Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/314

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Asketika teologijos mokslo šaka, dėstanti teorines priemones dorovei ir krikščioniškam tobulumui pasiekti.

Askezė (gr.) senovės Graikijoje tai buvo fizinės besiruošiančių rungtynėms imti-ninkų mankštos. Vėliau A. vadinta ir pasiruošimą moralinėms kovoms tam tikram tobulumui pasiekti. Krikščionybė išplėtė A. sąvoką į žmogaus dvasios nuolatines pastangas Dievo meilės vardu nugalėti kliūtis, būti išganytam.

Asklepėja šventės Asklepio garbei, kurios buvo įvairiose Graikijos vietose švenčiamos. žymiausios A. buvo Epidaure, Lampsake, Atėnuose.

Asklepiades 1) S y c e 1 i d e s III a. pr. Kr. graikų lyrikas iš Samoso, rašęs daugiausia erotines epigramas.

2) II a. pr. Kr. graikų gramatikas, miręs Bitinijoje, ilgai gyvenęs Ispanijoje ir mėginęs nustatyti Odisėjaus kelionių vietoves.

Asklepios (lot. Aesculapus) graikų ir romėnų garbinamas gydymo dievas, ligonių gydytojas 'ir sveikųjų globėjas. Jo ženklas buvęs gyvatė ir lazda, žymiausios se,novėje jo kulto vietos buvo Epidaure ir Pergamone. Aesculapo lazda ir dabar laikoma gydymo meno materialiniu simboliu. Atsirėmus Mykolo Lietuvio XVI a. pasakojimu apie tai, kad lietuviai laikę žalčius Aesculapo garbei, Narbutas ir kiti buvo pramanę tariamą lietuvišką Asklepios — gydymo dievaitį Aušlavį, panašiai į A. skambantį.

Asknazy Izaokas (1856—1902) žydų tapytojas. Mokėsi Petrapilyje ir Vienoje. Lietuvoje ir Italijoje gyvendamas piešė Biblijos ir žydų gyvenimo temomis.

Askokl nedidelė sala Japonų jūroje, nuo Azijos žemyno atskirta to paties vardo sąsiauriu.

Askold ir Dir legendiniai skandinavai, rusų valstybės įkūrėjo Riuriko bendrai, IX a. su dalimi vikingų iškeliavo į pietus Dniepru, įsikūrę Kijevą. 886 mėginę imti Konstantinopolį ir 879 Olego nužudyti. Laikoma, kad juos pramanė vėlesnieji rašytojai, nors drauge su atgyjančia variagų teorija vėl prie jų grįžtama.

Askorbinė rūgštis, antiskorbutinis faktorius, arba vitaminas C, formulės CcHgOo. Balti kristalai, tirpstą vandenyje, lengvai genda nuo oro deguonies. Tas vitaminas vaidina svarbų vaidmenį dantims augant, kaulų ir žaizdų gijime.

Askov Danijoje mstl. plačiai žinomas savo čia veikiančiu kaimo universitetu. 1844 danas Ch. Flor plėsdamas Grundtvigo idėjas, buvo įst. Schleswigo Roeddinge vieną pirmųjų kaimo universitetų. Kada 1864 vokiečiai užėmė visą Schleswigą, tai šis kaimo universitetas buvo iškeltas į Askovą, prie pat Danijos valstybinės sienos, kad tarp kita ko iš čia veiktų ir likusius po vokiečiais danus ir neleistų jų germanizuoti. 1878 Danijos kaimo universitetų konferencija nutarė A. įkurti aukštesnio tipo dviejų metų kaimo univ. Nuo 1885 prie jo įst. ir skyrius moterims. Vėliau abidvi lytys pradėta drauge mokyti.

Asla grindys, supluktos iš molio, cemen-to-betono, asfalto, degtų molio plytelių ir kitos medžiagos.

Asmara š.r. Afrikos Eritrėjos miestas. 117.000 gyv. (1949). Aerodromas. 2438 m aukščiau jūros lygio.

Asmens liudijimai asmens įrodymo dokumentai, kuriais demokratinėse valstybėse gali būti kiekvienas patikimas dokumentas (gimimo metrikai ir pan.), bet šiaip, ypač Europoje, specialūs dokumentai, pasai. Europoje jie buvo žinomi jau nuo XV a. įvairiomis formomis, leidimais laisvai keltis iš vienos krašto dalies į kitą ar iš vieno krašto į kitą kraštą. Atsirado jie kovai su valkatavimu, kuris ypač XV—XVI a. buvo prasiplatinęs dėl įvairių ekonominių ir politinių priežasčių, taip pat apsisaugoti nuo baudžiauninkų iš dvarų bėgimo, neleidžiant jiems keliauti, negavus jų pono leidimo; kovai su dezertyravimu iš kariuomenės, šie A. L. — leidimai keliauti — buvo įvairių rūšių. Gleitai (vok. Geleitbrief), vad. ir geležiniais laiškais, buvo išduodami valstybinės valdžios ar atskirų feodalų apsaugoti keliaujančių į svetimus kraštus neliečiamybę. Amatininkams ir darbininkams buvo išduodama kelionkny-gės (vok. Reisebuecher), kareiviams kariniai pasai, kurių neturėdami kelionėse, jie buvo laikomi dezertyrais. Apsaugoti nuo maro epidemijų praplatinimo buvo išduodami specialūs maro pasai (vok. Pestpass), kurie turėjo įrodyti, kad keliaujantis nėra kilęs iš maro apimto krašto. Teisei verstis elgetavimu reikėjo turėti klebo.no leidimą. Keliauti į užsienį reikėję turėti aukščiausios valstybinės valdžios leidimą, kuris buvo duodamas vien privilegijuoto luomo nariams. Lietuvoje tokius leidimus duoda-

Senas asmens liudijimas Rietavo valstiečiams

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai