Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/230

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


notangėnų sunaikinta, 1257 ir 1265 pulta prūsų ir notangėnų, 1273 ją paėmė ir sunaikino sūduviai (jotvingai), 1347 puolė D. L. Kunig. Algirdas. 1326 kitoje, kairėje, Alnos pusėje Rosenthalio žemėje ėmė kurtis vokiečiai, ir 1332 Rosenthal buvo padaryta B. miestu. 1390 —1391 čia su savo šeima gyveno D. L. K. Vytautas.

H. Reinhold Die Hauptereignisse d. Geschichte Bartensteins 1899.

Bartenev Petras ( 1820—1912) rusų istorikas, įsteigęs ir leidęs nuo 1863 istorijos žurnalą Russkij Archiv ir parūpinęs 40 t. Archiv kniazia Voroncova.

Bartenstein. Ž. B ar tenai.

Barth 1) E mil (g. 1900) vokiečių rašytojas. Jo eilės ir apysakos dažnai turi graikų tematikos ir dvasios. Išsp. Das Lorbeerufer (romanas) 1942, Xantener Hymnen 1948, Lumeria (užrašai iš 1944—1945) 1948, Enkel des Odysseus (novelė) 1951.

2) Heinrich (1821—1865) Afrikos tyrinėtojas. Kaip klasikas filologas išvykęs į Viduržemio j. kraštus, 1849 prisijungė prie anglo Richardsono ekspedicijos, iš kurios jis vienas begrįžo gyvas po 6 metų. Jo kelionės aprašymas Reisen u. Entdeckungen in Nord- u. Zentral Afrika, 5 t. 1855—1858.

3) Karl (g. 1886) šveicarų teologas, dialektinės teologijos grindėjas, vad. Bekennende Kirche dvasinis tėvas, iš žymiausiųjų dabarties protes-tantinių teologų. 1911 kun. Safenwill par. Šveicarijoje, 1921 prof. Göttingene, 1925 Mūnsteryje, 1930 Bonnoje. Nacių atleistas, nuo 1935 prof. Baselyje. Be Liuterio ir Kalvino, jam įtakos turėjo ypač danų filosofas S. Kierkegaard. Kritiškai nusistatęs racionalistinio liberalizmo atžvilgiu, jis pabrėžia, kad Dievas žmogui lieka der ganze Andere, t. y. visiška skirtinga būtis, kuri gali būti tiktai tikėjimu siekiama, nors pažinimu nepasiekiama. Išsp. Der Römerbrief 1919, Das Wort Gottes u. die Theologie 1924, Erklärung des Philipperbriefes 1927, Fides quaerens intellectum 1931, Kirchliche Dogmatik, 8 t., nuo 1932, Credo 1935, Evangelium u. Gesetz 1935, Christengemeinde u. Bürgergemeinde 1946, Die kirchliche Lehre von der Taufe 1947.

A. Gemmer u. A. Messer S. Kierkegaard u. K. B. 1925; F. Gogarten Gericht oder Skepsis, eine Streitschrift gegen K. B. 1937; O. Weber K. B.’s Kirchliche Dogmatik 1950; H. Urs v. Balthasar K. B. 1951 (vertinimas kataliko akimis).

4) Theodor (1849—1909) vokiečių politikas, nuo 1881 su pertraukomis parlamento narys, kovojęs su Bismarcku savo nuo 1883 leistame laikraštyje Nation. Jš vokiečių laisvamanių vadų, per eilę raštų dėstęs savąją liberalizmo sampratą.

Barth, Johann Ambrosius Barth Verlagsbuchhandlung, vokiečių leidykla Leipcige nuo 1780, perėjusi 1890 į Meiner šeimos nuosavybę, leidžianti medicinos, gamtos ir dvasios mokslų knygas. ÖNTuo 1949 turi skyrių Mūnchene.

Bartihel Max (g. 1893) vokiečių poetas. Pirma buvęs komunistas, vėliau nusiteikė nacionalistiškai. Šalia Lerscho ir Broege-rio yra iš žymiausiųjų darbininkiškų poetų. Jo veikalai: Arbeiterseele 1920, Das vergitterte Land 1922, Das unsterbliche Volk 1933, Die Strasse d. ewigen Sehnsucht 1941.

Barthélémy 1) Auguste Marseille (1796—1857) prancūzų poetas. Prieš 1830 revoliuciją išpopuliarėjęs politinės satyros kūriniais, rašytais drauge su J. Méry, vėliau nuėjęs tarnauti reakcijai, teisindamasis 1832 poemoje Ma justification: Tas kvailas, kuris niekada nesikeičia.

2) Jean Jacques (1716—1795) prancūzų archeologas, išėjęs kunigo mokslus, pasižymėjo romanu Voyage du jeune Ana-charsis en Grèce, 3 t., 1788, kurio ir lenkiškas vertimas 1823 buvo Vilniuje išleistas.

Barthélémy Saint-Hilaire Jules (1805—-1895) prancūzų politikas ir filosofas. Prieš 1830 revoliuciją reiškėsi opoziciniu žurnalistu, nuo 1832 atsidėjo filosofijai, versdamas Aristotelį, ir 1838 buvo pakviestas Collège de France prof. 1848 grįžo į politinį gyvenimą, po 4 metų netekdamas profesūros, kam atsisakė Napoleonui III prisiekti. 1869 išrinktas į atstovų rūmus, 1875 į senatą, 1880 buvo užsienio reikalų ministeris. Filosofijoje šalia Aristotelio vertimų (30 t., 1837—1893) parašė ir originalių studijų apie indų filosofiją, krikščionybę ir budizmą, mahometonybę ir apie savo mokytojus E. Burnouf’ą ir V. Cousin’ą.

Barthez Paul Joseph (1734—1806) prancūzų gydytojas, buvęs Montpellier ųniv. prof., paskui Orleano kunigaikščio ir karaliaus, vėliau ir Napoleono gydytojas. Žinomas kaip vitalizmo atstovas savo veikaluose Nouveaux éléments de la science de 1’ homme 1778 ir Nouvelle mécanique des mouvements de 1’ homme et des animaux 1798.

Bartėnų vartai

Karl Barth

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai