Kviečiame visus registruotis, įsijungti ir dalyvauti ELIP iniciatyvose: Nėra atminties - nėra kultūros, Kapinės – Lietuvos paveldas, bičiulystė – šeima, mokyklų varžytuvės, LE skaitmeninimas.

Puslapis:LE02.djvu/258

Puslapis iš Lietuvių enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Šis puslapis nebuvo peržiūrėtas


tauta, įkūrusi miestus: Batavodunum-Durs-tedę, Lugdunum Batavorum-Leideną, Tra-jectum arba Ultrajectum-Utrechtą ir k t. Romėnų pavergti, duoklės vietoje statė jiems sėkmingai su germanais kariavusią kariuomenę. Vespasiano laikais sukilę, išsivadavo iš betkokių prievolių Romos imperijai. iNuo to laiko B. kariai ligi Galbos laikų buvo Romos imperatorių asmens gvardija.

Batavija 1) senovinis Olandijos vardas nuo pagal Reino žemupyje gyvenusių ba-tavų.

2) Indonezijos sostinė, dabar Djakarta.

Batavijos respublika, senosioms Olandijos Jungtinėms valstybėms sugriuvus, Prancūzijos konventui nutarus, gen. Pichegru 1795 I 26 įkurta. Vardas duotas nuo senovėje čia gyvenusių batavų. 1806 VI 8 Napoleonas B. R. pavertė karalija ir pavedė ją savo broliui Liudvikui Bonapartui. Ši karalija griuvo kartu su visa Napoleono galybe.

Batėnų girelė Utenos aps. Malėtų vi. giria, ligi 220 ha ploto. Vidutinio amž. eglynas su ąžuolų priemaiša. Dirva priesmėlio. Laikosi stirnos ir barsukai.

Baterija (pr. batterie, battre — mušti) pagrindinis taktinis pabūklų junginys su tarnyba ir priemonėmis bei turtu. B. yra ugnies vienetas, kuris gali spręsti ugnies uždavinius ir vykdyti nesudėtingus kautynių uždavinius. B. skirstomos pabūklų rūšimis, kalibrų, jų paskirtimi. Seniau B. daugiausia buvo arklių traukiama, bet ypač nuo II pas. karo arklių jėgą beveik visiškai pakeitė mechaninė trauka — traktoriai, autolafetai.

Artilerijos prasme B. vadinamos ir tokios kariuomenės dalys, kurios savo sudėtyje visai neturi artilerijos pabūklų, o tik padeda artilerijai jos uždavinius vykdyti.

Baterija bendram darbui sujungti keli akumuliatoriai ar galvaniškieji elementai.

Bates Henry Walter (1825—1892) anglų gamtininkas keliautojas. 1848 su A. R. Wallace išsileidęs į P. Ameriką, po 11 metų grįžo su 8000 vabzdžių kolekcija, aprašęs ją Insect Fauna of the Amazon Valley 1861. Šiame aprašyme jis ypač atkreipė dėmesį į mimikriją. Darvino paskatintas, vėliau jis aprašė ir savo kelionę The Naturaliste on the River Amazonas 1863.

Bateson William (186.1—1926) anglų genetikas, atsidėjęs mendelizmo ir lyties nustatymo klausimams. Išsp. Materials for the Study of Variation 1894, Mendel’s Principles of Heredity 1902, Problems of Genetics 1913.

Bath 1) Anglijos Somerseto grafijoje šiltųjų mineralinių šaltinių kurortas Avono upės slėnyje. B. versmės buvo žinomos ir senovės romėnams.

2) JAV Maine vist. mst. prie Kennebec upės. 10.660 gyv. (1950).

Batha Prancūzijos Sudano Afrikoje 500 km ilgio upė. Išteka iš Darfuro aųgštumų ir įteka Fitri lagūnon. Žiemą lietingu metu smarkiai patvinsta, sausroje visiškai išsenka ir virsta 3 km pločio sausų kloniu.

Bathildis, Balthildis (m. 680 ar 681) anglosaksų vergė frankų rūmuose, 649 frankų karaliaus Chlodvigo II žmona, 657 nepilnamečio savo sūnaus Chlotaro III regentė. Įsteigė Corbie abatiją ir moterų vienuolyną Chelles palei Meaux. Mirusi ji paskelbta šventąja (šventė I 26 ar II 3).

Bathyphon (gr. — žemai skambąs) 1839 išrastas pučiamasis medinis muzikos instrumentas, kurį laiką vartotas kariniuose orkestruose.

Bathrokephalia (gr.) patologinė kaukolės dėžės forma, kai pakauškaulio žvynas išsi-kiša į užpakalį. Daugiausia randama bra-chicefaluose, pvz. šveicaruose.

Bathurst 1) v. Afrikos mst. britų Gam-bijoje. 22.000 gyv. (1950). Gambijos kolonijos administracinis centras ir uostas. Svarbus aerodromas.

2) R. Austrijos mst. New South Wales vist. prie Mėlynųjų kalnų. 12.310 gyventojų (1950). 18.15 įkurtas, buvo žinomas aukso kasyklomis. Joms pasibaigus, virto žemės ūkio centru.

Baty Gaston (1885—1952) iš žymiausiųjų prancūzų teatro formuotojų 1918—1940. Savo karjeros pradžioje statė eksperimentinius naujųjų autorių veikalus. Vėliau į savo repertuarą įjungė ir klasikus. Visuose savo statymuose aiškiai pabrėždavo idėją, kad teatras yra menas, sulydąs visus elementus — aktorių ansamblį, garsą, spalvą, judesį ir žodį — į stilistinę ir idėjinę vienumą. Teatro uždavinys — šalia duotojo teksto tik teatrui būdingomis priemonėmis išreikšti visa, kas nepasakoma žodžiu. Iš čia kilo B. kūryboje pirmaująs estetizmas — scenovaizdžio, apšvietimo, tylos momento ar muzikos, gesto reikšmės pabrėžimas. Romantizmui giminingo, poetizuoto teatro kūrėjas-statyto jas, B. pats niekados nevaidino, bet kitokių funkcijų atlikdavo: kūrė scenovaizdžius bei jų apšvietimą ir daug žymių beletristinių kūrinių inscenizavo. Savo gyvenimo pabaigoje atsisveikinęs su scena, B. neatsitiktinai dirbo su marionetėmis, nes jos simbolizavo jo (kaip ir Craigo) idėją apie idealų, nuasmenintą aktorių, vaidmenį ištisai įkūnijantį

B. buvo išleidęs ir kelių tomų veikalą apie marionečių teatrą.

Batialinė zona (gr. bathos gelmė) jūrų dugno .200—1000 m gylio sritis. Tai jūros dugno plotas tarp pakraštinės, vad. neritinės zonos, ir vad. abišalinės zonos (per 1000 m gylio).

Batjan, Batchjain Indonezijos sala Molukų salyne. 2367 km2, per 30.000 gyv. Svarbiausias mst. Labuha.

Autoriai arba redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius.

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953–1985 m.

Internetinės versijos redaktoriai:
Asmeniniai įrankiai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai