Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/414

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


buvo kiek naudojamas aukštutinio Nemuno transportui pakreipti į Vyslą. 1923-1925 juo buvo pergabenta vidutiniškai po 37.000 tonų miško medžiagos. Laivininkystei kiek kliudė daugybė ežerų, kuriuose vėjas nustumia sielius į seklumą. A. V. K. eina skersai Augustavo girios. 1939 — 1944 karo metu A. V. K. smarkiai nukentėjo ir nebuvo naudojamas.

Augustdoras (August d'or) moneta, pavadinta Saksonijos kurfiursto, Lietuvos-Lenkijos karaliaus Augusto III vardu. Ji buvo įvesta 1752—1756, bet naudojama ir kalama ir vėliau, 1777—1345. Pradžioje 21 karato 10 granų, vėliau 21 karato 8 granų. Septynerių metų karo (1756—1763) metu Prūsijos karalius Fridrichas II organizavo netikrų A. kalimą. Jo pastatytas Saksonijoje Efraimas gamine aukso A. 2/5 tikrosios vertės. Jie buvo vadinami ef-raimkomis.

Augustdorf v. Vokietijos Detmoldo aps. mstl. Prie A. buvusiose kareivinėse nuo 1945 buvo įst. tarptautinė tremtinių stovykla, kurioje dar 1953 buvo per 2000 tremtinių lenkų, ukrainiečių, serbų, latvių, lietuvių, estų ir kt. Ligi 1949 lietuvių buvo keletas šimtų, 1953 115. čia veikė lietuvių gimnazija, pradžios mokykla ir vaikų darželis. 1946 susikūrė lietuvių opera. Veikė įvairios kultūrinės organizacijos.

Augustin Jean Baptiste (1759—1832) prancūzų menininkas miniatiūristas, savo darbais ypatingai šią meno šaką išplėtęs.

Augustinai, arba augustinijonai. Vienuolijos: 1) Regulares S. Augustini, XII a. kilusi kanauninkų kolegija, kuri, neturėdama nuosavybės ir pasirinkusi griežtesnį, beveik artimą vienuoliams, gyvenimą, skyrėsi nuo pasauliečių kanauninkų. Tą vardą gavo iš panašumo į kadaise buvusį šv. Augustino institutą Hiponoje.

2) Ordo Eremitarum St. Augustini. 1256 suorganizuota vienuolija. XVI a. iš jų kilo Augustiniani discaleati, kurie savo gyvenimo aštrumu skyrėsi iš kitų vienuolių tarpo. Ilgainiui iš Regulares St. Augustini ir iš Ordo Eremitarum St. Augustini kilo daug įvairių kongregacijų. Lietuvoje apie 1410 (ar net 1380) D. L. K. Vytautas įk. A. Lietuvos Brastoje, vėliau ir Gardine, kuriems privilegija buvo patvirtinta 1503. 1620 Mikalojus Sapieha įk. A. Seredžiuje, tačiau 1635 A. iš čia išėjo. Vilniuje įst. 1675, o rusų panaikinti 1852. 1808 Vilniaus A. bažnyčią ir vienuolyną užleido universitetui (Vyriausiai Seminarijai bendrabučiu), o patys kompensatai gavo Kauno šv. Petro ir Povilo bžn. Kauno A. vienuolynas buvo panaikintas 1864.

G. Uth Szkic historyczno-biograficzny zakonu Au-gustjanskiego w Polsce 1930.

Augustinas 1) Aurelius (354 XI 13 -430 VIII 28) šventasis (šventė VIII 28), vienas keturių didžiųjų vakarų bažnyčios mokytojų, didžiausias krikščioniškas platonikas bažnyčios tėvų laikais, įtakingiausias katalikų bažnyčios teologas, kurio

Augustavo kanalas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai