Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/348

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


nančias atgailavimo praktikas, kuriomis siekiama atitaisyti praeito gyvenimo iškrypimai. Vėlesnėse natūralinėse ir aukštųjų civilizacijų religijose A. virsdavo dažnai grynai magiškomis praktikomis. Krikščionių A. savo esme yra vidinis dalykas, bet dažnai pareiškiama ir išoriniais veiksmais: malda, pasninku, pavargėlių šelpimu ir kt. Bažnytinis A. sutvarkymas vad. A. disciplina. Kai su A. siejama nuodėmių išpažinimas atitinkamam kunigui ir gaunamas nuodėmių atleidimas, tada esama A. sakramento.

Atgarsis 1915—1916 Panevėžyje leistas jaunimo nelegalus rašytas laikraštėlis.

Atgimimas 1) 1910 pažangesniųjų Kauno moksleivių rankraštinis laikraštėlis. Tvarkė Vyt. Steponaitis. Pasirodė iš viso du N.

2) 1922—1924 Šiauliuose ėjęs Meilės Keliu tęsinys tolstojlninkų krypties laikraštis. Red. Edvardas Levinskas.

Atgimimas XIV—XVI a. vak. ir p. Europos istorijoje, ž. Humanizmas, Renesansas.

Atgrąžtai pirmieji povestuviniai apsilankymai. Savaitė po vestuvių jaunųjų pora su tėvais lankydavosi į svečius pas jaunosios tėvus. Kitą savaitę jaunosios tėvai vykdavo pas jaunojo tėvus. Kai kur jaunosios poros su tėvais apsilankymą pas jaunosios tėvus vadina sugrąžtais; Maž. Lietuvoje tai dar XVII a. pabaigoje aprašydamas savo Deliciae prussicae Motiejus Pretorius vadino atgrįžtuvėmis (atgresztu-wes).

Athabasca .1) seniau pr. Riviėre la Biche, angį. Elk River. Vakarų Kanados, Albertos prov. upė, ištekanti iš Rocky Mountains kalnų. 1230 km ilgio, baseino plotas 152.500 km2. Įteka į A. ežerą, kuris Slave upe jungiasi su Great Slave Lake (Didžiuoju Vergų ež.). Nuo tos vietos A. vad. Mackenzie ir įteka į šiaurės Ledjūrį. Nors esti 6 mėn. užšalusi, bet aukščiau ir žemiau Grand Rapids tinka laivybai.

2) A. ežeras vak. Kanadoje, Albertos ir Saskatchewano provincijose. 11.500 km2.

3) A. Portege vak. Kanados, tarp Albertos ir Kolumbijos prov., kalnų Moųnt Hooker 4773 m ir Mount Brown 4900 m tarpeklis, iš kurio į rytus teka Athabascos upė.

Athalarich ž. Atalarichas.

Athenaeum graikų išminties deivės šventyklos Athenajan vardu pasektas daugelio mokyklų, mokslo ir literatūros žurnalų ir draugijų pavadinimas. 1) 1840—1851 J. I. Kraševskio Vilniuje leistas lenkų kalba A., kuriame buvo išspausdinta nemaža ir lituanistinės medžiagos. Jos tarpe paties redaktoriaus Dajny piesni litewsk'ie, Litwa za Witolda ir kt.

2) 1923—1938 Vilniuje ėjęs lenkų kalba žurnalas Ateneum Wilenskie, pavestas daugiausia Didž. Lietuvos Kunigaikštijos istorijai tyrinėti.

3) 1930—1939 Kaune ėjęs žurnalas, kurio pasirodė 9 tomai. Redagavo J. Eretas. Leido VDU Teologijos Filosofijos Fak. filosofijos skyrius. Daugiausia spausdino Lietuvos istorijos ir literatūros istorijos studijas.

Athenagores II a. Kr. g. graikų filosofas, gyvenęs pradžioje Atėnuose, o a. 160 priėmęs krikščionybę mokęs Aleksandrijoje, derindamas krikščionių mokslą su Platono filosofija. A. 176 pasiuntė imp. Markui Aurelijui ir jo sūnui Komodui krikščionijos gynimą — Presbeia peri ton christia-non, a. 180 parašė Peri anastaseos ton nek-ron ir kt. Jo veikalai buvo išl. 1742, 1846, 1891.

J. Geffcken Zwei griechische Apologeten 1907;

B. Altaner Patrologie 3 leid. 1951.

Athenajon deivės Atėnės šventykla, kurioje mokslininkai ir poetai skaitydavo savo veikalus. Iš čia tas vardas ir buvo perkeltas į aukštąsias mokyklas, mokslo ir literatūros organizacijas ir žurnalus.

Athenais (400-460) sofisto Leontijo duktė atėnietė. Atsidūrusi Konstantinopolyje, ištekėjo už imp. Teodosijaus II, pakrikštyta Eudoksijos vardu. Dėl partijų intrigų turėjo a. 441 pasitraukti Jeruzalėn. Rašė tikybinius ir pasaulinius veikalus, kurių dalis teišliko ir 1897 išsp. Ludwicho (Eudo-ciae Augustae carminum reliquiae).

Athene noctua maža, vos didelio strazdo didumo pelėda, pelėdikė. Viršus pilkas su baltomis dėmėmis, viršugalvis išmargintas rusvais taškeliais, apačia balsva, išilginėmis dėmėmis. Gyvena vid. ir p. Europoje. Lietuvoje dažnai pasitaiko ypač senuose trobesiuose ir išpuvusiuose medžiuose. Minta pelėmis, peteliškėmis ir kt. vabzdžiais. Vardas kilęs nuo deivės Atėnės, kuriai šis paukštis buvo skirtas.

Athabasca

Athene noctua

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai