Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/207

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


zaman — amžiaus puošmena. Rašė istorijos, teologijos, filosofijos veikalus, kuriais įta-kėjo ne tik Sirijoje bei Armėnijoje, bet ir mahometonuose.

Barhidrometras 1860 Parcevaux sugalvotas prietaisas vandens spaudimui matuoti įv. gilumose; taip pat jis tinka ir pačiam gilumui matuoti,

Baribal Š. Amerikos raudonsnukė juodoji meška-lokys (Ursus americanus Pall., Eu-arctos americanus Pall.). Ligi 2 m ilgio.

Baricentrinis skaičiavimas — analizinės geometrijos metodas, pagrįstas svorio centro, ar tiksliau masės centro, padėties nustatymu. B. S. sukūrė 1827 Môbius.

Barycz, vok. Bartsc]^, Odros deš. int. netoli Glogau mst., 163 km ilgio. Išteka iš B. pelkyno Ostrovo apylinkėse, nuo Prosnos (Vartos, Odro, kair. int.).

Bari delle Puglie p. Italijos uostas Adrijos jūros krante. 274.000 gyv. (1950). 1925 įst. universitetas. Senovės romėnų Barium, 1071 užimtas normanų. XI—XII a. katedra, kurioje 1557 buvo palaidota D. L. K. Žygimanto Senojo žmona ir Žygimanto Augusto motina Bona Sforza.

Barye Antoine Louis (1795—1875) prancūzų skulptorius, išgarsėjęs nedidelėmis bronzinėmis grupėmis iš gyvulių gyvenimo ir jų kovų. Savo skulptūrose duodamas daug judesio, B. sulaužė akademinį tradicionalizmą ir padėjo realistinės skulptūros pagrindus.

Barjeras (pr. barrière; pertvara, užtvara; raitininkų šoktas). Keičiamojo augštumo kliūtis, vartojama raitininkų (kavalerijos) barjeriniuose (šoktiniuose, arba kliūtiniuose) bėgimuose jauniems arkliams ir jojikams mokyti. B. yra iš dviejų stovų su gembėmis, ant kurių dedama kartis, apvyniota gniūžtėmis smūgiui sumažinti. Plačiąja prasme B. vad. kiekviena kilnojamoji ar nekilnojamoji užtvara, pvz. geležinė dalba, turėklai; strategijoje ir gamtos kliūtys (upė, kalnas, pelkė).

Barjerinės sutartys (pr. traités de la Barrière) 1709 ir 1713 sudarytos Olandijos sutartys su Anglija ir 1715 su Vokietija. Šiomis sutartimis Olandijai buvo duota teisė savo kariuomenės įgulas laikyti daugelyje Belgijos miestų (barjeriniai miestai) nuo Ispanijos ir Prancūzijos apsisaugoti. Dėl B. S. visą XVIII a. Olandija savo valdžioje išlaikė Belgiją, nors tuo tarpu Anglija iš jos paveržė jūrų valdymą. Nuo 1782 Austrija pradėjo tas barjerines tvirtoves griauti ir privertė Olandiją savo įgulas iš jų atitraukti, o 1785 ir pačias B. S. panaikinti. 1830 tie barjeriniai miestai atiteko nepriklausoma valstybe pasiskelbusiai Belgijai.

Barjeriniai rifai koralų slenksčiai, kurie iš visų pusių supa salas arba eina greta su žemyno krantais. Šiaip nuo sausumos B. R. yra atskirti keleto šimtų metrų pločio seklumos, vad. lagūnos, kuri, kaip ir patys B. R., trukdo plaukioti gilesnės grimzlės laivams.

Plačiai yra žinomas Great Barrier Reef pagal Australijos žiemryčių pakraštį, kuris turi 2000 km ilgio ir 300—2000 m pločio. Nuo sausažemio jį skiria 80—100 m pločio lagūna. Vienas šio B. R. galas siekia Gan-day’o ragą, o kitas Cap Yorko' pusiasalį.

Barikada (pr.) gatvinės kliūtys, užkardas civilinio karo ar revoliucijos metu gatvėje iš statinių, vežimų, baldų, tramvajaus vagonų ir kt. B. vadinama betkokia kliūtis kelyje; platesne prasme — betkoks pasipriešinimas ar trukdymas. Pirmosios revoliucinės B. pasirodė 1358 Paryžiuje (pastatydino burmistras Étienne Marcei), ten pat 1588 (journée des barricades — barikadų diena), 1648, 1827, 1830 (ir Briuselyje) .183.2, 1834 (irLyone), 1839, 1848 (ir Vienoje, Prahoje, Berlyne), 1849 (Drezdene), 1870—1871 (Paryžiaus komunoje), 1898 (Milane), 1905 (Maskvoje), 1923 (Hamburge), 1934 (Vienoje).

Barilė (it. barela) senovinis vyno ir aliejų matas p. Europoje ir P. Amerikoje. Jos didumas buvo nevienodas: Venecijos B. turėjo 64,38 1, Genovos 79,02 1, Sicilijos 34,67 1, Portugalijos 301,32 1, Meksikos 81,67 1, Čilės (Chile) 63,14 1, Argentinos 76 1, Uru-guajaus 75,9 1.

XVI—XVIII a. B. buvo žinoma ir Lietuvoje, kur ji turėjo 24 gorčius.

Baring Maurice (1874—1945) anglų rašytojas ir žurnalistas. Metęs diplomatinę tarnybą, nuo 1904 atsidėjo žurnalisto karjerai. Kurį laiką pagyvenęs Rusijoje, išleido porą studijų apie ją ir 1924 rusų poezijos antologiją Oxford Book of Russian Verse. Savo romanuose dienoraštiškai ir laiškiškai svarsto dabarties visuomenės problemas (A Triangle 1923, Cat’s Cradle 1925, The Coat without Seam 1929).

Baringo ežeras žiemryčių Afrikoje, 500 km2 ploto, 1000 m nuo j. 1., susidaręs dėl žemės plutos nukritimo.

Baris (nuo gr. barys „sunkus”), chem. ženklas Ba, cheminis elementas, eilės N. 56, at. sv. 137,36, lydosi 850°C, verda 1638°C, lyg. sv. 3,6. Sidabro spalvos metalas, panašus į kalcį, ore greit genda, deguoniui ir drėgmei veikiant. Gamtoje pasitaiko barito (bario sulfato BaSO4) ir bario karbonato (BaCO3) pavidalo. Gaminamas elektrolizės būdu iš sauso BaCl2 arba bario deginį gaivinant su aliuminiu. Vartojamas elektros lemputėse; bario deginiu aptrauktas katodas kaitroje išspinduliuoja elektronus. Kai-kada Ba maišomas į nikelio lydinius.

Bario junginiai. Ba yra periodinės elementų sistemos antrojoje grupėje; dvivalentis; jo junginiai dažnai nuodingi. Bario oksidas (BaO) gaunamas, kaitinant bario nitratą, Ba(NO3)2. Bario peroksidas

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai