Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/224

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


ęaise dvasinių tėvų. Čia minėtina trilogija La roman de l’énergie nationale (Les déracinés 1897, L’appel au soldat 1900 ir Leurs figures 1902) ir dviejų romanų serija Les bastions de l’Est (Au service de l’Allemagne 1905 ir Colette Baudoche 1909). Žymios jo kelionių knygos: Du sang de la volupté et de la mort 1894, Amori et dolori sacrum 1903, Le voyage de Sparte 1906. Straipsniai 1915-1918 Echo de Paris laikraštyje, surinkti rinkinyje Chronique de la grande guerre 1920—1921. Lietuviškai P. Povilaičio išverstas Sodas prie Oronto 1934.

A. Thibaudet 1912, H. Bremond 1925.

Barrett Elisabeth. 2. Browning Elisabeth.

Barry 1) Charles (1795—1860) anglų architektas. Apkeliavęs 1817—1821 Italiją, Graikiją ir Artimuosius Rytus, italų stiliumi pastatė daug rūmų ir bažnyčių Londone: Travelers Club, Bridgewater House, King Edward Grammar School. Žymiausias jo kūrinys yra Westminster House (anglų parlamentas), kurį baigė jo sūnus

2) Edward Middleton (1830—1880).

3) John (1745?—1803) amerikiečių jūrininkas, vad. Amerikos laivyno tėvu. Gimęs Airijoje, apie 1760 atvyko į JAV. Dalyvavo revoliuciniame kare 1775, pirmas pagavęs anglų laivą. Ypač pasižymėjo 1777, su mažais laiveliais išsilaikydamas prieš anglų laivyną ir sutrukdydamas jų transportą. 1794 reorganizavus laivyną, buvo pakeltas senior captain, kuris tada buvo augščiau-sias laipsnis laivyne.

Barry, comtesse du B. Ž. Dubarry.

Barry anglų uostas prie Bristolio kanalo Wales’e, 37.000 gyv. Laivų statyklos.

Barrias Louis Ernest (1841—1905) prancūzų skulptorius, klasikinę įtaką jungęs su stipria individualybe, žinomas Megaro verpėja, Spartako priesaika, Mozartu vaiku ir keliais paminklais Paryžiuje (Paryžiaus gynimu, V. Hugo).

Barrie James Matthew (1860—1937) škotų rašytojas ir dramaturgas. Kaikurias savo apysakas jis ir rašė škotų tarme, vadovavo škotų rašytojų grupei (Kailyard school). Nors jo laiku anglų literatūroje vyravo realizmas ir socialinės problematikos sprendimas, bet jis atsidėjo labiau fantazijai ir jausmui, negu tikrovei ir problemoms. Išsp. beletristikos kūrinius: A Window in Thrums 1889, Margaret Ogilvy 1896, The little white Bird 1902. Iš pastarosios apysakos vėliau išaugo drama su išgarsėjusiu vaikų herojumi Peter Pan (1904). Jo dramų populiariausios Quality Street 1902, A Kiss for Cinderella 1916, Mary Rose 1920. Paskutinė jo pjesė The Boy David 1936.

W. A. Darlington 1938.

Barrière Théodore (1823—1877) prancūzų dramaturgas, parašęs (dažnai su kitais) apie 100 scenos veikalų, bet didesnio vaidmens šiomis dramomis nesuvaidinęs. Žymesnės jų La vie de Bohème 1849, Les filles de marbre 1853, Les faux bons hommes 1856.

Barrili Antonio Giulio (1836—1908) italų rašytojas, kairiųjų pažiūrų žurnalistas, Ge-nuvos univ. italų literatūros prof. Parašė ligi 60 realistinių apysakų (Capitan Dode-ro 1865, Santa Cecilia 1866, Come un sogno 1875, La bellą Graziana 1892 ir kt.). 1867— 1895 išsp. įdomius atsiminimus iš bendrų kovų su Garibaldi — Con Garibaldi allé porta di Roma.

Barrymore, JAV teatro ir filmų aktoriai, dažnai vadinami JAV dramos teatro karališkąja šeima.

1) Maurice B. (1847 Indijoje — 1905 JAV; tikras vardas ir pavardė Herbert Blythe) JAV dramos teatro veteranas, išugdęs talentingų aktorių šeimą. Oxfordo univ. Londone studijavo teisę. 1872 pradėjo dirbti scenoje, kurioje išbuvo arti 30 metų. 1875 atvyko į JAV ir veikale Under the Gaslight debiutavo Bostone, Mass. Įsikūrė Philadelphijoje, Pa., vaidino New Yorko teatruose, su vaidinimais apkeliavo JAV. Žymiausi jo vaidmenys Shakespeare’o veikaluose Orlando ir Orsino. 1884 statytas paties B. sukurtas veikalas (Nadjeska. 1901 susirgo proto liga.

2) Georgianna Emma Drew B. (1856—1893) M. B. žmona, žinomųjų aktorių motina. Mokslus baigė Philadelphijoje. 1872 pradėjo vaidinti to meto žymiuosiuose teatruose Philadelphijoje, New Yorke. Ypač pasižymėjo komedijoje, puikiai nugalėjusi komedinės vaidybos techniką.

3) Lionei B. (g. 1878 Philadelphijoje, Pa.) JAV dramos teatro ir filmų aktorius. Baigė Episcopal Academy Philadelphijoje, Pa. ir Seton Hall College South Orange, N. J. 1893, teturėdamas tik 14 m., pradėjo su tėvais vaidinti New Yorko teatruose. Žymiausi jo pasirodymai JAV dramos teatruose Peter Ibbetson veikale (1917) ir The Jest (1919). ¡Nuo 1909 dirba JAV filmuose.

4) Ethel B. (g. 1879 Philadelphijoje, Pa.) JAV dramos teatro ir filmų aktorė. Mokėsi ir baigė Covent of Notre Dame Philadelphijoje, Pa. 1894 pradėjo vaidinti. 1896 debiutavo New Yorke. Keletą metų dirbo H. Irvingo trupėje Londone, Anglijoje. 21 metus amžiaus turėdama, jau buvo žymi JAV dramos teatro aktorė. Tuo metu pasireiškė veikaluose: Secret Service, The Bells ir Petras Didysis. Nuo 1900 nuolat vaidina

M. Barres

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai