Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/498

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


1933 VII 15 lietuviai amerikiečiai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, lėktuvu Litu-anica išskridę iš New Yorko ir perskridę Atlantą, žuvo Soldino apylinkės miške, š. Vokietijoje, nuskridę 6411 km per 37 val., ligi Kauno nepriskridę '650 km.

1933 VII 15 W. Post lėktuvu Winnie Mae, išskridęs iš New Yorko, per 7 paras ir 19 valandų vienas apskrido žemę.

1933 VI 30—VII 15 italas Balbo atskrido iš Romos j Chicagą su 25 hidroplanais (108 žmonės) ir grįžo vėliau pro Azorus. Kelionėje žuvo 2 lėktuvai.

1933 VIII 6—8 prancūzai P. Codos ir M. Rossi iš New Yorko nuskrido per 55 val. 9102 km į Rayaką Sirijoje.

1933 IX 28 G. Lemoine pasiekė 13.700 m aukštį.

1935 VII Amerikos lietuvis Vaitkus atskrido per Atlantą į Kauną su sustojimu Airijoje. Maždaug tuo pačiu laiku du Amerikos lietuviai Adamavičiai, kaip lenkai,atskrido per Atlantą iš JAV į Varšuvą.

1935 XI 22 pradėtas pastovus siuntinėjimas pašto lėktuvais par Didįjį Vandenyną.

1937 VII 2 ¡Naujosios Gvinėjos srityje, skrisdama aplink žemę, dingo Amelia Ear-hart Putnam.

1937 VII 12—14 Gromov, Jumašev ir Danilin iš Maskvos atskrido į San Jacinto Ca-lifornijoje pro šiaurės ašigalį, padarę be sustojimo 10.029 km.

1938 VII 10—14 H. Hughes su kitais apskrido žemę per 3 paras 19 val. ir 8 min.

1938 X 22 italas M. Pezzi pasiekė 16.814 m aukštį.

1939 IV 26 vokietis F. Wendel pasiekė 750 km greitį per valandą.

1945 VIII 6 ant Hirošimos Japonijoje buvo iš bombonešio B 29 išmesta pirmoji atominė bomba.

1945 X 4 JAV transporto lėktuvas C 54 Skymaster apskrido žemės rutulį, per 116 val. 23 min. skridimo padaręs 37.508 km.

1946 I 26 C. H. Council iš Long Beach Calif, atskrido į New Yorką sprausminiu lėktuvu Lockheed P. 80 per 4 val. 13 min. vidutiniu greičiu 930 km per valandą.

1946 amerikiečiai F. F. Ross ir D. M. Davis bombonešiu B 29 pakilo 14.613 m.

1946 VIII 14 Anglijoje sprausminis lėktuvas Gloster Meteor pasiekė 1007 km greitį per valandą.

1946 IX 29—X 1 JAV laivyno bombonešis Lockheed Neptune be sustojimo nuskrido per 55 val. ir 15 min. 18.085 km kelią iš Pertho Australijoje į Columbus Ohio.

1946 X C. S. Irvine JAV bombonešiu B 29 per 39 val. ir 36 min nuskrido 14.350 km be sustojimo iš Honolulu per šiaurės ašigalį į Kairą Egipte.

1947 VI 19 A. Boyd JAV kariniu sprausminiu lėktuvu P—80 R pasiekė 1036 km greiti per valandą.

1947 VIII 7—10 W. Odom pertaisytu Douglas bombonešiu A 26 skrido vienas aplink žemę 31.445 km per 73 val. 5 min., ore išbuvęs 63 val. 15 min.

1947 IX 21—22 JAV karinis transportinis lėktuvas Skymaster C 54 perskrido š. Atlantą iš Newfoundlando į Angliją per 12 val. 15 min. su 14 keleivių ir įgula, valdomas robotinių įtaisų. Skridimas buvo tvarkomas iš dviejų išilgai kelio pastatytų laivų.

1947 XI 2 H. Hughes išmėgino sveriantį 200 t hidroplaną.

1949 H. Hughes su kitais apskrido žemę, per 3 paras .19 val. ir 8 min. padaręs 23.705 km kelio.

1951 VIII 7—15 JAV laivyno lakūnas R. Bridgeman lėktuvu Skyrocket D-558-2 pakilo į viršų 24.138 m ir per 1 valandą nuskrido 1991 km.

1953 VI 4 JAV 15 sprausminiu šešiamo-torių lėktuvų B 47 perskrido Atlantą iš Limestone (Maine) »į Fairfordą Anglijoje per 5 val. 53 min., vidutiniu greičiu 888 km per valandą.

1953 VII 16 sprausminis lėktuvas F 86-D pasiekė greitį 1151 km per valandą.

1953 VII 28 JAV sprausminis šešių motorų bombonešis B 47 perskrido Atlantą iš Maine į Angliją per 4 % val., vidutiniu greičiu 991 km per valandą.

Civilinė A. keleiviams gaben-t i prasidėjo po I Pasaulinio karo. Pradžioje ji labiausiai buvo išaugusi Vokietijoje, kur jau 1926 daugelyje miestų buvo įtaisyti aerodromai ir skirtos pastovios skraidymo linijos. .1929 jų buvo 27.555 km. JAV civilinė A. pradėta kurti 1920, bet tik nuo 1926 buvo organizuotas pastovus susisiekimas pagal planą. 1951 JAV per vieną dieną keleivių pergabenta dvylika kartų daugiau, negu 1926 per visus metus. 1951, neskaitant keliavusių savo privačiais lėktuvais arba nuomojusių nereguliariai skraidančius lėktuvus, JAV skrido lėktuvais 24.500.000 keleivių, o toninių mylių prekių ir pašto siuntų vežta 46.434.520. 1952 VI vien tiktai krašto vidaus linijomis skrido per 2.000.000 keleivių. Skridimo saugumas nuolatos didėja: 1932—1936 vidutiniškai 100 milionų keleivinių mylių būdavo 15 nelaimių, 1947— 1951 tik 1,7. Orinio transporto reikšmė ypačiai pasirodė akivaizdi 1948—1949 Berlyno blokados metu, kai per 17 mėnesių į vakarų Berlyno dalį amerikiečių ir anglų lėktuvai atgabeno apie 2% milionų t maisto ir kuro ir tuo būdu leido vakarų sąjungininkams išsilaikyti bolševikų apsuptame Berlyne. Skridimo kainos mažėja, nors skridimo greitis nuolatos didėja. 1952 V 2 British Overseas Airways (BOAC) b—vė paleido reguliaraus susisiekimo linijose sprausminius De Hovilland keleivinius lėktuvus. Kelias tarp Londono ir Johannisbur-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai