Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE01.djvu/88

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


2) A. (1490—1568) markgrafo Fridricho sūnus. Paskutinis kryžiuočių ordino magistras ir pirmasis Prūsijos hercogas. 1511 riteriai, išrinkę A. magistru, tikėjo, kad A. giminystė su Lenkijos karalium ir L. D. K. žigimantu (jis buvo gimęs iš žigimanto sesers Sofijos) pagelbės atpalaiduoti ordiną nuo priklausomumo Lenkijai. Pagal 1517 sutartį su Maskva, kuria Maskva buvo pažadėjusi remti A. ne tik pinigais, bet ir karo pajėgomis, A. tikėjosi gauti efektyvią pagalbą prieš Lietuvą. Būdamas žigimanto Augusto vyresnysis pusbrolis, jis nesėkmingai bandė pasidaryti Lietuvos regentu tuo laiku, kada dar mažametis žigiman-tas Augustas apėmė Lietuvos valdymą. Tuo būdu A. tikėjosi ilgainiui tapti ir Lietuvos D. Kunigaikščiu. Derybos, pradėtos tarp ordino ir Lenkijos, baigėsi 1519 karu, kurį A. pralaimėjo. 1521 A.

pasirašė Torune paliaubų sutartį, gegužės 8 d. Krokuvoje taikos sutartį, pagal kurią Prūsija liko A. šeimos paveldima hercogystė ir Lenkijos—Lietuvos valstybės vasalu. Tais pačiais metais formaliai sekuliarizavo kryžiuočių ordiną ir, virtęs Prūsijos hercogu, pripažino Liuterio mokslą. Protestantizmui platinti stengėsi sutraukti į Prūsiją visus žymesnius Liuterio šalininkus. Palaikė reformaciją Lietuvoje ir Lenkijoje ir davė prieglaudą tremiamiems iš ten reformacijos šalininkams; lietuviams ir lenkams pavedė naujai kuriamas parapijas ir mokyklas, duodavo lėšų jų knygoms spausdinti. Jo lėšomis išspausdinta pirmutinė lietuviška knyga M. Mažvydo Catechismas 1547 ir vienintelės trys senovės prūsų knygos 1545 ir 1561. Lietuviai Stanislovas Rapolionis ir Abraomas Kulvietis buvo ir jo įst. Karaliaučiaus universiteto kūrėjai ir pirmieji profesoriai.

J. Voigt Markgraf A. v. Brandenburg 1852;

K. Forstreuter Von Ordenstadt zum Fuerstentum 1951.

3) A. I (1250— 1308) Rudolfo Habsbur-go sūnus. Austrijos ir štirijos hercogas (1282). Adolfui Nassau žuvus, 1298 išrinktas ir 1303 Bonifacijaus VII pripažintas vad. Romos imperijos imperatorium. Norėdamas sustiprinti savo giminės valstybę ir padaryti Vokietiją paveldimąja monarchija, kovojo su kunigaikščiais, buvo savo brolėno Jono Parricidos nužudytas.

4) A. II (1490—1545) Mainzo miesto arkivyskupas ir kurfiurstas (1514), kardinolas (1518). Humanistų (Hutteno) globėjas. Jo organizuotas indulgencijų pardavimas buvo viena reformacijos priežasčių.

5) A. Fridrichas (1553 IV 29 Karaliaučiuje — 1618 VIII 29) Prūsų hercogo Albrechto sūnus ir antrasis Prūsijos hercogas. Jam valdant, Prūsija buvo Lenkijos vasalu. Lietuvos ir Lenkijos atžvilgiu tęsė savo tėvo politiką.

Albrechtas 1) Jonas (a. 1760 Varmijoje — po 1822 Varniuose). 1785 Joniškio klebonas, nuo 1793 Varnių altarista ir katedros pamokslininkas, palikęs rankraštyje lietuviškų ir lenkiškų pamokslų rinkinį.

2) Petras (g.1765 Varmijoje), Jono brolis, nuo 1798 Vilniaus Vyr. Mokyklos vokiečių kalbos lektorius, paskiau Vilniaus univ. prof.

Albuinas ž. Alboinas.

Albumas (lot.baltas) gipsu išbaltinta medinė lentelė, kurioje įvairūs Romos magistratai skelbdavo visokius skelbimus. Iš čia — albumas, knyga baltais lapais, įrašyti eilėms, pasveikinimams ir kt.; knyga fotografijoms ar atvirukams įstatyti; rinkinys paveikslų kopijų vienoje knygoj.

Albuminai baltyminių medžiagų rūšis. Jų randama paukščių kiaušiniuose (ovo-albuminai), kraujuj (serumalbuminai), piene (laktalbuminai) ir beveik visose kitose gyvulinėse ir augalinėse sultyse. Jie tirpsta gryname vandenyje ir atmieštuose druskų, rūgščių ir šarmų tirpiniuose. Garinant 500C t, gaunamas sausas A., gintarinės spalvos, beskonis, bekvapis produktas, kuris galima sutrinti į smulkius miltelius. A. plačiai vartojami technikoje: dažyme, fotografinio popieriaus gamyboj. Medicinoje vartojami kaip priešnuodžiai apsinuodijusiems sublimatu ir kitų sunkiųjų metalų druskomis. 600 - 700 c visi A. kreša ir tuomet jau nebetirpsta vandenyje, bet tirpsta šarmuose. Kadangi jie, skrandžio ir kasos (blužnies) sulčių veikiami, susivirškina, tai sudaro labai svarbią medžiagą maistui. A. jungiami su bazėmis sudaro junginius, vad. albumina-tais. ž. Baltymas.

Albuminatai baltymų junginiai su šarmais (bazėmis).

Albuminoidai (proteoidai) grupė baltymų, kurie labai sunkiai tirpsta ir randami kauluose, raguose, kanopose, plaukuose, gausimuose ir kt.

Albumosos pirmieji baltymų skilimo produktai.

Albuquerque Alfonsas (1453 — 1515) portugalų kolonijų galios kūrėjas, 1503 — 1506 dalyvavo ekspedicijoj į Indiją; 1506 iškeliavo su Tristanu da Cunha sustiprinti portugalų valdžios Azijoj ir Afrikoj;

Hercogas Albrechtas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai