Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/390

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


terų marškiniai buvo papuošti „žičkų rinkiniu” rankovių galuose ir antpečiuose. Sijonai audžiami dviem nytimis arba retkarčiais ir keturiomis. Jų esti marškonių, pus-viinomų ir vilnonių. Senove s sj jonai dryžuoti arba languoti iš keleto ryškių spalvų, pvz. raudonos, žalios, baltos ir kt. Kiklikai dažniausiai daromi iš tos pačios medžiagos, kaip ir sijonai. Priejuostė aukštaičiuose ir žemaičiuose esti daugiausia balta, drobinė, su „žičkų rmkimu”ir spurgomis bei „kar-batkomis” apačioje. Suvalkiečių priejuostė labai spalvota. Senoviškiausių priejuosčių dugnas šviesus, vėlesnių pilkas, rudas, mėlynas, žalias ir kt. Priejuostės dugnas išmargintas rinktiniais arba kaišytiniais įvairiausių spalvų raštais.

Audimai ž. Augalų audiniai.

Audinys organizmo vienodų ląstelių ar jų produktų kompleksas. Skiriamos šios A. rūšys: epitelinis, jungiamasis, raumenų,

nervų A. ir kraujas. A. funkcija pareina ne vien nuo jų forminių elementų susigru-pavimo, bet ir nuo jų inervacijos ir kraujo apytakos.

Audiometras (lot.) prietaisas klausos stiprumui tyrinėti.

Audionas (lot.) 1) radijo lemputė, įjungta į elektromagnetinių bangų pri'imtuvą kaip detektorius.

2) Prietaisas garsui sustiprinti.

Auditoras 1) Senosios Lietuvos Didž. Kunigaikštystės teismuose ligi XVIII a. A. buvo asmuo, kuris, tardomajai komisijai dalyvaujant, tardydavo kaltinamuosus surašydavo kaltinama jį aktą ir teisme ėjo prokuroro pareigas. Rusijos 1 aro teismuose A. buvo ligi 1867.

2) Kai kuriuose vak. Europos teismuose jaunesnysis teisėjas. Prancūzijoje ir Vokietijoje (ligi 1900) karo teismo teisėjas.

3) Senesnėse mokyklose A. buvo vadinamas vyresnysis mokinys, perklausinėjąs mokinių pamokas.

4) Katalikų bažnytinėje teisėje instrukcinis teisėjas, kuris procese veda tardymą, bet pats neteisia. A. vadinami ir tikrieji teisėjai Romos Rotoje ir apaštališkų nunciatūrų patarėjai Cit. Uditore).

Auditoriatai. Caristinėje Rusijoje 1797— 1867 tai buvo aukštesnie]i karo teismai. 1863-1866 Lietuvoje per t mos beveik kiekvienoje apskrityje įkurtus karo teismus perėjo beveik visi kaltinamieji, dalyvavę 1863—1864 sukilime.

Auditorija (lot.) patalpa - salė paskaitoms. A. dažnai įtaiso amiitcatru, grindis, o kartu ir suolus toliau nuo tribūnos sistemingai pakelia į viršų. Svarbiausia A. konts-rjkcijų savybė yra akustikos sąlygų toks suderinimas, kad kalbėtojas ir paskaitininkas būtų girdimas visose A. vietose.

A. vadina ir pačius klausytojus.

Audius ž. Audaeus.

Audley Anglijos mst. Staffordo grafijoje. A. Ib.OUU gyv. Akmens anglies ir geiezies rudos kasyKios. Metalų pramonė.

Audori Jakob (1835—18 38) vokiečių socialistų rašytojas, autorius vad. vokiškos darbininkų marselietės. 1887—1897 redagavo Hamburger Echo.

Audouin Jean Victor (1797—1841) prancūzų zoologas, daugiausia diibęs entomologuos srityje. 1824 su Dumas’u ir Brogniart’u įkūrė Annales des sciences naturelles. 1832 įst. entomologmę draugiją. Nuo 1838 mokslų akademijos narys. Išsp. Histoire des insectes nuisibles à la vigne 1842.

Audra staigus atmosferos elektros išsikrovimas žaibais, drauge su krituliais (lietumi, kruša), vėjais. Audringų debesų iš-elektrėjimas ligi milžiniškų potencialų aiškinamas smarkiai kylančiomis oro srovėmis, kurios suskaldo krintančius lietaus lašelius: smulkieji lašeliai neigiamai įelektrėja, stambesnieji teigiamai, ir elektra nukrinta į žemę. Debesyse vienur susiburia teigiamoji, kitur neigiamoji elektra, dėl to žaibai trenkia žymiai dažniau į debesį, kaip į žemės paviršių.

Audra magnetinė — staigūs pasikeitimai magnetizmo elementų: deklinacijos, inklinacijos, intensyvumo. M. A. sukelia dažniausiai poliarinės (šiaurės) pašvaistės, bet ji gali atsirasti ir dėl kitų priežasčių.

Audra (Aldra), žemupyje vaidinama ir Audrupys, žuvinga Rokiškio ir Jūžintų vi. upė, Sartų ež. (šventosios, Neries baseino) vakarų intakas, 25,7 km ilgio. Teka iš Audrelio ež. ir įteka į vid. Sartų ež. šaką — Audrukumpę. Intakas Didėja 18,4 km. Baseino plotas 103 km2.

Audra socialistinė lietuvių knygų leidykla Rygoje, 1927—1928 išleidusi K. Borutos Kryžių Lietuvą, Namą N. 13, A. Bloko Dvyliką, literatūros almanachą Audrą ir kt.

Audrai užėjus hektografuotas ateitininkų laikraštėlis, 1915 ėjęs Petrapilyje.

Audran 1) Gérard (1840—1703) prancūzų raižytojas, 1680 išleidęs Les proportions du corps humain. Greta grafikos žinoma ir jo tapyba.

2)Edmond (1842 — 1901) prancūzų kompozitorius, parašęs 38 operas ir operetes: 1876 Le grand Mogol, 1880 Le Mascot-ie, 1890 Miss Helyett, 1896 La Poupée.

Audrelis Rokiškio vi. ir aps. ež. šventosios (Neries) baseine, iš kurio teka Audra į Sartų ež.; A. yra 0,5 km ilgio 11 ha ploto, li&i 6 m gylio; paviršiaus altitudė 146,5 m aukščiau jūros lygio.

Audros Lasickio De diis Samagitarum sąraše įdėtas tariamojo žemaičių dievaičio vardas. Mierzynski (Jan Lasicki 1870) greičiausiai teisingai aiškino, kad tai joks savarankiškai garbintas dievaitis, bet Perkūno, kaip „audros dievo’’ epitetas.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai