Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/434

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


Dotnuvos Žemės ūkio Akademiją, mokykla buvo i akademiją įlieta. Vedėjais buvo 1919—1920 V. Ruokis, 1920—1924 A. Vienožinskis.

Aukštežis Panevėžio aps. Šeduvos vi. upelis, Vakoniškio (Daugyvenės, Mūšos, Lielupės) aukštupys. Prasideda Puipų k.

Aukštieji Eisuliai Ragainės aps. Gumbinės apygardos k., 6 km nuo Ragainės. Apylinkės dėl savo gražumo vad. Lietuvos Šveicarija. Yra su ta vieta surištų padavimų apie karžygį, Kaukarų kunigaikštį, jo dukterį Eisulinę ir kitoje Nemuno pusėje šereiklaukio kalne gyvenusį kunigaikštį šereikį, kurio pilį išgriovę kryžiuočiai ir vėliau nužudę ir prie Rambynkalnio gyvenusį kunigaikštį Skriaudupį.

A. B. KlaipėdiSkis Vadovėlis po Klaipėdos kraštą 1924.

Aukštieji Italijos ežerai š. Italijoje, pietiniuose Alpių pakraščiuose, žymiausieji: Lago Maggiore, Lugano, Como, Gardo, Iseo. Krantuose susikūrė daug įvairių vasarviečių.

Aukštieji karininkų kursai ž. Vytauto Didžiojo karininkų kursai.

Aukštieji karo technikos kursai ž. Vytauto Didžiojo karininkų kursai

Aukštieji kursai Kaune. Susikūrus Nepriklausomai Lietuvos respublikai, savosios aukštosios mokyklos neturėta. O buvo būtina: 1) Lietuvon grįžo didelis skaičius jaunuomenės, pradėjusios, bet dėl karo aplinkybių negalėjusios baigti aukštųjų mokslų Rusijos aukštosiose mokyklose, 2) Lietuvos ir aukštesniosios pabėgėlių mokyklos Rusijoje išleido didelį abiturientų skaičių. 1919 Kaune iškilo sumanymas kurt savą aukštąją mokyklą. Paaiškėjus, kad valstybė tuo tarpu universiteto kurti negali, 1919 X 19 visuomeniniame pasitarime nusistatyta steigti A. K. visuomeninėmis pajėgomis. Kadangi švietimo ministerija nesutiko kurti A. K. kaip valstybinės mokyklos, tai 1919 XI buvo įsteigta A. K. laikyti aukštųjų mokslų draugija. A. K pradėjo veikti nuo 1920 I 27 su penkiais skyriais: humanitariniu, teisių, matematikos-fizikos, gamtos, medicinos ir technikos. Pirmais metais A. K. vadovavo Z. žemaitis. Mokslą pradėjus, stojo 522 klausytojai; jų 244 tikrieji, kiti laisvieji, neturį brandos atestatų. 1920 rudens semestre mokslas buvo nutrauktas, daugumui klausytojų ir daliai lektorių išėjus į frontą kovoti su Želigovskio vedamomis lenkų kariuomenės gaujomis. 1921-1922 kursams vadovavo J. Vabalas Gudaitis. A. K. likviduojant, klausytojų buvo 478 ir 48 lektoriai. Darbo sąlygos buvo labai sunkios, neturint nei pastovių patalpų, nei mokslo priemonių. Lėšos A. K. išlaikyti buvo gautos iš A. K. draugijos, savo atsakingumu paskolinus iš banko, iš tam reikalui sudarytos loterijos, iš Amerikos liet. aukų ir švietimo ministerijos suteiktos subsidijos. Nežiūrint nepalankių darbo sąlygų, A. K. pa-

Aukštesnioji Technikos Mokykla Kaune

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai