Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/310

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


toms tautinėms grupėms, su jomis susimaišo ir jose dingsta. A. būva spontaninė ir priverstinė. Paskutinioji A. yra tam tikros tautinės politikos išdava, kada siekiama tautinės valstybės izoliacijos ir kitataučių 'išnykimo. Priemonės tam tikslui pasiekti: mokykla, bažnyčia, kariuomenės tarnyba, teisinė bei faktinė nelygybė. Bet, be valstybės, yra ir eilė kitų faktorių, veikiančių tautinių grupių A.: statistinis (mažuma patenka daugumos politinei, socialinei ir kultūrinei įtakai), kultūrinis (aukštesnės kultūros grupės traukia prie savęs žemesnės kultūros žmones), ekonominis (vienoda socialinė struktūra stiprina ekonominį dviejų greta gyvenančių tautų solidarumą tautinio atskirumo sąskaita). Prieš A. veikiama gimtosios kalbos, savo praeities, kultūros ir tradicijų gerbimu, šeimos tvirtove, antias'imiliacinėmis priemonėmis. Svarbiausieji istoriniai A. pavyzdžiai: helenizmo prasiplatinimas Egipte ir net jo politinių inugalėtojų tarpe — Romoje; dabartinių vad. didelių nacijų — vokiecių, prancūzų, anglų, italų, rusų formavimasis, praryjant kitas tautybes; žydų kultūrinė ir kalbinė A. vak. Europoje ir kt.; išnykimas didelių lietuvių grupių vakaruose ir rytuose.

W. Bagehot Lois scientifiques du développement des nations 1899; J. Draschler Democracy and Assimilation 1920.

Kalboje vieno garso (balsio ar priebalsio) pritaikymas prie kito. Jei kalboje susiduria du visai įvairūs garsai, tai šitas įvairumas, kad būtų lengviau tarti, norima visiškai pašalinti arba bent iš dalies sumažinti (pvz. mikšas iš migšas, spriktas iš sprigtas). Tai yra pilnoji ir dalinė A. Yra dar skiriama ir progresyvinė A., jei vienas garsas turi įtakos sekančiam garsui (pvz. latv. villa iš vilna), ir regresyvinė, jei sekąs garsas veikia priešais stovintį garsą (pvz. pėščlas Iš pėsčias).

Gamtoje cheminis procesas, kuriuo neorganinės maisto dalys gyvuose organizmuose perdirbamos į organines. Augaluose tai daugiausia preina nuo angliarūgšties (CO2) A., kada augalas savo lapų chlorofilo grūdeliuose pagamina angliavandeni-nę medžiagą—cukrų arba krakmolą, iš angliarūgšties ir vandens, atskeliant deguonį. šis procesas vyksta tiktai šviesoje ir tiktai žaliuose augaluose, turinčiuose chlorofilo. Tokie augalai vad. autotrofais, o neturintieji chlorofilo ir negalintieji asimiliuoti vad. heterotrofais. A. organai yra lapai, turį A. audinį, kuris lapuose susidaro iš lygiagreta stovinčių palisados ląstelių su daugybe chlorofilinių grūdelių. Iš angliavandenių, kurie yra A. produktas, augalas susidaro kūno medžiagą, ypač celuliozę ir baltymus. Be angliarūgšties augalas gali asimiliuoti ir azotą iš sieros, fosforo ir sieros rūgšties druskų.

Fiziologijoje A. vadina gyvų organizmų sugebėjimą paversti maistą savo kūno sudėtine dalimi.

Asindetonas (gr. asyndeton nesujungta) jungtukais nesujungta kurios nors vienos kalbos žodžių grupė, pvz. tėvas moti-n a (—tėvai) verkia savo sūnaus; miglota ūkanota rudens naktelė (V. Krėvė), būriais būriais atkrypuoja baltos pilkos žąselės (Vaižgantas); kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia (A. Baranauskas) ir kt. Literatūrinėje kalboje A. dažnai vartojamas kaip stilistinė priemonė vaizdingumui sustiprinti, sąvokai suintensyvinti, pvz.: uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais (t. y. kelmų kelmais) želia (A. Baranauskas) ; kupli kupli, aukšta aukšta senpušė rodės tyčia išdaiginta (Vaižgantas); ilgi ilgi (-labai ilgi) metai (Putinas).

Asinius Gaius Pollio (76 pr. Kr.— 5 Kr. g.) romėnų politikas ir rašytojas. Rašė tragedijas, istorijos ir gramatikos veikalus, laiškus; literatūros kritikas. Dalyvavo daugumoje Juliaus Cezario žygių. 44 pr. Kr. Cezariui mirus, stojo Antoniaus pusėje ir valdė Transpadano Galliją. 27 pr. Kr. iš politikos pasitraukė.

J. Andrė La vie et l’oeuvre d’A. Pollion 1949.

Asin Palacios Miguel (1871—1944) ispanų orientalistas, nuo .1943 mokslų akad. pirmininkas. Išsp. Abenmasarra y su escuela 1914, El místico masulmano Abena-rabi 1925—1928, La espiritualidad de Al-Gazel y su sentido christiano 1934 ir kt.

Asinus asini et sus sui puleher (lot.) patarlė: asilas asilui ir kiaulė kiaulei gražūs.

Asinus asinorum (lot.) asilų asilas, taip senosiose Lietuvos mokyklose ligi 1831 vadino pačius negabiausius mokinius.

Asio accipitrinus ž. Pelėda.

Asio otus ž. Apuokas (mažasis).

Asir Saudi Arabijos prov. prie Raudonosios jūros, a. 36.000 km2 ir 800.000 gyv. Oo gyventojai vahabitai ir turkų valdymo laikais išliko beveik visiškai nepriklausomi. Sostinė Sabya.

Asir Ibn—ui, Aldžezeri (1.160—1233) arabų istorikas, parašęs Tarich ai Kausil — visuotinę istoriją ligi 1231 ir kitų istorinių darbų.

Asirija, Mat—Aššur—Aššuro kraštas, senovėje prie Tigro aukštupio Mesopotamijos šiaurėje. Senovėje gamtos sąlygos darė didelės įtakos A. istorijai. Neturėdama natūralinių sienų, A. buvo reikalinga nuolatinės apsaugos. Kadangi žemė buvo derlinga, tai krašto energijos perteklius buvo sunaudojamas svetimiems kraštams nukariauti. Gausybė randamų metalų davė medžiagos ginklams gaminti. Pirmoji kultūringa tauta A. įsikūrusi buvo kilę nuo Tu-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai