apulum. čia 279 pr. Kr. Pyrrus nugalėjo romėnus.

Ascomycetes ž. Aukšliagrybiai.

Asconius Peidianus Quintus, I a. Kr. g. romėnų gramatikas, parašęs Cicerono kalbų komentarus, kurių išlikę fragmentai buvo išsp. Kienligo ir Schoello 1875.

Asdod (hebr. pilis) dabar kaimas Esdud. Senovėje vienas penkių filistinų šalies miestų. Dagono kulto būstinė.

Asclra Vilniaus aps Parūdaminio vi. upelis, Volkės (Neries) kair. intakas, 11,0 km ilgio; prasideda iš Lygainio ež. Baseino plotas 62 km2.

Aseisminiai regionai tokios žemės sritys, kur visai nebūna arba labai retai įvyksta žemės drebėjimai, pvz. Lietuva, š. Amerika ir Australijos kristalinių skalūnų sritys, š. Vokietijos ir r. Europos plokštuma.

Asekas Švenčionių aps., Kirdeikių vi. ež., 1 km ilgio, ligi 0,7 km pločio, 55 ha ploto. Paviršius 141 m aukščiau j. 1. Į A. įteka Almaja. Per Asalnų ež. priklauso Žeimenos (Neries) baseinui.

Asekuracija ž. Draudimas.

Ase Iii Gaspero (1581—1626) italų gydytojas, Pavijos univ. anatomijos prof., žymiai pastūmėjęs anatomijos ir fiziologijos mokslą. 1627 buvo išsp. jo darbas De lac-tibus seu lacteis venis.

Asemija (gr.) nustojimas sugebėjimo išoriniais ženklais išreikšti mintį.

Asenizacija pašalinimas išeinamų vietų ir duobių pūvančių atmatų, išvežant jas tam tikrais vežimais į laukus. Dabar ne tik miestuose, bet kitur ir kaimuose (pvz. š. Amerikoje) įvedus kanalizaciją, visi nešvarumai pašalinami ir išleidžiami kanalais vandens pagalba. Plačia prasme A. yra kiekvienas valstybės ar visuomenės dar-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai