Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/223

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


reikšmė lygi to kūno išstumtųjų dujų svoriui. Jį sudaro svirtelė, prie kurios galų prikabinti du kūnai ore vienodų svorių, bet įvairių tūrių. Padėjus šį prietaisą po oro siurblio varpu ir gerokai iščiulpus orą, persveria didesniojo tūrio kūnas.

Barosma Rutaceae šeimos sumedėję krūmai iš p. Afrikos. Apie 15 įv. rūšių. B. cre-nata L. (Diosma) krūmas ligi 1,6 m augščio, turįs stipriai aromatišką kvapą. Lapai (folia Bucco ar Buchu) buvo vartojami medicinoje. B. auginama šiltnamiuose kaip dekoraciniai augalai.

Barotse p. Afrikos sritis š. Rodezijoje, apimanti buvusią juodukų Ba- (Ma) -Rotse ar Luyi valstybę prie Zambezi augštupio. Gyventojai, bantu giminės rotsai, buvo įk. savo valstybėlę, sujungusią ir eilę kitų tautelių. Jų valdovas Lewanka 1890 įjungė ją į Britanijos sąjungą. .1911 ji buvo sujungta su š. Rodezija. Administracinis centras Mongu Lealui.

Barquisimeto Venecuelos Lara valstybės miestas, 550 m nuo j. 1., 65.000 gyv. (1950). Ekonominis centras plačioje žemės ūkio srityje su cukrinių nendrių, kakao ir kavos plantacijomis. Įkurtas 1552 Villegaso kaip Nueva Segovia. 1812 sunaikino žemės drebėjimas.

1953 čia gyveno ligi 100 lietuvių, sudaru-sių PLB apylinkę. Veikė lituanistinė mokykla, tautinių šokių grupė.

Barranquilla Kolumbijos mst. prie Magdalenos upės. 224.430 gyv. (1947). Naujai išaugęs (1900 tik 30.000 gyv.). Kolumbijos prekybos centras su audinių, cukraus ir kt. pramone. Svarbiausias krašto uostas.

Barras Paul François Jean (Nicolas (1755 —1829) Prancūzijos politinis veikėjas. D. Prancūzų Revoliucijai prasidėjus, nuo 1789 pasireiškė jakubinu, draugavusiu su Dan-tonu. Tulone suruošė žiaurias gyventojų egzekucijas. 1792 kaip konvento narys balsavo už karaliaus nugalabijimą. 1793 stojo prieš žirondistus, bet 1794 konvento paskirtas karo komendantu, suėmė Robespierre ir išgelbėjo daug giljotinai pasmerktųjų. Teroristams 1795 sukilus, antrukart virto diktatoriumi ir Bonaparto padedamas juos įveikė. 1795 stojo direktorijos priekyje, ir padarė Bonapartą Italijos armijos vadu. 1797 vėl paskirtas diktatoriumi rojalistų sąmokslui likviduoti, ir tuo pačiu metu slaptai tarėsi su anglais ir Liudviku XVIII. 1799 Napoleonui paėmus valdžią, turėjo apleisti Prancūziją. 1805 grįžo, bet poltiniame gyvenime nebedalyvavo. Parašė atsiminimus Mémoires, išspausdintus 1895—1896.

Barrault Jean Louis (1910 IX 8 Vésinet’e, Prancūzijoje) prancūzų aktorius ir vienas žymesniųjų dabarties režisierių. 1931 stojo į Ch. Dullin’o mokyklą, išugdžiusią jam modernaus jieškojimo dvasią. 1935 pradėjo režisūros darbą, dalyvavo filmuose. 1937 pakviestas į Comédie Française, kur ypač kūrybingai pasireiškė Rodrigo vaidmeniu (P. Corneille Le Cid) ir Racine’o Phédre’os statymu. Po kelerių darbo metų, nesusitaikydamas su šia tradicijomis susirišusią teatrine institucija, 1946 B. įsteigė savo teatrą, pavadindamas jį žmonos aktorės ir savo vardu: Compagnie Madeleine Renaud-Jean Louis Barrault, vėliau išgarsėjusį Théâtre Marigny vardu. B. vadovaujamas teatras greitai gavo reprezentatyvią vietą prancūzų teatre. Iš įvairaus ir parinktinio repertuaro B. stato ir vaidina žymius veikalus, pradedant klasikais (Shakespeare, Molière, Marivaux) ir nevengiant probleminių ir eksperimentinių moderniųjų veikalų (Claudel, Anouilh, Kafka, Giraudoux, Camus). Naujojoje prancūzų teatro istorijoje B. tenka nepaprastas nuopelnas: jis atgaivino ir iki meistriškumo išvystė užmirštąjį mimikos ir pantomimikos meną. Neužmirštinas B. atliktas Deburau vaidmuo Les an-fants du paradis, kur jis 1943 pasirodė su nepaprastu veido išraiškos ir judesių žaismu.

Barre Jean François, Chevalier Lefebvre de la (1745—1766) dėl piktžodžiavimo Dievui Paryžiaus parlamento nuteistas mirti, nežiūrint Bažnyčios užtarimo. Nuo Voltaire laikų jis prisimenamas kaip religinės netolerancijos auka.

Barrel (angį. statinė) ž. Barelė.

Barrême François (1640—1703) prancūzų skaičiavimo ekspertas ir skaičiavimo knygų (Livre des .comptes faits 1682) autorius. Nuo jo yra susidaręs ir bendrinis vardas: barėme — skaičiavimo knyga.

Barren Grounds (angį.) vardu vadinamos š. Kanados sritys, savo žemėvaizdžiu ir klimatu panašios į sibirines tundras. Apatiniai žemės sluogsniai lieka visą laiką įšalę. Todėl teauga kerpės, samanos ir berželiai. Menkai apgyventos sritys, kuriose eskimai ir indėnai nomadiškai verčiasi medžiokle bei žvejyba.

Barrère Camille (1851—1940) prancūzų diplomatas. Kaip Paryžiaus komunos dalyvis 1871 ištremtas iš Prancūzijos. 1878 grįžęs, susiartino su Gambetta, ir nuo 1883 tarnavo diplomatijoje. 1897—1924 buvo Prancūzijos atstovu Italijoje ir, čia veikdamas, suartino tas dvi valstybes taip, kad 1900 jos taikingai išskirstė įtakos sritis š. Afrikoje ir 1915 italai net puolė savo buvusius sąjungininkus — austrus ir vokiečius.

Barrés Maurice (1862—1923) prancūzų rašytojas. Iš pradžios pasireiškė dekadentinio esteticizmo ir egotizmo („aš” kulto) atstovu trilogijoje Le culte de Moi (Sous l’oeil des barbares 1888, Un homme libre 1889 ir Le jardin de Bérénice 1891). Vėliau susidomėjo politika ir pasirodė dideliu nacionalistu, tapdamas vienu iš Action Fran-

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai