Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/471

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


A. rašytojai ir veikėjai, kad ir daugiausia jauni, 20—40 metų amžiaus žmonės, bet dar priešaušriniais laikais augę. A. pasirodymo metais (1883) sukako: 19 metų (g. 1864) L. Beržanskiui (m. 1888), Juozui Kaukui (m. .1895), Jonui Kriaučiūnui (m. 1941), A. Kriščiukaičiui (m. 1933), L. Malinaus-kaitei-šliūpienei (m. 1928), P. Leonui (m. 1938), M. Kuprevičiui (m. 1932), A. Vilku-taičiui (m. 1903), P. Radzvickui (m. 1931), J. Andziulaičiui (m. 1918); 20 metų (g. 1863) P. Mašiotui (m. 1940), Baltrui Matusevičiui (m. 1910), Ksav. Sakalauskui (m. 1938), Elijošiui Nonevičiui (m. 1931), A. Olševskiui (m. 1942), Petrui Bendoriui (m. 1906); 21 metai (g. 1862): Jonui Beržanskiui (m. 1936), J. Mačiuliui-Maironiui (m. 1932), J. Mikšui (m. 1903), V. Zubovui (m. 1933), Laurynui Sketeriui (m. 1928), S. Sta-kelei (m. 1930), Juozui Januškevičiui, Juozui Kačergiui, J. Zaukai (m. 1943); 22 metai (g. 1861): G. Petkevičaitei (m. 1943), Jonui Šliūpui (m. 1944), Juozui Paukščiui (m. 1906), Augustinui Baranauskui (m. 1923), Vincui Basanavičiui (m. 1923), Kristupui Voskai (m. 1905); 23 metai (g. 1860): A. Jakštui-Dambrauskui (m. 1938), J. Jablonskiui (m. 1930), P. Matulioniui (m. 193.2), J. Spuduliui (m. 1920), Jonui Gaida-mavičiui-Gaidžiui (m. 1912), Dominikui Tumėnui (m. 1919); 24 metai (g. 1859); J. Adomaičiui-šernui (m. 1922), A. Sketeriui (m. 19.16), St. Šliūpui (m. 1911), J. Angrabaičiui (m. 1935); 25 metai (g. 1858): M. Jankui (m. 1946), V. Kudirkai (m. 1899), K. Prapuoleniui (m. 1933), Juozui Lideikiui (m. 1898), Juozui Rugiui (m. 1919); 26 metai (g. 1857): Juozui Jesiulaičiui (m. a. 1918), bibliografui Maurikiui Stankevičiui (m. 1892); 27 metai (g. 1856): A. Vileišiui (m. 1919), L. Nitaitei-Didžiulienei (m. 1925), E. Volteriui (m. 1941), Antanui Buividui (m. 1919), Jonui Ambrozaičiui (m. 1916), J. čerkai-čerkauskui (m. a. 1950), Jurgiui Lapinui (m. 1932); 28 metai (g. 1855): J. Ambraziejui (m. 1915), Jonui Bulotai (m. 1942), Juozui Kairiūkščiui (m. 1937), V. Palukaičiui (m. 1932), Juliui Aleksai (m. 1892), K. Bukaveckui(m. 1940); 29 metai (g. 1854): Aleks. Burbai (m. 1898), Antanui Lenkučiui (m. 1928), Jonui Kimantui (m. 1921), Adomui žeimavičiui (m. 1909), Matui Miežiniui (m. 1929); 30 metų (g. 1853): P. Arminui (m. 1885), Tarnui Astramskiui (m. 1921), Jonui Burbai (m. 1915); 31 metai (g. 1852): M. Katkui (m. 1943), Tadui Daugirdui (m. 1919), G. Landsbergiui (m. 1916); 32 metai (g. 1851): J. Basanavičiui (m. 1927); 33 metai (g. 1850): S. Didžiuliui (m. 1927), Petrui Kriaučiūnui (m. 1916), V. Pietariui (m. 1902), M. Slančauskui (m. 1924), Petrui Vileišiui (m. 1926), Juozui Grigiškiui (m. 1919), Antanui Varnagiriui (m. 1918), Juozui Brazaičiui (m. ,1926); 34 metai (g.1849): M. Davainiui Silvestraičiui (m. 1919), Kaz. Jauniui (m. 1908); 35 metai (g. 1848): Viliui Kalvaičiui (m. 1914), Jonui Užupiui (m. 1917), P. Augustaičiui (m. 1915); 36 metai (g. 1847): Petrui Markūzai (m. 1892), Pranui Budrikui (m. 1921), Andriui Dambrauskui (m. 1918), Antanui Šimoliū-nui (m. 1933); 37 metai (g. 1848): knygų karaliui Jurgiui Bieliniui (m. 1918), St. Paškevičienei (m. 1933); 38 metai (g. 1845): S. Gimžauskui (m .1897), J. Miliauskui-Mig-lovarai (m. 1937), Adomui Grinevičiui (m. 1933), Dovui Zauniui (m. 1921); 39 metai (g. 1844): Tomui žičkui-žičkauskui (m. 1929), Juozui Radziukynui (m. 1925), Adolfui Lapinskui (m. 1909), St. Railai (m. 1918); 40 metų (g. 1843) Viliui Bruožiui (m. 1909), S. Dagiliui (m. 1915), Aug. Paškevičiui (m. 1914), Andr. Barkauskui (m. 1897), Silv. Leonavičiui (m. 1917); 41 metai: (g. 1842) J. Balvočiui-Geručiui (m. 1915), Petrui Rimkevičiui (m. 1907); 42 metai: (g.1841) Antanui Vienožinskiui-Vienažindžiui (m. 1892), S. Baltramaičiui (m. 1921), Gustavui Brazauskui (m. 1906), Simanui ,Norkui (m. 1913); 43 metai: (g. 1840) T. Ferdinandui Žilinskui (m. 1925), Juozui Andriukaičiui (m. 1894) 44 metai: (g. 1839) Jonui Mykolui Burkui (m. 1919); 45 metai: (g. 1838) Lukui Staugaičiui (m. 1913); 46 metai (g. 1837) J. A. Višteliui-Višteliauskui (m. 19.12); 47 metai (g. 1836) Jonui Koncevičiui (m, po 1915), E. J. Daukšai (m. a. 1890), Jurgiui Kolesinskiui (m. 1911); 48 metai: (g. 1835) į A. skersaujančiam Ant. Baranauskui (m. 1902), Ant. Bartkevičiui (m. 1894); 49 metai: (g. 1834) Just. Silv. Dovydaičiui (m. 1901); 50 metų: (g. 18oi) Vincentui Šliogeriui (m. 1913); 51 metai: (g. 1832) Juliui Anusavičiui (m. 1907), Pranui Viksvai (m. 1907); 52 metai: (g. 1831) J. Sauerveinui (m. 1904), panemunė-liečių švietėjui kun. J. Katelei (m. 1908), V. Dembskiui (m. 1913); 54 metai: (g. 1829) M. Akelaičiui (m. 1887), Martynui Sidaravičiui (Sederevičiui) (m. 1907), 57 metai: (g. 1826) Mykolui Miežiniui (m. 1888); 58 metai: (g. 1825) Jeronimui Rae-kauskiui (m. 1889); 60 metų: (g. 1823) Vincentui Kačergiui (m. 1897); 61 metai: (g. 1822) A. Fromui-Gužučiui (m. 1900); 63 metai: (g. 1820) S. Kušeliauskui (m. 1889), Pranui Girdvainiui (m. po ,1896); 64 metai: (g. 1819) V. Juzumui (m. 1901); 65 metai: (g. 1818) Mikalojui Gadliauskui (m. 1890); 66 metai: (g. 1817) Tomui Senkui-Senkauskui (m. 1901); 67 metai: (g. 1816) Viktorui Julijonui Aramavičiui (m. 1891); 68 metai: (g. 1815) Jonui Juškai (m. 1886); Juozui Rimkevičiui (m. 1901); 71 metai: J. I. Kraševskiui (m. 1887), Pranui Stans-kiui (m. 1905). Nors toli ne visi jų gali būti laikomi aušrininkais, bet visi priklausė

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai