Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/210

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


B. e f e k t a s. Reiškinys, gaunamas _arti-nant magnetą prie geležies. I ritės (špūlės) vidų įdedamas gabalas geležies, o ritės vielų galai varžynu sujungiami su telefonu. Prie ritės ūmai artinant magnetą, telefonu girdimas traškąs triukšmas. Mat, atskiri elementiniai geležies magnetai dėl magnetinės indukcijos orientuojasi taip, kad šis tarpinis orientavimasis vyksta grupėmis. Todėl ritėje ir atsitinka indukcijos srovių smūgių.

B. išsp. Grundlage der Elektronenröhren 51949—1952.

Barking Anglijos mst. 11 km į žiemryčius nuo Londono. 40.000 gyv. (.1948). Chemikalų, gumos, džutos gaminių pramonė. Išliko čia 670 įst. benediktinų vienuolyno griuvėsiai.

Barkla Charles Glover (1877—1944) anglų fizikas. Nuo 1909 Londono, nuo 1913 Edinbourgho univ. prof. Daugiausia dirbo Röntgeno spindulių srityje. Jis nustatė kelią, kaip iš medžiagos atomais išskaidytų Rontgeno spindulių intensyvumo surasti elektronų skaičių atome. B. surado ir vad. būdinguosius spindulius, t. y. Röntgeno spindulius, turinčius vienodą bangos ilgį. 1917 B. gavo Nobelio fizikos premiją ypač kaip röntgenospektroskopijos grindėjas.

Barklainių miškas 1) Panevėžio aps. Smilgių vi., 405 ha. Brandūs lapuočiai. Dirva molinė.

2) Biržų aps., 4 km nuo Krinčino mstl., 195 ha, mišrus, įv. amžiaus, II augštumo ; priemolio dirvožemis.

Barkley Alben William (g. 1887) amerikiečių demokratų politikas. Nuo 1912 atstovų rūmuose, nuo 1927 senate, 1937—1946 jame ėjęs daugumos vado pareigas. Aktyvus keturiose F. D. Rooseveltą nominavusiose demokratų konvencijose ir uolus jo politikos rėmėjas. .1948—1952 viceprezidentas.

Bar-Kochba žydų karo vadas karuose prieš Romą 132—135 Kr. g. Žydų kaltiniuose piniguose vadinamas Simanas Izraelio kunigaikštis; Bar-Kochbos (žvaigždės sūnus) vardą gavo, kai, sukilimui prasidėjus, romėnus išstūmė iš Palestinos. Romos imperatorius Adrianas pastatė prieš žydus žymiausią Romos karo vadą Julių Severą, kuris, remiamas Romos laivyno, paėmė Jeruzalės dalį, uždarė B. K. Betaro tvirtovėje, o paskiau paėmė ir Betarą, kur ir B. K. žuvo. Jo karuose prieš Romą žuvo apie pusę miliono žydų. Visi žydų tautos vadai ir mokslininkai buvo nužudyti, ir galutinai iširo žydų valstybė.

Batfkuk Egipto sultonas (1382—1399). Čerkesas kilimo, pirktas Kryme ir parduotas Egipte, ten nuo 1364 buvo sultono Al-Malik-al-Ašrafo vaikų auklėtojas. Sultonui mirus, užgriebė sostą, tuo baigdamas mameliukų baharitų dinastijos valdymą Egipte ir pradėdamas naują čerkesų bordžitų dinastiją.

Barkulabavos kronika surašyta Barku-labo Korsako Lietuvos gudų 1563—1608 kronika.

Barkūnas plaštakinių (Papilionaceae) šeimos augalas. Lietuvos dirvose, pakelėse, ant ežių auga dvi piktžolinės rūšys: B. baltasis (Melilotus albus Desr.) baltai žydįs ir B. vaistinis, jondobilis (Melilotus officinalis) geltonai žydįs. Abu dvimetiniai augalai. Šiltesniuose kraštuose, su nemažiau kaip 400 mm kritulių vegetacijos periodo metu, gerai dera, ypač neutraliose ar kalkintose dirvose. Gerai pakelia vasaros sausras. JAV vakaruose auginama kelios B. veislės. 'Naudojamas ganiavai ir šienui. Lietuvos sąlygomis B. pašarui netinka dėl stipraus kumarino kvapo ir stiebų sumedę-jimo. Geras medaus augalas.

Barkūniškis Kėdainių aps. Krakių vi. dvaras. 1863 sukilime čia miškuose susiformavo sukilėlių Ciškevičiaus (Kilinskio slapyvardžiu), Šulco, Šilingo, Kurnatausko ir B. savininko Tomo Kušleikos vadovaujami būriai. Būrius formuoti ir savanorius rinkti daugiausia padėjo pasižymėjęs geras sukilimo partizanas A. Bitis.

Barlaam (po 1250—a. 1348) mokslingas graikų teologas. Iš pradžių priešingas susijungimui su Romos bažnyčia, 1341 Konstantinopolio sinodo pasmerktas dėl kovos su hezichastais, perėjo į katalikybę, atvyko Italijon ir 1342 buvo paskirtas Gerace vyskupu. Turi nuopelnų graikų studijų skatinimu Italijoje. Petrarkos mokytojas. Jo raštų dalis išsp. Migne Patrologia Graeca 151 t.

Barlach Ernst (1870—1938) vokiečių grafikas, skulptorius, rašytojas ekspresionistas. Skulptūroje ir grafikoje jieško formos monumentalumo, bet ir paprastumo. Didelio poveikio jam padarė kelionė į Rusiją. Pasižymėjęs medžio skulptūromis, kurioms siužetai dažniausiai imti iš paprastų žmonių gyvenimo. Jo dramos (Der tote Tag, Der arme Vetter, Die ech-ten Sedemunds, Die Suendflut ir kt.) stokoja veiksmo, bet kupinos minties ir Dievo neramaus jieško-jimo. 1948 išl. jo romano fragmentas Der gestohlene Mond vertinamas pirmu tokiu humoristiniu romano bandymu nuo Jean Paul. Jo autobiografija Ein selbsterzahl-tes Leben 1928.

Bar le Duc (vidur. lot. Barrum Ducis) Prancūzijos mst. Meuse departamente, prie

E. Barlach: bronzos skulptūra

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai