Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/69

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


(e m p h y s e m a).Vokų sužeidimas gali pagadinti vokų veikimą ir A. apsaugą. Įkritę į A. krislai dažnai palenda po viršutiniu voku arba įstringa ragenoje. Mažas ragenos įbrėžimas kartais įsisėtrija ir pagadina A. Įtiškęs į A. verdąs vanduo, rūgštis, šarmas, kalkės gali nudeginti rageną ir pagadinti A. Kiauras A. obuolio sužeidimas gali pasidaryti labai pūlingas A. uždegimas (panophthalmitis), arba toks uždegimas, kuris kartais persimeta į antrąją nesužeistą A. (o p h-thalmia sympathie a). Ypač pavojingi tokie sužeidimai, kada pasilieka akyje krislas. Buku būdu A. užgavus, gali įplyšti rainelė ir kitos A. plėvės, gali išnirti lęšis, išsilieti kraujas į A. kamerą ir į stiklakūnį, gali pyšti odena ir dalis A. vidurių iškristi pro žaizdą laukan. Sužeistoji A. dažnai tenka išimti, kad būtų apsaugota sveikoji A. nuo simpatinio uždegimo ir apakimo. Vienos A. stoka sumažina žmogaus darbingumą 25 — 35%.

Akių taškai busimieji jaunos žuvytės regėjimo organai ir pirmas aiškiai matomas naujos gyvybės ženklas. Kol jie pasirodo, kiaušinėliai yra labai jautrūs, ir dėl to neturi būti sukrečiami. Kiek 'ilgai užtrunka, kol pasirodo akių taškai, pareina nuo ikrų perinimosi temperatūros ir nuo žuvų veislės — nuo vienos dienos baltosioms žuvims iki 10—100 dienų tauriosioms.

Akių veidrodis (oftalmoskopas) ¡gaubtinis veidrodėlis su skylute ties viduriu. Juo gydytojai žiūri akies vidaus, ypačiai akies dugno pakitimų ir susirgimų. Jį išrado Helmholtz 1851.

Akivaizdybė, evidencija, neabejotina tikrybė. Descartes A. laikė pačiu tiesos kriterijumi: tikra, kas aišku ir įsakmu

(clare et distincte). Vėlesnė filosofija atsisakė šio kriterijaus, nes visada lieka klausimas, ar visiems lygiai akivaizdu, kas vieniems taip atrodo, šiandien A. terminas vartojamas tik kasdieninėje kalboje, apskritai reikšdamas visa, kas laikoma savaime aiškiu dalyku.

Akivaras pelkėje ar ežere neužšąlančios šaltiniuotos vietos.

Aklta dar Acca, Akkon senovėje svarbus uostas. 15.000 gyv. (1950). Kryžiaus karų metu A. nekartą užėmė krikščionių kariuomenė. 1198 A. užvaldė vokiečiai kryžeiviai. 1291 ją .nukariavo mamelukų sultonas Melik el-Ašras. Nuo 1517 A. priklausė Turkijai, o 1799 buvo užėmęs Napoleonas. Nūdien A. yra š. Izraelio mst.

Aklamacija (lot.) sušukimas, dažniausiai reiškiąs pritarimą. Romėnų džiaugsmo ir pagarbos pareiškimas žymiems asmenims, valstybės vyrams, karo vadams ir poetams. Susirinkimuose — priėmimas pasiūlymo bendru pritarimu, nebalsuojant.

Aklasmatė J. Pronskaus (ž.) slapyvardis.

Aklažeris durpynas Daugų miške, Vie-ciūnų k. Daugų vi. Alytaus aps.; 110 ha ploto. Vid. durpyno gilumas 3 m. Veisiasi vilkai, šernai, kiaunės bei pantinės gyvatės.

Aklė (Galeopsis Ladianum L.) vienametė vaistinė žolė žioplinių (Labiatae) šeimos. Auga mūsų dirvose, pievose ir ežiose, lengvoje žemėje.

Aklimatizacija prisitaikymas prie kitoniškų gyvenamosios vietos aplinkumos sąlygų. šiltesnio klimato gyviai lengviau ak-limatizuojiasi šaltame klimate negu atvirkščiai: pietų žmonės nesunkiai įsigyvena šaltesnėse srityse; zoologijos soduose laikomi šiltų kraštų gyvuliai neuždaryti pakenčia bent vid. Europos žiemą. Didėjant žmonių skaičiui, europiečiai stengiasi aklimatizuotis tatogrąžų srityse. Deja, atvykę į atogrąžas kolonistai negali apsisaugoti nuo išnykimo. P. Europos gyventojai lengviau pakelia atogrąžų klimatą; iš šiaurės europiečių yra atsparesni tie, kurių kūno konstitucija yra sausa ir tvirta, ir oda mažiau prakaituoja. Atogrąžų klimato veikimas pasireiškia tuo, kad naujai atvykusių europiečių pajėgumas, mitimas ir kraujo elementų kūrimasis mažėja, didėja odos ir jaknų veikimas, šių kolonistų vaikai yra palankūs patologiniams iškrypimams, o jau kitos kartos nustoja pajėgumo veistis. Europiečiams įsikurdinti atogrąžų krašte daug kenkia ligos (geltonasis drugys, de-zinterija), kurios tenykščiams gyventojams yra mažiau pavojingos, ir per didelis alkoholinių gėralų vartojimas.

A. naminių gyvulių. Iš žemės ūkio gyvulių geriausiai aklimatizuojasi kiaulės. Iš vienu augaliniu maistu temin-tančių gyvulių arkliai ir avys tenkinasi blogesne ganiava ir sugeba gyventi ten, kur galvijams mitimo sąlygos yra nepakenčiamos. Gyvulių veislės, kurios genai aklimatizuojasi ir kurių ūkiškos savybės Akka

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai