Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/5

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis buvo peržiūrėtas


ŽODIS LIETUVAI IR LIETUVIAMS

Lietuvos praeityje lietuviškoji knyga visada buvo vienas svarbiausiųjų ginklų savo tautai ir tautybei išsaugoti. Taip jau buvo nuo pat XVI a. antrosios pusės, kada mūsų pirmosios knygos atsirado tiek Mažojoje, tiek ir Didžiojoje Lietuvoje; tokį pat vaidmenį mūsų knyga turėjo ir XIX—XX a. Bet ypač milžinišką vaidmenį lietuviškoji knyga suvaidino nelemtojo 1865—1904 spaudos uždraudimo metu, kada visa lietuvių tauta stojo į karą prieš ligi dantų apsiginklavusią rusų policiją, žandarmeriją, pasienio sargybą. Ir tada lietuviai su jais visais kariavo tokiais ginklais, kurių nė viena kita tauta tokiais atvejais nevartojo: kariavo knygomis prieš rusifikatorių šūvius ir trėmimus iš savo krašto svetur — į Rytus ir ypač į Sibirą. Ir visdėlto per 40 kovos metų lietuviams pavyko savo priešą subombarduoti maldaknygėmis, kalendoriais, Aušromis, Varpais, Apžvalgomis, Ūkininkais, Tėvynės Sargais, Darbininkų Balsais ir daugybe kitų knygelių, knygų ir laikraščių, spausdinamų Mažojoje Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Lygiai prieš 50 metų tą karą lietuviai ir laimėjo.

  Po to truko 40 metų palyginti ramus lietuviškos knygos augimas ir klestėjimas. Bet vėl lietuvių tauta susilaukė naujo ir dar žiauresnio jau ne vien savosios spaudos uždraudimo, bet ir pastangų visą lietuvių tautą išnaikinti.

  Ir todėl po visus žemynus išsisklaidžiusios lietuvių tautos liekanos vėl kovoje už savo tautos gyvybę vėl griebėsi seno išmėginto ginklo - spausdintojo žodžio knygos ar laikraščių pavidalu, šis tikras ginklas dabartyje yra visų lietuvių vartojamas. Bet kaip ir kiekviename kare, kariams yra reikalingi ne vien lengvieji, bet ir sunkieji ginklai. Tai žinant, aplink Lietuvių Enciklopedijos iniciatorių ir leidėją J. Kapočių ir susispietė būrys bendradarbių ir kartu su juo pradėjo gaminti šitokį lietuvišką sunkųjį pabūklą. Neatsi-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai