Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/334

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


sų aš esanti tik subjektyvinė idėja, asociacijų pagaminta, ši empiristinė pažiūra apsilenkia su sąmonės aktingumu ir su jos nedalykiniais momentais (aktai, nusistatymai, būsenos), nepareinančiais nuo jutimų ir jų kombinacijų.

šalom (g. 1880 Lenkijoje) žydų rašytojas — dramaturgas ir beletristas. Rašo žydų, hebrajų ir anglų kalbomis. Nuo 1914 gyvena JAV. žydų PEN klubo garbės narys. Išsp. Tušija 1902, Der Gott der Raehe 1907 (Max Reinhardt panaudojo filmui), Sabbatai Cvi 1908, Onkel Moser 1917, Motke ganev, Der Nazarener 1939, Der Apostol 1943, Marija 1949 ir kt. Raštų rinkinys 1924 18 t. Lietuviškų vertimų yra rinkinyje žydų apysakos 1931.

Ašakos ploni, augančius grūdelius apsaugą apdarėliai. Zoologijoje taip vadina sukaulėjusius žuvų raumenis.

Ašanti šalis aukštosios Gvinėjos Sudane Afrikoje. 36 .000 km2, 825.000 gyv. čia gyvena karinga A. negrų giminė, pasiekusi palyginti aukštokos kultūros, besiverčianti žemės ūkiu ir įvairiais rankdarbiais. XIX a. vertėsi dar vergų medžiokle ir prekyba. 1719 jie buvo įsisteigę A. valstybę su sostine Kumasi. Ji apėmė a. 190.000 km2 ir turėjo ligi 5 milijonų gyventojų. 1896 po ilgų kovų, anglai juos įveikė, o po 1900 sukilimo prijungė prie Aukso pakrantės (Gold coast) kolonijos.

Ašarų aparatas (aparatus lacrimalis). Jį sudaro ašarų liaukos (glandula lacrimalis), ežerėlis (lacus lacrimalis), latakėliai (duetus lacrim alis), maišelis (saccus lacrim alis) ir ašarų nosinis latakas (duetus naso lacrimalis). Svarbiausias A. A . uždavinys valyti ir vilgyti pryšakinę akies obuolio dalį.

Ašarų liauka (glandula lacrimalis) ašarų aparato organas, kuris gamina ir išskiria ašaras. Ji guli Viršutinio išorinio orbitos kampo duobelėje.

Ašaruvės įvairios formos moliniai, kartais ir stikliniai ar metaliniai indeliai, kuriuos T. Narbuto, E. Tiškevičiaus ir T. Daugirdo nuomone
Ašaruvė
senovės lietuviai, kaip ir kitos senovės tautos, vartoję tiek mirusių giminių, tiek pačių mirusių ašaroms rinkti ir kartu su mirusiu laidoti. Tačiau dabar laikoma, kad šių senovės karstuose randamų indų paskirtis buvusi saugoti mirusiam skiriamą maistą ir gėrimą.

Ašas senosios dūminės lietuvių pirkios aštuonkampis, aplink savo ašį besisukąs stulpas, su paremtu kampu, ant kurio buvo kabinamas ir sukamas prie ugnies katilas.

Aščiogalio durpynas Panevėžio aps., Subačiaus vl. 172,3 ha ploto, 2,6 m gilumo.

Ašenbrenner Mykolas (.1842—1926) rusų revoliucijonierius, karininkas, 1864 atsisakęs vykti Lietuvon malšinti sukilimą ir užtat iškeltas į Turkestaną. Kaip Narodnaja Volia rev. organizacijos narys, 1884 vad. 14-kos byloje nuteistas mirti; tai buvo pakeista uždarymu šlisselburgo tvirtove, kur kalėjo 20 metų. Išsp. atsiminimus Voennaja organizacija Narodnoj voli 1924.

Ašer Ensel ben Jehuba Loeb XVIII a. žydų rašytojas Lietuvoje, buvęs rabinu Ostroge ir Slanime.

Ašigaliai žemės apsisukamosios ašies galai. Vieninteliai žemės paviršiaus taškai, kurie, žemei sukantis aplink savo ašį, pasilieka vietoje. A . nėra visai pastovūs ir periodiškai savo vietą keičia. Kai kurių mokslininkų spėjama, kad ledlaikiams prasidedant šiaurės A. buvęs Baffino žemėje, o vėliau per Grenlandiją atkilęs į dabartinę vietą. Tiesioji, jungianti abudu A., vad. žemės ašimi. Jos ilgis 12.713.623 m. šiaurės A. pirmas pasiekė 1909 amerikietis Peary, o pietų A. 1911 norvegas R. Amundsen. Pirmą kartą š. A . perskrido 1926 Norge orlaiviu Amundsen, o p. A . 1929 A. Bird.

Ašyk Paša (1271— 1332) turkų poetas, autorius seniausio turkų poezijos rašytinio paminklo — 10.000 dvieilių Divano.

Ašikaga Nipono salos Japonijoje mst., 50.000 gyv. (1950). Iš čia kilo valdžiusi 1338—1573 Japonijos Ašikagos šiogunų dinastija.

Ašio Japonijos mst. Hondo saloje. 30.750 gyv. Prie A. yra turtingos vario kasyklos.

Ašis 1) vežimo, mašinos dalis, ant kurios užmaunamas ratas.

2) A., arba sieksnis, malkų Lietuvoje buvo vartojama ligi įvedant metrinę matų sistemą. Baudžiavos laikais ūkininkai dažnai turėdavo pridedamųjų pareigų tarpe suvežti dvarui A. malkų.

3) A. optinė. Dvigubai laužią šviesą kristalai turi vieną ar dvi linkmes, kuria einąs natūralus šviesos spindulys nelūžta ir nesiskaldo į du vienas kito atžvilgiu statmeniškai lūžtančius spindulius. Tokia dvigubai laužiančių šviesą kristalų linkmė vadinama jų optine A. Kvadratinės ir heksagonalinės sistemos kristalai turi tik vieną optinę A. Rombinės sistemos kristalai turi dvi optines A.

4) A. ž. Berlyno—Romos A.

Aškenazi Dob Beriš ben Mozė (a. 1801 — 1852) žydų rašytojas Lietuvoje, buvęs Liubline ir Slanime rabinu.

Aškolys, Ašoklys, Mažeikių aps., Sedos ir Ylakių vl. upelis, Luobos (Bartuvos) kair. intakas, 8,5 km ilgio. Baseino plotas 11 km2.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai