Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/503

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


bei piemenavimo įtakos randame ir XVIII— XIX a. žemaičio A. Klemento idilėse, kurių „gojeliai, kalneliai, upeliai” ne tik Klio-joms, Jacentams, Roželėms, Agnikėms, Oni-kėms yra skirti, bet ir apdovanoti auroromis, zefyrais, kupidais. Tos įtakos šiek tiek yra ir Strazdo dainelėse, čia pažymėtinos ir XII a. prancūzų bei provansiečių literatūros pasturelės, pasekusios tikromis piemenų (aviganių) dainomis ir radusios atbalsio italų, vokiečių poezijoje; taip pat vaidinimai (pastoralės) su italų 1471 Poliziano Orfeo, 1573 Tasso Aminta, XVI—XVII a. prancūzų ir ispanų, XVII—XVIII a. vokiečių ir kt. Tiesiogiai ir netiesiogiai savo poezija darė įtakos literatūrai aviganiai ir šiaip piemenys, daugiau įtakos darę kaimo visuomenei kaip žyniai (kerdžiai).

Avis au lecteur (pr.) skaitytojui žinoti, pabraukiama skaitytojo dėmesiui.

Avisio kairysis Adigės intakas p. Tirolyje, 100 km ilgio.

Aviso lengvas karo laivas įsakymams teikti, žvalgybai ir pan.

A vista (it.) jei vekselis a vista skiriamas, tai jis pareikštas tuoj ir išperkamas.

Aviškapys Biržų aps. Krinčino vi. Dauk-miškio kaimo lauko piliakalnis.

Avitaminosis ž. Vitaminai.

Avių kvaitulys, arba kaitulys, avių galvos smegenų, retkarčiais nugaros smegenų liga. Kelia kvaitulį šuns soliterio (taenia coenurus) perai (coenurus cerebralis). Avys apsikrečia ėsdamos žolę, apterštą šunų mėšlo, kur yra to soliterio gabalėlių su jo kiaušinėliais, šlapiose ir drėgnose vietose soliterio kiaušinėliai ilgiau išsilaiko. Todėl lietingais metais daugiau avių serga kvaituliu. Liga trunka nuo 4 ligi 8 mėnesių. Nedarant operacijos, ligotosios avys nugaišta.

Aviža (pr.) pranešimas. Prekyboje pranešimas apie prekių pasiuntimą. Bankuose pranešimas laišku ar telegrama apie vekselio, čekio arba kredito laiško pareiškimą tam, kuris turi jį apmokėti.

Aviža Jonas (g. 1913 Žemaitkiemyje, Ukmergės aps.) kunigas. Mokėsi Žemaitkiemio pradžios mokykloje, Ukmergės gimn., Kauno kun. sem. (1933-1938), Pontifikaliniame Krikščioniškosios Archeologijos inst. Romoje (1948—1951). Krikščioniškosios archeologijos daktaras. 1938 Kauno arkivysk. kurijoje archyvaro padėjėjas ir vėliau notaras, 1946—1948 Tautinės Delegatūros Vokietijoje kancleris, šiuo metu Muencheno apylinkės lietuvių kapelionas. Liet. katalikų spaudos bendradarbis.

Aviža (Avena) Gramineae šeimos žolinis augalas. Prancūzų raigrasas (A. elatior L., Arrhenatherum elatius) sausesnių priemolių, viršutinio ardo, daugiametė pašarinė žolė, pievoms labiau tinkanti. A. gelsvoji (A. flavescens L.) pirmosios rūšies daugiametė vidutinio sunkumo ir drėgnumo žemių labai gera pašarinė varpinė žolė. A. netikšė (A. fatua) drėgnesnių vietų vasarojo piktažolė. Panaši į sėjamąją avižą, su kuria retkarčiais gali kryžiuotis ir lauko sąlygose. Laikoma sėjamosios avižos (Avena sativa) protėviu. Lietuvoje tik keliose vietose gausiau sutinkama. A. pašepusioji (A. pubercens L.) sausesnių vietų daugiametė vidutinio aukščio varpinė žolė.

Avižašaknė (Tragopogon porrifolius) šak-niavaisė daržovė, auginama panašiai, kaip morkos, petražolės. Jei vasarą kuris augalas išleidžia žiedkočių, tai jie reikia skinti, nes kitaip šaknys neužauga.

Avižius (Awiszus, Maksas, g. 1915 I 6 Pa-geidinuose Maž. Lietuvoje) lietuvis, vokiečių benetristas, 1943 išsp. Der Faehrmann ir kt.

Avižlys Šiaulių aps. Papilės vi. upė, Ventos kairysis intakas, 19 km ilgio. Intakai — Miklinys, Vegerė. Baseino plotas 72 km2.

Avižonienė-Gruzdytė Sofija (g. 1872121/ II 2 Suvartoję, Kelmės vi.) 1889 baigė Šiaulių Zubovienės pensioną, 1898—1900 Tartu univ. akušerių ir masažistų kursus. 1901 ištekėjo už gydytojo Petro Avižonio. Slap. ytė, Z. Av. ir kt. bendradarbiavo 1902 [Naujienose, ūkininke, Varpe, 1908 Lietuvos ūkininke ir kt. 1908 išv. Tolstojaus Pragaro atgijimą (si. Z. A.).

Avižonis 1) Žadeikių vi. seniūnas, 1863 sukilimo metu kazokų priverstas iš valsčiaus sandėlio išduoti jiems pašarą, paskiau sukilėlių neteisingai kaltintas valdžiai pataikavus ir 1863 VI 17 jų pakartas.

2) Jonas, Igno sūnus (1848 XII 2 Pasvalyje — 1924 XII 21) spaudos draudimo metų knygų platintojas. Pas jį būdavo Jurgio Bielinio užvažiuojamoji vieta ir knygų sandėlis.

3) Antanas, Jono (2) sūnus (g. 1877 Pasvalyje). 5 metus tarnavo rusų kariuomenėje Sibire, dalyvavo rusų ekspedicijose į Kinus, 2 metus buvo Amerikoje. Dalyvavo I Pasauliniame kare ir buvo vokiečių nelaisvėje. Slapyvardžiais A. Driskis, Juzė Pasvalietis, Sibiro Kareivis bendradarbiavo 1897, 1902 ūkininke, .1901 Naujienose, 1907 žarijoje, 1909 Lietuvos ūkininke ir kt.

4) J u o z a s (g. 1882 I 23 Pasvalyje) Jono (2) sūnus. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, iš kurios 1896 buvo laikinai pašalintas už dalyvavimą lietuvių mokinių streike prieš cerkvės lankymą. Gimnaziją baigė 1904 ir metus dirbo Vilniaus žinių redakcijoje. 1905—1911 išėjo Odesos univ. istorijos filologijos fakultetą. 1911—1912 mokytojas Telšių gimn., 1912—1921 įvairiose Rusijos gimnazijose. 1921—1922 Lietuvos atstovybės Maskvoje sekretorius ir patarėjas. Nuo 1922 mokytojavo įvairiose Lietuvos gimnazijose. 1935 VIII 1 — 1939 IX 1 buvo Vals-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai