Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/198

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


bei poetus ir pats italų ir lotynų kalbomis kūrė poezijos. Vyriškoji B. giminė išmirė sų kard. Francesco jaunesniuoju (m. 1738). B. vardą ir turtus paveldėjo Co-lonna giminė, vienam jos atstovų 1728 vedus Corneliją B., Taddeo B. (m. 1647) palikuonę.

Barberini rūmai iš žymiausiųjų italų baroko pastatų Romoje, kard. Francesco Barberini rūpesčiu nuo 1624 statyti architekto Madernos, nuo 1629 Berninio. Kadangi juos statant ¡akmenys imti iš Kolizėjaus griuvėsių, o žalvario medžiaga net iš Partenono stogo, pasipiktinimas buvo išreikštas posakiu: Quod non fecerunt barbares, fecerunt Barberini — ko nepadarė barbarai, padarė B. B. rūmuose buvo sukraustyti biblioteka, meno galerija ir senienų rinkinys. 1902 visa, kas buvo likę dar neparduota iš šių rinkinių, pop. Leonas XIII nupirko Vatikano bibliotekai. 1949 B. rūmai perimti valstybės nuosavybėn.

Barberino 1) Andrea (a. 1370 — po 143,1) italų poetas, italų literatūrai reikšmingas, nes išvertė ir apdirbo prancūzų riterių epą, ypač legendų apie Karolį D. ciklą. G. Vandelli išl. dalį jo raštų 1893—1900.

2) Francesco da (1264—1348) italų poetas, arti stovėjęs prie Dantes ir Dolce Stil Nuovo linkmės poetų, palikęs kultūros istorijai traktatus apie meilę — Document! d’amore 1309—1313 ir moteris —• Del regimento e costumi di donna 1318—1320.

Barberton JAV Ohio vist. mst. prie Erie upės, 28.000 gyv. (1950). Gumos, degtukų, stiklo pramonė.

Barberisas ž. Raugerškis.

Barbės Armand (1810-1870) prancūzų re-voliucininkas. Turtingo pirklio sūnus, 1830 revoliucijai prasidėjus savo turtą atidavė jos reikalams. Su Blanqui organizavo slaptas organizacijas sukilimams remti, kelis kartus patekdamas kalėjiman. Dėl 1839 V sukilimo nuteistas mirti, bet paliktas kalėti ligi gyvos galvos, 1848 iš kalėjimo išvaduotas, o revoliucijai pralaimėjus, vėl 1849 nuteistas sunkiuoju kalėjimu. Vėliau amnestuotas ir gyveno užsieny.

Barbėtas (pr. barbette) 1) Išsikišusi laivo aikštelė, ant kurios statomos mažų kalibrų patrankos, prožektoriai ir kt.

2) Šarvuota laivo siena, nuo priešo ugnies sauganti laivo patrankas.

3) Laivo barbetinis artilerijos bokštas, kurio sienos pastoviai yra pritvirtintos prie laivo šarvuotojo denio, o viduje įtaisyta sukamoji aikštelė su laivo patrankomis.

4) Augštai iškeltas žemės pylimas su aikštele artilerijos pabūklams pastatyti ir šaudyti per brustverį.

5) (pr. barbet) Medžioklinė šunų veislė ilgais ir šiurkščiais plaukais.

Barbier 1) Antoine Alexandre (1765—1825) prancūzų bibliografas, buvęs kunigas, revoliucijos metu iš uždarytų vienuolynų ir konfiskuotų dvarų knygų ir meno rinkinių sudaręs direktoriato biblioteką ir nuo 1798 buvęs jos direktoriumi. 1806— 1809 paruošė reikšmingą Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes (naujasis leidimas 1872—1879) ir 1808—1810 Nouvelle bibliothèque d’un homme de gout.

2) Auguste (1805—1882) prancūzų poetas, 1830 revoliucijos metu susilaukęs didelio populiarumo satyriniais eilėraščiais, 1831 išl. rinkiniu Les jambes. 1833 išl. II pianto (sonetai ir elegijos iš kelionės Italijon) ir Lazare (satyrinė poema iš kelionės Anglijon). Vėlesnė jo poezija nebesusilaukė visuomenėje pasisekimo (Chants civils et religieux 1841, Rimes héroïques 1843, Satires 1864). 1883 išsp. jo atsiminimai Souvenirs personnels. Darė įtaką italui Carducci ir rusui Lermontovui.

3) Charles (1767—1841) prancūzų artilerijos karininkas, pirmas sugalvojęs taškų sistemą aklųjų raštui, kurią L. Braille 1829 suprastino ir pavertė tarptautine.

4) Jules (1822—1901) prancūzų dramaturgas, parašęs per 50 dramų (daug jų drauge su M. Carré) ir daug libretų operoms bei operetėms (Gounod’o Faustui, Thomas’o Mignon).

Barbiera Nemuno rėva Nemuno kilpoje žemiau Balbieriškio, 316,6 km nuo Nemuno žiočių. B. laikoma iš pavojingiausių rėvų sieliams ir laivams. Nuo ,B. ir gavo vardą Balbieriškis, seniau Barbieriškis. Bet I pas. karo vok. karo žemi. Balvieriškis; plg. Pabalvė bžk. — į š. nuo Kaunatavos bžk., prie ežero, iš ’kurio išteka žižma (Ventos kairysis intakas) tarp Telšių ir Kuršėnų.

Barbier de Séville — Sevilijos kirpėjas. Beaumarchais keturveiksmė komedija, pirmą kartą rodyta Paryžiaus Théâtre Français 1775 II 23 ir išpopuliarinusi paryžiečiuose jos vyriausią veikėją Figaro. Dar labiau tai išpopuliarino 1784 pasirodžiusios Mariage de Figaro - Figaro vestuvės, kurios turėjo 100 vaidinimų iš eilės. B. de S. virto libretu .1780 Paesiello ir 1816 Rossini operai. Šį libretą lietuviškai išvertė V. Jo-caitis. Opera pirmą kartą Lietuvoje buvo vaidinta 1924 IV 12.

Bu v. Valstybės Operos solistų pastangomis, B. de S. buvo pastatyta 1947 ir tremtyje Detmoldo stovykloje, iš kur su ja buvo gastroliuota ir kitose stovyklose. Režisavo A. Kutkus, dirigavo A. Kučiūnas, dekoracijas piešė V. Andriušis. Svarbiausius vaidme-

Barbieros rėva Nemune

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai