Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/39

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


visos eilės nuotraukų, ir c) baro nuotraukos, kada keletas maršrutinių nuotraukų sugretinama į vieną ploto atvaizdą. Atskirą nuotraukų rūšį sudaro stereoskopinė nuotrauka. A. gali būti taikoma karo reikalams, kaip padedamoji žvalgybos priemonė, topografiškiems bei kartografiškiems darbams ar įvairiems moksliniams ir pritaikomiesiems žemės paviršiaus tyrinėjimams.

Aerofotogrametrija fotogrametrijos šaka. Ji matuoja aerofotografiškas nuotraukas ir pagal jas daro bei papildo planus ir žemėlapius. Reljefiniams planams ir žemėlapiams gauti naudojamasi aparatu, vadinamu stereoplanigrafu, autokartografu, aerokartografu ir kt. Praktikoje. A. pritaikoma kartografijos darbams, žemės kultūrai, miškų eksploatacijai, kolonizacijai, hidrotechnikai, melioracijos darbams, miestų planavimui, geležinkelių statybai.

Aeroklubas privati sąjunga asmenų, susidomėjusių aviacijos mokslu, sportu ir skraidymais. Daugelio valstybių A. yra susijungę į tarptautinę aeronautikos federaciją. Lietuvos A. įst. 1927 V 1 tikslu plėsti aviacijos mokslą Lietuvos visuomenėje ir įgalinti civilinius asmenis išmokti lekioti. Turėjo angarą Kaune (Linksmadvary).

Aerolitai ž. Meteoritai.

Aerologija (gr.) mokslas apie aukštuosius atmosferos sluogsnius; sudaro geofizikos mokslo šaką.

Aeronautika. Aeronavigacija, mokslas lekiojamųjų mašinų, lėktuvų, dirižablių vedimo nustatytu keliu. Ji tiria ir moko: 1) rasti lekiamosios mašinos skridimo aukštį, greitį ir kryptį, 2) orientuotis, t. y. kiekvienu metu tikrai žinoti savo būvį ore žemės punktų ir kelių atžvilgiu.

Aeroplanas

Aeroplanas. Slenkant bet kuriai plokštumai ore arba kitoje kurioje medžiagoje, toji medžiaga reiškia tam slinkimui pasipriešinimą, spausdama ją. Spaudimo jėga veikia spaudimo centrą S linkme SD. Suskaldžius ją į gulsčią SW ir stačią SA sudėtinės, jeigu pastaroji bus didesnė už plokštumos svorį SG, plokštuma kils aukštyn. Gulsčiąją spaudimo sudėtinę nugali kuri nors tempianti plokštumą priekin jėga V. Slenkant dideliu greitumu nešamoms aeroplano plokštumoms — sparnams — stačioji spaudimo sudėtinė daros didesnė už A. svorį ir jųdviejų skirtumas sudaro keliamąją A. jėgą. Gulsčiąją spaudimo sudėtinę nugali variklio sukamo propelerio traukiamoji (arba stumiamoji) jėga. Toms dviem jėgoms veikiant, A. kils jų atstojamosios linkme aukštyn. Esant stačiajai sudėtinei lygiai su A. svoriu, A. skris gulsčia linkme, mažesnei negu A. svoris—slinks žemyn. Užpakaly (kai kur pryšaky) nešamų plokštumų esamu aukštumos vairu galima keisti tų plokštumų palinkimas į gulsčiąją linkmę ir tuo keisti visas D spaudimas, taip pat ir jo sudėtinės dalys. Pasukimų vairu keičiama skridimo linkmė. Sklandytuvuose — A. be variklio—naudojamasi skridimui gulsčiomis ir stačiomis oro srovėmis (ž. Lėktuvas).

Aerostatas lekiamasis įtaisas, kuris lekia ore dėl to, kad jo apvalkale yra dujų, lengvesnių už orą. A. vartojamos dujos: 1) vandenilis, kurio 1 m3, esant 0o ir 760 mm slėgimo, sveria 0,0896 kg ir turi keliamosios jėgos, t. y. skirtumo su 1 m3 oro svoriu, 1,20 kg; 2) helis, kurio svoris 0,18 g keliamoji jėga 1,11 kg; 3) šviečiamosios dujos, kurių svoris 0,45—0,67 kg, keliamoji jėga 0,62—0,84 kg. Helis yra tinkamiausias, nes jis nedega. Daugiausia vartojamas vandenilis, nors jis pavojingas dėl gaisro. A. būva valdomieji (dirižablis) ir nevaldomieji. Pastarieji būva laisvi ir pririšami. Laisvi A., arba balionai, apskriti, vartojami lakūnams mokyti, atmosferos aukštiems sluogsniams tirti, o taip pat sportui. Jie lekia vėjo kryptimi. Pririšamieji A., pailgi, vartojami karo metu sekimui, artimai žvalgybai ir artilerijos šaudymo patikslinimui, o taip pat meteorologijos prietaisams pakelti. A. keliamoji jėga yra lygi jo išstumto oro svoriui: skirtumas tarp 1 m3 oro ir 1 m3 dujų svorių vadinasi dujų keliamoji jėga. Ji yra lygi vandeniliui — 1,2 kg ir šviečiamoms dujoms 0,7 kg. A. kyla į aukštį tol, kol jo svoris pasidaro lygus jo išstumtam oro svoriui.

Aerostatika dujų pusiausvyros mokslas, dalis bendrosios hidrostatikos. A. dėsniai pritaikomi aerostatams. Kaip ir hidrostatika, ji yra pagrįsta Archimedo dėsniu, pritaikomu aerostatui, į kurį galima žiūrėti kaip į kūną, paskandintą ore, lygiai kaip į bet kurį kūną vandeny. Aerostato kūnas, t. y. maišas, pripildytas lengvesnių už orą dujų, gauna keliamąją jėgą, lygią skirtumui tarp svorio, kurį turėtų oras, jeigu jis užimtų aerostato vietą, ir paties aerostato svorio.

Aeroterapija (gr.) naudojimas oro gydymo reikalams.

Aerotonometras prietaisas kraujo dujų įtempimui matuoti.

Aeschraa cyanea ž. Mėlynasis laumės žirgas.

Aesculapius lotynizuotoji graikų gydymo meno dievo vardo forma (gr. Askle

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai